.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Holenderskie prawo jazdy na terytorium Polski

5 lat temu zostało mi zabrane prawo jazdy (na dwa lata). Nie ubiegałam się w Polsce o ponowne prawo jazdy i wyjechałam za granicę. Obecnie mam holenderskie prawo jazdy. Czy holenderskie prawo jazdy na terytorium Polski jest honorowane? Czy mogę się nim posługiwać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Holenderskie prawo jazdy na terytorium Polski

Fot. Fotolia

Czy prawo jazdy wydane w Holandii będzie uznawane w Polsce?

Na podstawie art. 4 ustawy o kierujących pojazdami należy stwierdzić, iż przepisy prawa, co do zasady, uznają ważność prawa jazdy wydanego za granicą. Zależy to jednak od tego, w jakim kraju zostało wydane.

 

Wskazany przepis ustawy stanowi, iż dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest wydane za granicą:

 

1. Międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r., poz. 321 i 322).

Na mocy art. 24 Konwencji każde z umawiających się państw udzieli każdemu kierowcy, który znajdzie się na jego terytorium, zezwolenia na prowadzenie na swoich drogach, pojazdów samochodowych (bez ponownego egzaminu), jeśli kierowca uzyskał ważne pozwolenie na ich prowadzenie, wydane przez właściwe władze innego umawiającego się państwa. Jednakże umawiające się państwo będzie mogło żądać od kierowcy, który udaje się na jego terytorium, aby posiadał międzynarodowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych, co w szczególności dotyczy kierowcy przybywającego z kraju, w którym krajowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych nie jest wymagane lub w którym krajowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji (zał. 9).

 

2. Krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r., poz. 40 i 44), w której umawiające się strony Konwencji uznają na swoim terytorium:

1) każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w języku narodowym strony uznającej lub w jednym z jej języków narodowych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, to do którego jest dołączony uwierzytelniony przekład;

2) każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do Konwencji, określającego wzór prawa jazdy;

3) każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami zał. 7 do Konwencji.

 

3. Krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (Unia Europejska), a także Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein, Norwegia (EFTA).

 

4. Krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy, nie jest uznawane za ważne, prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem zostało cofnięte czasowo albo na stałe.

 

Powyższe oznacza, że obywatel UE, państwa zrzeszonego w EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej może korzystać na terytorium Polski ze swojego dotychczasowego prawa jazdy.

 

Posiadane przez Panią prawo jazdy uzyskane w Holandii, a więc kraju będącym członkiem UE (punkt 3), uprawnia Panią do kierowania pojazdem na terytorium Polski.

 

Potwierdza to art. 5 ust. 6 ustawy: „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu