.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wniosek o kredyt hipoteczny i nieaktualny adres zameldowania po sprzedaży domu

• Opublikowano: 29-04-2022 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Wkrótce sprzedajemy dom rodziny, w którym jestem zameldowany. Żeby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku, wszyscy obecnie zameldowani muszą się stamtąd wymeldować. Sprzedaż miała nastąpić dopiero po sfinalizowaniu kupna przeze mnie innej nieruchomości, wniosek o kredyt hipoteczny jest już złożony, jednakże podpisanie umowy przedwstępnej zostało przeniesione na późniejszy termin. W tej sytuacji byłem zmuszony znaleźć inną nieruchomość na krótki okres (maks. 3 miesiące), w której zamieszkam do czasu kupna nowego mieszkania. Jednak w tej sytuacji mam kilka pytań: Wobec tego, że przez pewien czas nie będę zameldowany na stałe (tylko czasowo), czy może wyniknąć problem z kredytem hipotecznym, na który został już uruchomiony wniosek na „stare” dane? Posiadam dowód osobisty ważny jeszcze 2 lata, którym, rzecz jasna, posługiwałam się składając wniosek kredytowy. Czy w związku z wymeldowaniem się z domu dowód jest nadal ważny i można nim poświadczać czynności prawne, np. akt notarialny? Czy wymienić dowód na nowy bez informacji o meldunku? Czy zmiana dowodu w trakcie rozpatrywania przez bank wniosku kredytowego może nieść jakieś negatywne  konsekwencje? Czy lepiej użyć dotychczasowy dowód, mimo że nie będzie już zawierał aktualnych danych? Czy brak zameldowania może być przeszkodzą przy nabyciu nowej nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wniosek o kredyt hipoteczny i nieaktualny adres zameldowania po sprzedaży domu

Obowiązek meldunkowy

Postaram się przedstawić odnoszące się do Pańskiej sytuacji regulacje prawne oraz omówić możliwe rozwiązania, odpowiadając po kolei na zadane pytania.

 

Ad. 1. Nie wydaje się prawdopodobne, aby brak stałego zameldowania mogło negatywnie wpłynąć na przyznanie kredytu hipotecznego. Zakładać jednak należy, iż powinien być Pan zameldowany na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy nadal istnieje. Przepis stanowi:

 

Art. 24. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

 

Nie można wykluczyć rozmaitych sytuacji życiowych, które uzasadniają zmiany w adresie zameldowania i nie może to być przeszkodą do prowadzenia swoich spraw zaczętych jeszcze przed zmianą. Należy jednak pamiętać o stosownym zawiadomieniu o tym banku. Zarówno w regulaminach kredytowania, jak i samej umowie powinny być określone zasady takich zawiadomień. Ponadto podaje się także sposób przesyłania i adresy do wzajemnej korespondencji.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dowód osobisty po zamianie adresu zameldowania a wniosek kredytowy

Ad. 2. Pański dowód osobisty jest nadal ważny i nie trzeba go wymieniać, zgodnie z art. 88 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych:

 

Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.”

Art. 89. 1. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

2. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.”

 

Obecnie, przy dokonywaniu czynności prawnych, powinien Pan się posługiwać dowodem osobistym oraz zaświadczeniem o zameldowaniu.

 

Ad.3. Dowód osobisty, w myśl wyżej wymienionych przepisów, nie zawiera nieaktualnych danych i powinien być tylko uzupełniony o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Nie powinno być więc mowy o żadnych negatywnych konsekwencjach [podstawa prawna: art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności].

 

„Art. 32. 2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.”

 

Czynność notarialna, gdy brak stałego zameldowania

Ad. 4. Dowód osobisty wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu powinien być wystarczającym dokumentem do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli jednak nie będzie miał Pan żadnego adresu zameldowania, to w myśl art. 24 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności narusza Pan ten przepis, czyli nie wykonuje Pan ustawowego obowiązku, czyli Pana zaniechanie jest sprzeczne z tym przepisem. w tej sytuacji notariusz może odmówić dokonania czynności prawne za to ze względu na treść art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie: „Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem”. Dodajmy do tego art. 2 Prawa o notariacie, który stanowi o tym, że czynności notariusza muszą być zgodne z prawem. Cytuję:

 

Art. 2. § 1. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 2. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.”

 

W mojej ocenie nie można więc wykluczyć, iż będzie można się spotkać z odmową sporządzenia umowy sprzedaży. Warto jednak przed podpisaniem umowy omówić z notariuszem posiadane dokumenty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu