Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność edukacyjna a posiadanie kasy fiskalnej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 08.01.2018

Jesteśmy firmą – spółką z o.o. Naszym profilem działalności jest działalność edukacyjna. Głównie prowadzimy szkolenia w zakładach pracy oraz jednostkach uspołecznionych. Szkolimy również osoby prywatne, jednak jest to minimalny procent w stosunku do całości działalności. Nie przekraczamy kwoty za szkolenia dla osób prywatnych w wysokości 20 000 zł rocznie (górny limit). Przeważnie dokonujemy płatności w formie przelewu między firmami (obustronnie). Czy w przedstawionej sytuacji musimy posiadać kasę fiskalną dla transakcji gotówkowych w przypadku osób prywatnych? Dodam, że firma płaci VAT.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność edukacyjna a posiadanie kasy fiskalnej

Fot. Fotolia

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z regulacji zawartej w art. 111 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast kwestie zwolnień z obowiązków prowadzenia kasy rejestrującej reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia „zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 32 załącznika są wymienione usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

 

  • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
  • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
  • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)”.

 

Natomiast zgodnie z § 3 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

 

Jak zatem z powyższych przepisów widać, mamy w rozporządzeniu do czynienia z dwojakim rodzajem zwolnienia – pierwsze o charakterze przedmiotowym (ze względu na na rodzaj wykonywanych czynności), drugie o charakterze podmiotowym (ze względu na status podatnika nieprzekraczającego limitu obrotów).

 

Dopóki zatem nie zostanie przekroczony limit obrotu w stosunku do osób fizycznych w wysokości 20 000 zł, nie powstaje obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej. Jeżeli na skutek przekroczenia limitu 20 000 zł dojdzie do utraty przez firmę, o której mowa, prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, firma ta będzie obowiązana do ewidencjonowania dokonywanych na rzecz tych osób dostaw towarów za pomocą kasy rejestrującej. W konsekwencji firma stanie się zobowiązana do nabycia i zainstalowania kasy rejestrującej.

 

Warto zaznaczyć, że przekroczenie limitu 20 000 zł na rzecz osób fizycznych może spowodować utratę zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej nawet pomimo faktu, iż usługi edukacyjne są zwolnione na podstawie załącznika do rozporządzenia. Stanie się tak, jeżeli udział procentowy obrotu (tj. udział obrotu z tytułu czynności dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienionych w części I załącznika do r.z.e. w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) był w poprzednim roku podatkowym niższy niż 80%. Stanowi o tym  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

 

Podsumowując, do momentu zachowania limitu 20 000 zł nie mają Państwo obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki