.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przynoszenie własnego alkoholu na imprezy do restauracji

Autor: Piotr Brożyński • Opublikowane: 26.12.2017 • Zaktualizowane: 07.03.2021

Prowadzę restaurację, niedługo kończy mi się zezwolenie na sprzedaż alkoholu i piwa, sprzedawałam je w bardzo małych ilościach, bo na imprezy (catering tez do 50 osób) klienci proszą, aby mogli przynieść swój alkohol. Czy zgodne z przepisami będzie, jak pozwolę przynosić klientom swój alkohol i piwo do konsumpcji do restauracji oraz także na imprezy cateringowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przynoszenie własnego alkoholu na imprezy do restauracji

Spożywanie własnego alkoholu w restauracji która nie posiada koncesji na sprzedaż alkoholu

Zasadniczo spożywanie własnego alkoholu w restauracji, która nie posiada koncesji na sprzedaż alkoholu, nie jest niezgodne z prawem.

 

O zasadach udzielania tzw. koncesji mówi ustawa z dnia 26 października 1982 r. (tj. z dnia 25 marca 2016 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 487) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która w art. 18 ust. 1 wskazuje, iż sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Zezwolenie dotyczy zatem sprzedaży, a nie ich spożywania w lokalu (np. restauracji). Mimo wszystko istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie które należy przestrzegać. Wprowadza je m.in. art. 14 wspomnianej ustawy, który wskazuje, iż „zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

 

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

5)(uchylony)

6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych”.

Jakich miejsc dotyczy zakaz spożywania alkoholu?

Ponadto, zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów (ust. 2a). Zabrania się także  sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych (ust. 3) Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych (ust. 4)  Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych (ust. 5).

 

Ponadto ust. 6 wskazanego artykułu wskazuje, iż w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

 

Natomiast w artykule 16 wskazanej ustawy stwierdza się, iż zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, jak również stadionów i innych obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.

Spożywanie własnego alkoholu przez klientów lokalu gastronomicznego

Jak widać, we wskazanym określonym ustawowo katalogu miejsc, w których zakazane jest podawanie i spożywanie alkoholu, nie znajdują się obiekty gastronomiczne. Zakładam także, iż Pani lokal nie będzie znajdował się w na liście obiektów, gdzie funkcjonuje zakaz spożywania alkoholu wydany przez radę gminy (wskazany powyżej – art. 14 ust. 6 ustawy), skoro do tej pory posiadała Pani w swoim lokalu zezwolenie.

 

Dopóki zatem Pani lokal nie sprzedaje alkoholu, goście mogą w nim spożywać własny alkohol. Kwestię tę musi Pani być gotowa udowodnić, tzn. nietrudno wyobrazić sobie kontrolę organu koncesyjnego w celu zweryfikowania, czy nie sprzedaje Pani jednak alkoholu w swoim lokalu. Należy też podkreślić, iż szczególne obostrzenia dotyczą, jak wynika z treści przytoczonego powyżej przepisu, spożywania alkoholu na otwartym powietrzu, co zasadniczo jest zabronione poza punktami sprzedaży alkoholu.

 

W przypadku cateringu sprawa ma się podobnie, o ile alkohol nie jest spożywany w jednym z miejsc wskazanych w wyżej przytoczonych przepisach ustawy. Można także powiedzieć, iż w takim wypadku obowiązki wynikające z ustawy nie spoczywają tylko na Pani, bowiem nie dostarcza Pani tutaj usług we własnym lokalu i także zleceniobiorca powinien w tej sytuacji przestrzegać obostrzeń które narzuca wspomniana ustawa. Niemniej jednak powinna Pani zwracać uwagę, czy na pewno nie zostaną złamane przepisy wskazanej ustawy, o których mowa powyżej, np. podawanie i spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy, podawanie i spożywanie alkoholu podczas imprez na wolnym powietrzu, w domach wypoczynkowych itd.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton