Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna od osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.07.2018

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona możne dać darowiznę swojemu dziecku i w jakiej kwocie? Nadmieniam, że w obecnej chwili nie ma już opiekuna prawnego i nie został wyznaczony jeszcze przez sąd kurator.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 18.ustawy Kodeks cywilny:  

 

„§ 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu”.

 

Ważność podejmowanych przez nią czynności zależy od potwierdzenia umowy przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora.

 

Darowizna do swojej ważności będzie wymagała zgody kuratora W okresie do potwierdzenia umowy, czyli w okresie tzw. bezskuteczności zawieszonej, istnieje stan niepewności co do jej dalszych losów. Jest to przy tym stan korzystny dla osoby, która, zawierając umowę, miała ograniczoną zdolność prawną. Może ona bowiem – działając przez przedstawiciela ustawowego, a po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych także osobiście – odmówić potwierdzenia umowy. Natomiast kontrahent takiej osoby nie może w tym samym okresie „zawieszenia ważności” skutecznie od niej odstąpić, z powołaniem się na brak zgody przedstawiciela ustawowego osoby, która zawarła z nim umowę.

 

Jeśli dana osoba ubezwłasnowolniona dokona darowizny – będzie ona nieważna do czasu potwierdzenia przez kuratora takiej czynności. W najgorszym wypadku taka czynność może być uznana za nieważną, a obdarowany może być zmuszony do zwrotu na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki