Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po wujku z USA a podatki w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.10.2019

Moje dwie uczące się córki, w tym jedna niepełnoletnia, otrzymały spadek (pieniądze przelewem) po mężu mojej siostry, czyli wujku, obywatelu USA niemieszkającym w Polsce i niemającym polskiego obywatelstwa. Czy w Polsce rodzi to zobowiązanie podatkowe i w jakiej wysokości? Czy należy otrzymanie spadku z USA po wujku zgłosić w polskim urzędzie skarbowym, na jakim formularzu i w jakim terminie? Czym ewentualne procedury różnią się w przypadku córki pełnoletniej i niepełnoletniej (oboje z żoną jesteśmy prawnymi opiekunami)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po wujku z USA a podatki w Polsce

Fot. Fotolia

Nabycie spadku stanowi czynność prawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia. Ponadto, jak wskazuje art. 2 ustawy, nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku Pana córek powyższy warunek jest spełniony, co oznacza, że w stosunku do córek będących spadkobierczyniami powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

 

Jak wskazuje art. 17a ustawy, podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe SD-3. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 4 ustawy jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Tutaj pojawia się pytanie, czy dysponują Państwo jakimkolwiek dokumentem sądowym stwierdzającym nabycie spadku przez córki po wujku. Jeżeli tak, córki są zobowiązane do złożenia zeznania SD-3 w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się takiego dokumentu. W przypadku prawa polskiego takim dokumentem jest postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza. W przypadku, jeżeli posiadają Państwo jakiś dokument amerykański, należy go przetłumaczyć i załączyć do zeznania SD-3. Do zeznania należy dołączyć również potwierdzenie przelewu środków pieniężnych otrzymanych w spadku.

 

Każda z Pana córek składa osobne zeznanie SD-3. Ewentualnie można sprawę uprościć i zrobić w ten sposób, że jedna córka złoży zeznanie SD-3, natomiast druga złoży załącznik SD-3/A. Odnośnie składanych dokumentów jedyna różnica polega na tym, że pełnoletnia córka samodzielnie podpisuje się na zeznaniu, natomiast za córkę niepełnoletnią podpisują się prawni opiekunowie (czyli Pan lub małżonka).

 

Kwestie ustalenia właściwego urzędu skarbowego reguluje rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych. Zgodnie z § 7 oraz § 10 tego rozporządzenia jeżeli spadkodawca nigdy nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski ani miejsca pobytu na terenie RP, to właściwym organem podatkowym jest naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 

Odnośnie natomiast kwestii wysokości podatku w pierwszej kolejności należy ustalić, że małżonek rodzeństwa rodziców, czyli mąż ciotki, to III grupa podatkowa. Powoduje to, że stawki podatku wynoszą 12%, 16% i 20% w zależności od wysokości otrzymanego spadku. Dodatkowo w ramach rozliczenia istnieje możliwość uwzględnienie kwoty wolnej od podatku dla każdego spadkobiercy, która w przypadku III grupy podatkowej wynosi 4902 zł.

 

Podsumowując powyższe:

 

  • córki podlegają polskiemu podatkowi z tytułu nabycia spadku;
  • w ciągu 1 miesiąca od dnia wydania dokumentu potwierdzającego spadek należy złożyć zeznanie SD-3 wraz z załącznikiem SD-3/A do naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
  • do zeznania należy dołączyć dokument potwierdzający nabycie spadku oraz potwierdzenie przelewu środków pieniężnych;
  • stawka podatku to 12%, 16% i 20% w zależności od wysokości otrzymanego spadku, kwota wolna od podatku to 4902 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus trzy =

»Podobne materiały

Podatek od sprzedaży ziemi otrzymanej w spadku

Mama otrzymała w spadku ziemię. Od śmierci babci, od której to otrzymała, minęły 4 miesiące. Pojawił się kupiec i mama chce to sprzedać. Wiem że zapłaci od tego 19% podatku dochodowego, chyba że uda się jej wydać ten dochód na własne cele mieszkaniowe. Mama nie ma planów na budowę, natomiast ja (syn

 

Niezgłoszenie darowizny mieszkania z US a uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku

W 2008 r. córka otrzymała mieszkanie w formie darowizny notarialnej, lecz prawdopodobnie nie zgłosiła tego w US. Obecnie sprzedaje to mieszkanie i notariusz wymaga zaświadczenia z US o zwolnieniu z podatku. Jeszcze nie zgłaszała w US potrzeby uzyskania takiego zaświadczenia. Jak postąpić w takiej sy

 

Wpłaty od rodziców na konto bankowe a rozliczenia z urzędem skarbowym

Mam 24 lata, jestem studentem, nie pracuję i nigdy nie pracowałem. Posiadam dwa konta bankowe, na których mam zgromadzone dzięki rodzicom środki – odpowiednio 90 i 20 tys. zł. Ponadto regularnie wpłacam na swoje konta 3-4 tys. zł miesięcznie, również od rodziców. Jednorazowo wpłaciłem także 66

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »