Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze ze sprzedaży domu osoby ubezwłasnowolnionej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.12.2018

Mama jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Opiekunem prawnym jest siostra. 5 lat temu zmarł nasz tata. Teraz chciałyśmy sprzedać dom, bo jest on stary. Sąd zezwolił na sprzedaż, ale nakazał, aby za połowę domu mamy oraz za 1/3 mamy pieniądze wpłaci na mamy konto i konto to zostanie zablokowane. Czy tak musi być, czy nie możemy się z siostrą podzielić pieniędzmi? Mama jest zameldowana w domu u siostry. Jest całkowicie ubezwłasnowolniona i ciężko chora.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Zezwolenie, o którym Pani pisze, było konieczne w świetle art. 156. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Wyraźnie podkreślić należy przy tym, iż sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Sąd miał zatem pełne prawo zobowiązać Panie do wpłaty uzyskanej z tytułu sprzedaży nieruchomości kwoty, jednakże opiekun prawny może o domagać się zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Podstawą prawną takiego żądania jest przepis art. 163 § 1, zgodnie z którym opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

 

Na powyższe istotny wpływ będzie miała przede wszystkim opieka Pań nad mamą. Jeżeli uda się Paniom udowodnić opiekę i związane z tym wydatki, wówczas istnieje duża szansa na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia, choćby w zakresie rozdysponowania części środków należnych mamie za sprzedaż domu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki