.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zatrzymane prawo jazdy w Polsce a jazda za granicą

• Data: 16-04-2024 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Utrata prawa jazdy w Polsce za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważna konsekwencja, która wykracza poza granice kraju, dotykając również możliwości kierowania pojazdem za granicą. Zgodnie z unijnymi regulacjami informacja o zakazie prowadzenia pojazdów jest udostępniana w Europejskiej Sieci Praw Jazdy. Pana Grzegorza trzy miesiące temu zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. Miał 1,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymano mu prawo jazdy i po tygodniu wezwano go na komisariat, gdzie przyznał się do jazdy pod wpływem. Zatrzymano mu prawo jazdy na 3 lata i dodatkowo musiał zapłacić karę i  grzywnę. Zgodził się na taką karę. Sytuację komplikuje fakt, że zameldowany jest w Polsce, ale pracuje za granicą, a tam zakazu nie ma, tzn. jego zdaniem zakaz obowiązuje jedynie w Polsce. Nasz klient pyta, czy może w jakiś sposób odzyskać prawo jazdy. Czy może kierować pojazdem za granicą, jeśli w Polsce stracił prawo jazdy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrzymane prawo jazdy w Polsce a jazda za granicą

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Z treści pytania wynika, że prowadząc pojazd, nasz klient został zatrzymany i poddany kontroli na zawartość alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,16 mg/l, co daje 2,43 promila. W trakcie przesłuchania przyznał się do winy i poddał się karze.

Zgodnie z treścią art. 178a § 1kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Zakaz prowadzenia pojazdów, jako środek karny orzekany jest natomiast na podstawie art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakaz prowadzenia pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 k.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

Z treści pytania wynika, że jego autor miał 2,43 promila.

Od dnia 18 maja 2015 r. polityka państwa w odniesieniu do ww. przestępstw się zaostrzyła. Aktualnie sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 K.k. sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy informacja o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu jest przekazywana do innych krajów Unii Europejskiej?

W mojej ocenie nie może pan Sebastian odzyskać prawa jazdy, bowiem zgodnie z art. 15 Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy informacja o zastosowanym wobec Pana środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest przekazywana do jednej Europejskiej Sieci Praw Jazdy, do której dostęp mają Państwa UE. Z uwagi na powyższe, nie zgodzę się z tym, że zakaz obejmuje jedynie terytorium RP.

Zgodnie z art. 11 pkt 4 ww. Dyrektywy państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim.

Respektowanie wyroku sądu polskiego następuje natomiast na podstawie art. 11 pkt 2 ww. Dyrektywy.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład z Niemiec

Janek, mieszkaniec Polski pracujący w Niemczech, stracił prawo jazdy w Polsce za przekroczenie prędkości. Zakładając, że zakaz nie dotyczy innych krajów, próbował kontynuować jazdę w Niemczech. Jednak po rutynowej kontroli niemiecka policja, korzystając z danych Europejskiej Sieci Praw Jazdy, poinformowała go, że zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje także na terenie Niemiec.

 

Przykład z Francji

Agnieszka, która utraciła prawo jazdy w Polsce za jazdę pod wpływem alkoholu, postanowiła wynająć samochód podczas wakacji we Francji. Podczas próby wynajmu system weryfikacji praw jazdy wykazał, że jej prawo jazdy zostało zawieszone, uniemożliwiając wynajem.

 

Przykład z Włoch

Marek, który stracił prawo jazdy w Polsce za jazdę bez ubezpieczenia, postanowił przeprowadzić się do Włoch i tam złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazdy. Włoskie władze, po konsultacji z Europejską Siecią Praw Jazdy, odmówiły wydania nowego dokumentu, wskazując na obowiązujący zakaz w Polsce.

Podsumowanie

Utrata prawa jazdy w Polsce za naruszenia takie jak jazda pod wpływem alkoholu czy przekroczenie prędkości niesie za sobą konsekwencje wykraczające poza granice kraju. Dzięki współpracy międzynarodowej i Europejskiej Sieci Praw Jazdy informacje o zakazach i ograniczeniach są dostępne dla organów kontrolnych w całej Unii Europejskiej. To stanowi istotne przypomnienie, że odpowiedzialność za naruszenia ruchu drogowego ma długotrwały i międzynarodowy zasięg, podkreślając znaczenie przestrzegania przepisów nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej lub wsparcia w sprawie utraty prawa jazdy w Polsce i konsekwencji za granicą? Skontaktuj się z nami! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu