Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Holenderskie prawo jazdy na terytorium Polski

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 30.06.2018

5 lat temu zostało mi zabrane prawo jazdy (na dwa lata). Nie ubiegałam się w Polsce o ponowne prawo jazdy i wyjechałam za granicę. Obecnie mam holenderskie prawo jazdy. Czy holenderskie prawo jazdy na terytorium Polski jest honorowane? Czy mogę się nim posługiwać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Holenderskie prawo jazdy na terytorium Polski

Fot. Fotolia

Na podstawie art. 4 ustawy o kierujących pojazdami należy stwierdzić, iż przepisy prawa, co do zasady, uznają ważność prawa jazdy wydanego za granicą. Zależy to jednak od tego, w jakim kraju zostało wydane.

 

Wskazany przepis ustawy stanowi, iż dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest wydane za granicą:

 

1. Międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r., poz. 321 i 322).

Na mocy art. 24 Konwencji każde z umawiających się państw udzieli każdemu kierowcy, który znajdzie się na jego terytorium, zezwolenia na prowadzenie na swoich drogach, pojazdów samochodowych (bez ponownego egzaminu), jeśli kierowca uzyskał ważne pozwolenie na ich prowadzenie, wydane przez właściwe władze innego umawiającego się państwa. Jednakże umawiające się państwo będzie mogło żądać od kierowcy, który udaje się na jego terytorium, aby posiadał międzynarodowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych, co w szczególności dotyczy kierowcy przybywającego z kraju, w którym krajowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych nie jest wymagane lub w którym krajowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji (zał. 9).

 

2. Krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r., poz. 40 i 44), w której umawiające się strony Konwencji uznają na swoim terytorium:

1) każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w języku narodowym strony uznającej lub w jednym z jej języków narodowych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, to do którego jest dołączony uwierzytelniony przekład;

2) każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do Konwencji, określającego wzór prawa jazdy;

3) każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami zał. 7 do Konwencji.

 

3. Krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (Unia Europejska), a także Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein, Norwegia (EFTA).

 

4. Krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy, nie jest uznawane za ważne, prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem zostało cofnięte czasowo albo na stałe.

 

Powyższe oznacza, że obywatel UE, państwa zrzeszonego w EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej może korzystać na terytorium Polski ze swojego dotychczasowego prawa jazdy.

 

Posiadane przez Panią prawo jazdy uzyskane w Holandii, a więc kraju będącym członkiem UE (punkt 3), uprawnia Panią do kierowania pojazdem na terytorium Polski.

 

Potwierdza to art. 5 ust. 6 ustawy: „Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus jeden =

»Podobne materiały

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »