.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejność odrzucania spadku przez dalszych krewnych

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 20.07.2018 • Zaktualizowane: 27.02.2021

W pierwszej kolejności spadek po zmarłym odrzucił jego syn (zmarły nie był żonaty i nie miał rodzeństwa), następnie matka. W czasie posiedzenia sądu sędzia zapytał o ojca zmarłego, czy odrzucił spadek, matka powiedziała, że nie wie, ale podała jego adres (rodzice zmarłego byli rozwiedzeni) i sędzia wysłał mu stosowne powiadomienie. Następnie ojciec zmarłego też odrzucił spadek. Na posiedzeniu sądu z udziałem ojca sędzia poinformował go, że teraz spadek powinna odrzucić jego żyjąca matka, czyli babcia zmarłego, ale ojciec ma jeszcze rodzeństwo. Matka zmarłego nie ma rodziców, jej brat również nie żyje, ale pozostawił syna i małoletnie wnuczęta. Czy i ewentualnie kiedy powinni oni odrzucić spadek po zmarłym i w jakiej kolejności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kolejność odrzucania spadku przez dalszych krewnych

Fot. Fotolia

Kolejność powołania do spadku

Przedstawiam informacje dotyczące procedury odrzucenia spadku i kręgu spadkobierców w zależności od kolejności ich powołania do dziedziczenia.

 

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.) najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

 

 1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
 2. dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
 3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
 4. w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
 5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
 6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.
  Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć).
 7. pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
 8. na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku i do spadku zostają powołani spadkobiercy w dalszej kolejności.

 

Jak wynika z podanych informacji, na dzień dzisiejszy spadek powinno odrzucić rodzeństwo ojca zmarłego oraz syn brata mamy zmarłego i jego dzieci. Powinni tego dokonać w tym samym czasie, ponieważ dziedziczą z tej samej grupy spadkobierców.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego – dalej „K.c.”).

 

Po tym, jak syn zmarłego brata matki spadkodawcy odrzuci spadek, jego dzieci będą miały kolejne sześć miesięcy, od chwili kiedy ich ojciec spadek odrzuci, żeby odrzucić spadek w terminie.

 

Dziadkowie zmarłego, powinni odrzucić spadek przed rodzeństwem rodziców zmarłego. Po dziadkach spadek odrzucają wujkowie / stryjkowie / ciocie zmarłego, a następnie ich dzieci.

 

Dla odrzucenia spadku liczy się chwila, w której spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku z dowolnego źródła.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci nie można jednakże dokonać bez zgody sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Tym samym aby uzyskać zgodę na odrzucenie spadku w imieniu nieletnich dzieci należy wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

 

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka.

 

Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym będzie się przedłużało (a prawdopodobnie tak właśnie będzie), należy złożyć do sądu spadku (czyli sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej) oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka, zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku). Przerwie to bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton