Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział domu męża po jego śmierci

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.04.2017

Jeśli małżonek przed ślubem posiadał dom, to jak będzie wyglądał podział po jego śmierci? Czy dom jest dzielony po równo pomiędzy małżonka i dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział domu męża po jego śmierci

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

W pierwszej kolejności muszę wskazać, że dla potrzeb tej opinii przyjmuję, że w trakcie trwania małżeństwa, jak też przed jego zawarciem nie była zawierana żadna umowa majątkowa małżeńska.

 

Stosownie więc do treści art. 31 § 1 K.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Drugim krokiem jest sprawdzenie treści księgi wieczystej. Zakładam, że dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta, a to z kolei powoduje, że w Dziale II jest wpisany właściciel nieruchomości. Jeżeli właścicielem jest Pani mąż, to po jego śmierci nieruchomość będzie podlegała dziedziczeniu. Dziedziczenie ustawowe, w sytuacji niesporządzenia testamentu i dziedziczenie testamentowe, w przypadku jego sporządzenia.

 

Zakładając, że mąż testamentu nie sporządzi, wówczas Pani i dzieci będziecie dziedziczyli w pierwszej kolejności. Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

 

Innymi słowy, Pani udział będzie zależny od liczby dzieci. W sprawie o dział spadku będzie Pani mogła również wnioskować o zniesienie współwłasności pomiędzy Panią a mężem z tytułu nakładów, które czyniła Pani w trakcie trwania małżeństwa. To, że dom jest męża, nie zmienia faktu, że, jak sądzę, nakłady na dom są dokonywane z majątku wspólnego, a to już rodzi po Pani stronie, po śmierci męża, prawo do ustalenia, o ile wzrosła wartość domu na skutek nakładów czynionych z majątku wspólnego.

 

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Reasumując, Pani udział będzie nie mniejszy aniżeli ¼, jednakże w sprawie o dział spadku może Pani dochodzić wyrównania z tytułu nakładów na dom męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + sześć =

»Podobne materiały

Ustalenie spadkobierców w sprawie spadkowej

Staram się o odzyskanie nieruchomości po pradziadku. Muszę więc podać dane wszystkich spadkobierców, ale nie do końca są mi znane (dotyczy to trzech osób). Nie wiem, czy te osoby żyją i ewentualnie gdzie mieszkają. Jak postąpić w takiej sytuacji?

 

Przyznanie rzeczy jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych

Dziedziczymy z siostrą mieszkanie z garażem po zmarłym tacie. Nie było testamentu, tata był wdowcem, jesteśmy jedynymi spadkobiercami. Obecnie wystąpiłem do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Siostra nie jest zainteresowana mieszkaniem pod kątem ewentualnego zamieszkania w nim, chc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »