Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z udziału we współwłasności

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 12.06.2013

Jestem współwłaścicielem nieruchomości, z której nie korzystam (płacę jedynie podatki), więc chcę się pozbyć udziału. Pozostali współwłaściciele mieszkają za granicą i nie ma z nimi kontaktu (w dodatku są skłóceni i obawiam się, że nie wyraziliby zgody na żadne zmiany). Czy w tej sytuacji jest jakaś możliwość rezygnacji z udziału we współwłasności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja z udziału we współwłasności

Jak wyzbyć się przysługującego udziału we współwłasności?

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy trzeba wskazać, że istnieją jedynie dwie możliwości, aby wyzbył się Pan przysługującego Panu udziału we współwłasności nieruchomości – zbycie tego udziału lub zniesienie współwłasności z przeniesieniem Pana udziału na pozostałych współwłaścicieli. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z udziału we współwłasności.

 

Warto zatem skupić się na drugiej z powyższych opcji.

 

Otóż zgodnie z przepisem art. 210 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), „każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić”.

 

Z kolei zaś art. 212 K.c. mówi o tym, że:

 

„§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

 

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego”.

Przeniesienie udziału we współwłasności na pozostałych właścicieli

Wobec powyższego może Pan żądać zniesienia współwłasności poprzez przeniesienie Pańskiego udziału na pozostałych współwłaścicieli niezależnie od tego, czy wyrażają oni na to zgodę, czy nie. O ile zatem zgoda tych współwłaścicieli z pewnością ułatwiłaby sprawę, o tyle jej brak nie jest przeszkodą nie do przejścia.

 

Jeżeli bowiem nawet nie byłby Pan w stanie wskazać sądowi adresu do doręczeń tych osób, aby mogły one wziąć udział w postępowaniu, zawsze mógłby Pan skorzystać z dyspozycji przepisu art. 144 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.), który stanowi, że:

 

„§ 1. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

§ 2. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.

§ 3. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

§ 4. Czynności określone w § 1-3 może wykonywać także referendarz sądowy”.

 

Zatem nawet taka sytuacja nie hamowałaby rozpoznania sprawy, gdyż w imieniu współwłaścicieli w sprawie mogliby działać wyznaczeni dla nich przez sąd kuratorzy.

 

Gdyby zaś osoby, o których mowa, mimo odebrania wezwania na rozprawę z sądu nie stawiły się na nią i nie wzięły udziału w postępowaniu, sąd wciąż mógłby sprawę rozpoznać i orzec zgodnie z Pańskim wnioskiem.

 

Z kolei w sytuacji, gdyby współwłaściciele wzięli udział w sprawie i odmówili przejęcia Pańskiego udziału we wspólnej nieruchomości, sąd mógłby ostatecznie nawet zarządzić licytacyjną sprzedaż tej nieruchomości i podział między wszystkich współwłaścicieli kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

 

W takim postępowaniu o zniesienie współwłasności nie ma jednocześnie przeszkód, aby domagał się Pan jej zniesienia ze zrzeczeniem się przez Pana roszczeń względem pozostałych współwłaścicieli z tytułu spłaty należnego Panu udziału w nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + dziewięć =

»Podobne materiały

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę pod wpływem błędu

Obecnie jestem na wypowiedzeniu, które sama złożyłam. Odbieram teraz zaległy urlop. Okazało się, że jestem w ciąży, o czym nie wiedziałam składając wypowiedzenie. Czy mogłabym iść na L4 i otrzymywać wynagrodzenie, a potem na macierzyński? Jak to wygląda w świetle przepisów?

 

Podział majątku, darowizna, zniesienie współwłasności – korzystne rozwiązania

Przed kilku laty, jako kawaler, kupiłem działkę budowlaną, na którą zaciągnąłem kredyt hipoteczny. Do zakupu przyłączył się mój ojciec i w akcie notarialnym widnieje jako współwłaściciel. Rok później ożeniłem się – nie posiadamy z żoną rozdzielności majątkowej. Żona wniosła darowaną przez rodz

 

Podział części wspólnej (umowa quoad usum)

Jestem współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Są w nim 3 odrębne lokale mieszkalne i części wspólne (działka, strych, klatka schodowa, piwnice) – po 1/3 dla każdego właściciela lokalu. Dwóch współwłaścicieli prowadzi działalność gospodarczą w części wspólnej (w piwnicach). Pozbawiają mnie prz

 

Osoba nieletnia jako współwłaściciel mieszkania

Niedawno zmarła moja córka, osierociwszy dwunastoletnią dziewczynkę. Mam zamiar – wspólnie z zięciem – kupić dom, w którym chcemy razem zamieszkać. Zależy mi jednak na tym, żeby wnuczka stała się jego współwłaścicielką. Czy osoba nieletnia może być współwłaścicielem nieruchomości? Jeśli

 

Jak współwłaściciele nieruchomości powinni rozliczać koszty mediów?

Jesteśmy z żoną współwłaścicielami 3/4 nieruchomości. Udział, który mi przypada, wynosi ¾ przy ¼ części żony. Problem dotyczy podziału kosztów związanych z mediami. Jak rozliczać koszty utrzymania nieruchomości? Rozumiem, że wszystkie inwestycje, remonty, naprawy dzieli się według wiel

 

Jak przekazać żonie prawo do nieruchomości?

Jak przekazać żonie prawo do nieruchomości, której jestem w połowie właścicielem, aby mogła mieć pewność, że nawet gdybym nagle zmarł, nikt jej nie będzie mógł wyrzucić na bruk? Dom jest podzielony na dwa mieszkania, są dwie osobne hipoteki, jestem właścicielem połowy. Mieszkamy na piętrze, moi rodz

 

Zarządzanie wspólnym gruntem

Posiadam nieruchomości we współwłasności z członkami rodziny, oczywiście w udziałach. Nie mogę przeprowadzić żadnej czynności związanej z gruntami, bo o nich mowa, z powodu jednego mniejszościowego współwłaściciela. Wyjechał on parę lat temu gdzieś za granicę i nie ma z nim kontaktu ani nieznany jes

 

Udział w ruchomości - Zakup samochodu w licytacji

Zamierzam kupić w licytacji udział w ruchomości, tj. 51% udziałów w samochodzie (reszta należy do banku). Co dalej po zakupie takiego pojazdu? Jak będzie zachowywał się bank? Czy automatycznie będę musiała spłacać kredyt? Czy to prawda, że nie będę mogła zarejestrować auta? Jak więc z niego kor

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »