.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy dieta radnego wlicza się do dochodu wpływającego na emeryturę?

Jestem emerytem MON z niepełną wysługą lat, jednocześnie pracuję na umowę-zlecenie. Niedawno zostałem radnym rady miasta. Czy dieta radnego wliczana jest do dochodu, którego przekroczenie może spowodować zmniejszenie świadczenia emerytalnego? Proszę o podstawy prawne.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy dieta radnego wlicza się do dochodu wpływającego na emeryturę?

Czy każdy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty?

Osoby, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, mogą podjąć działalność zarobkową, ale muszą uważać, aby ich przychód nie przekroczył określonych w przepisach progów zarobkowych, zgodnie z art. 103105 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.).

 

Należy jednak zaznaczyć, że również w ich przypadku nie każdy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty. Taki skutek wywołuje jedynie osiąganie przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj.:

 

 • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności (w tym działalności gospodarczej) oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierania stypendium sportowego.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dieta radnego a zawieszenia albo ograniczenia emerytury

Może się zdarzyć sytuacja, że świadczeniobiorca, wykonując jedną z działalności podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek z tytułu tej działalności. Zwolnienie to może przysługiwać np. osobom mającym inny tytuł do ubezpieczenia i opłacających z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, a także osobom mającym ustalone prawo do emerytury lub renty. Mimo że osiągany przez nie przychód nie został w tym przypadku faktycznie oskładkowany, wpływa on również na zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia.

 

Oprócz przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w myśl przepisów ustawy systemowej na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa również przychód z tytułu służby pełnionej m.in. w: Wojsku Polskim, policji, służbie więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, służbie celnej, straży granicznej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu.

Które przychody nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie podlegają m.in. przychody z następujących tytułów:

 

 • umów o dzieło zawartych z innym podmiotem niż własny pracodawca (o ile nie są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy),
 • praw autorskich i patentowych,
 • wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej),
 • honorariów za działalność twórczą lub artystyczną,
 • umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia wykonywanej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, a także studentów, do czasu ukończenia 26. roku życia.

 

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych od diet posłów i senatorów odprowadzane są składki na ubezpieczenia, jest on zaliczany do okresów składkowych. Od diet radnych takie składki nie są odprowadzane. Tym samym dieta radnego nie powinna powodować zawieszenia albo ograniczenia emerytury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu