Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek dla przyrodniej siostry

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 02.12.2019

Moi rodzice wspólnie przepisali na mnie dom i pole 5 lat temu. Jestem jedynym ich dzieckiem. Ojciec z inną partnerką miał dziecko – moją przyrodnią siostrę. Rodzice moi żyją. Ja będę sprzedawał część darowanej ziemi za kwotę 50 000 zł. W jakiej wysokości należy się w formie zachowku po ojcu procent od tej kwoty siostrze? Czy zachowek mam wypłacić jej teraz, czy po śmierci ojca? Czy w takiej sytuacji wystarczy poświadczenie pisemne, czy lepiej, żeby przyrodnia siostra podpisała otrzymanie tego zachowku u notariusza? Czy w wypadku śmierci ojca, jeżeli przyrodnia siostra nie wystąpi o zachowek przez pięć lat, to traci prawo do nabycia zachowku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowek dla przyrodniej siostry

Fot. Fotolia

Zasady dziedziczenia po zmarłym - zachowek dla dziecka

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zstępnym (czyli dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

Zasady dziedziczenia ustawowego reguluje w przypadku Pana przyrodniej siostry art. 931 § 1, zgodnie z którym, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże, część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Oznacza to, iż Pana przyrodniej siostrze, w przypadku dziedziczenia ustawowego, przysługiwałaby 1/3 spadku po ojcu, tak jak Panu i Pana matce (o ile nie ma Pan innego rodzeństwa).

Ustalenie wartości przekazanego majątku w celu wyliczenia zachowku

W pierwszej kolejności należy ustalić wartość przekazanego Panu majątku. Jak wynika z przedstawionego opisu sytuacji, darowany Panu przez Pana rodziców dom oraz działka stanowiły wspólna własność Pana rodziców. Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przyjmuje się, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Oznacza to, iż Pana ojciec darował Panu połowę domu oraz działki i to od tej wartości ustala się kwotę otrzymanej przez Pana darowizny, która może być doliczona do kwoty od której obliczany jest zachowek. Co do zasady kwota, o której mowa w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, obejmuje cały majątek zmarłego, wraz z dokonanymi przez niego darowiznami (i to od tej kwoty oblicza się odpowiednio 2/3 lub 1/2 udziału spadkowego osoby uprawnionej do zachowku).

Kiedy od darowizny nie należy się zachowek?

Tym niemniej, w myśl art. 994 Kodeksu cywilnego, nie wszystkie darowizny podlegają zaliczeniu do kwoty stanowiącej podstawę obliczania zachowku:

 

„Art. 994 kodeksu cywilnego

§ 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

§ 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa”.

 

W myśl cytowanego przepisu po upływie kolejnych 5 lat od chwili obecnej (co da nam w sumie 10 lat od momentu dokonania darowizny), nie będzie możliwe doliczenie otrzymanej przez Pana darowizny do spadku po Pana ojcu i dochodzenie z tego tytułu zachowku.

Uprawnienie do zachowku następuje po śmierci spadkodawcy

W chwili obecnej nie ma Pan żadnego zobowiązania wobec Pana przyrodniej siostry. Uprawnienie do zachowku aktualizuje się bowiem dopiero w momencie śmierci spadkodawcy (Pana ojca).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus V =

»Podobne materiały

Brak dowodów na przekazywanie darowizn pieniężnych i prawo do zachowku

Tata otrzymał kilka lat temu w formie darowizny mieszkanie od swojej matki (umowa zawierała informację o dożywotnim użytkowaniu mieszkania przez babcię). Tata ma brata, który od babci otrzymywał darowizny pieniężne – ich wartość była równa wartości mieszkania otrzymanego przez tatę. Nie m

 

Jak przekazać dom córce żeby nie musiała spłacać braci?

Mam czworo dzieci: córkę i trzech synów. Jestem osobą niepełnosprawną i córka dużo mi pomaga, a synowie w ogóle się mną nie interesują. Posiadam dom i chciałabym, żeby po mojej śmierci stał się on własnością córki. A także żeby nie musiała spłacać swoich braci. Czy wystarczy, że sporządzę testament,

 

Gospodarstwo, renta strukturalna, zachowek

Jest nas 3 braci, ja jestem najstarszy; 6 lat temu otrzymałem gospodarstwo rolne (duży budynek gospodarczy wraz z 20 ha ziemi) w darowiźnie od rodziców, którzy odchodzili na rentę. Część tych hektarów jestem zobowiązany przepisać na średniego brata. Właśnie z nim prowadzę gospodarstwo. Trzy miesiące

 

Akt notarialny a zachowek

W roku 1996 babcia z dziadkiem zapisali aktem notarialnym nieruchomość (dom z działką) – połowę rodzicom a połowę mnie. Dziadek zmarł, babcia jeszcze żyje, chciałbym wiedzieć, jak wygląda sprawa ewentualnego zachowku, bo mama ma trzech braci. Dodam, że nie mieszkają w tym domu i nie zajmują si

 

Roszczenia z tytułu zachowku i ich realizacja

Dziedziczę na mocy testamentu całość spadku po zmarłym mężu. Nie mieliśmy dzieci, ale z pierwszego małżeństwa mąż miał syna i córkę, którzy są dorośli. W trakcie naszego małżeństwa ja prowadziłam firmę, mąż był emerytem, kupiliśmy mieszkanie oraz wykupiliśmy lokal, w którym prowadziłam działalność.

 

Od jakiej daty liczy się prawo do zachowku?

Czy moja siostra ma prawo ubiegać się o zachowek, jeżeli:   mama dokonała notarialnego testamentu przed 15 laty, zapisując na mnie swoje mieszkanie, przeniosła na mnie własność tego mieszkania aktem notarialnym darowizny 11 lat temu, a zmarła 5 lat temu tj. 13 stycznia 2009, w 2012 r. sio

 

Nie dostałam nic od rodziców - czy należy się zachowek

Kilka lat temu moi rodzice przepisali majątek (działki i nieruchomość) na moje rodzeństwo. Ja nie dostałam nic od rodziców. Rodzice jeszcze żyją. Słyszałam o zachowku. Czy mam szansę coś dostać od rodzeństwa? Czy sprawa się już przedawniła? Czy kwota jest warta zachodu? Czy należy mi się zachowek?

 

Mieszkanie w zamian za opiekę a zachowek dla rodzeństwa

W 2012 r. w zamian za opiekę otrzymałam od rodziców w formie darowizny mieszkanie. Jest nas siedmioro rodzeństwa, ale tylko ja zajmowałam się rodzicami. Tata zmarł w 2013 r., a mama w ubiegłym roku. Rodzice byli bardzo chorymi ludźmi: tata był po wylewie, a mama miała daleko posuniętą demencję. Jedn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »