Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie na policję w formie listu bez polecenia odbioru – czy doręczenie jest prawidłowe?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 08.04.2010

Dnia 5 marca otrzymałem pocztą wezwanie na policję w sprawie wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń, które popełniłem miesiąc wcześniej. Wezwanie przesłano przesyłką zwykłą, bez potwierdzenia odbioru. Czy zrobiono to prawidłowo? Jakie poniosę konsekwencje, nie stawiając się na wezwanie policji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie na policję w formie listu bez polecenia odbioru – czy doręczenie jest prawidłowe?

Wezwanie na policję wysłane bez pokwitowania odbioru

Moim zdaniem doręczenie nie zostało dokonane w niniejszym wypadku prawidłowo.

 

Zgodnie z art. 130 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) „pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. Odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym podpisem sposób doręczenia”.

 

Regulacja ta rozciąga się na wszystkie pisma. Jest oczywiste, że potwierdzenie odbioru zawiadomień i wezwań (np. o terminie rozprawy, o wezwaniu na przesłuchanie na policję) załącza się do akt sprawy stanowią one dowód doręczenia (są to tzw. „zwrotki”) – postanowienie Sądu Najwyższego z 15.01.2002 r., sygn. akt V KZ 56/01. W wyroku tym wskazano, iż wszystkie pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru.

Sposób udokumentowania doręczenia pism

Przepis określa sposób udokumentowania doręczenia i wymaga, aby doręczenie następowało zawsze za pokwitowaniem odbioru. Przesyłce zawsze towarzyszy tzw. zwrotne pokwitowanie („zwrotka”), na którym adresat pisma (albo inna osoba) czytelnie potwierdza odbiór pisma, natomiast doręczający oznacza sposób doręczenia. Odnotowuje, czy doręczył pismo adresatowi osobiście (art. 132 § 1), czy też np. dorosłemu domownikowi (art. 132 § 2).

 

W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego przepisu Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. obecnie przyjmuje się, że ten sposób doręczania pism znajduje uzasadnienie niezależnie od tego, czy dotyczy pism, od których doręczenia biegnie termin procesowy (np. termin do wniesienia apelacji, zażalenia), czy też nie (P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, komentarz do art. 130).

 

Zgodnie z art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przepis ten stosuje się odpowiednio także w sprawach o wykroczenia.

Doręczenie pisma w sprawie wykroczenia bez zwrotnego pokwitowania

W niniejszej sprawie brak zatem dowodu na to, że pismo zostało Panu doręczone. Nie dopełniono bowiem podstawowego obowiązku z art. 130 K.p.k.

 

Zgodnie z art. 142 K.p.k. (odpowiednio stosowanym również w sprawach o wykroczenia) należy jednak pamiętać, że „doręczenie bez zachowania przepisów niniejszego rozdziału uważa się za dokonane (skutecznie), jeżeli osoba, której pismo było przeznaczone – oświadczy, że pismo to otrzymała”. Jeśli więc ktoś otrzyma pismo bez potwierdzania odbioru, a mimo to stawi się na policję, to należy przyjąć, iż pismo zostało mu doręczone, nawet jeśli nie zachowano przewidzianego trybu.

Błędy w doręczaniu pism w postępowaniach cywilnych i karnych

Na marginesie – nieprawidłowe doręczenia zdarzają się nierzadko, zarówno w postępowaniu cywilnym i karnym. Z praktyki – najczęstsze błędy to:

 

 • nieczytelne stempelki – nie można ustalić np. dat awizowania;
 • zbyt szybkie powtórne awizo (osobiście widziałem taki przypadek – jeśli termin na odebranie przesyłki mijał w niedzielę, to awizować powtórnie można dopiero we wtorek (a nie w poniedziałek);
 • zbyt szybkie odesłanie przesyłki (odsyła się następnego dnia po upływie terminu do odbioru przesyłki);
 • braki formalne na zwrotkach – brak podpisu, brak daty; nieprawidłowe oznaczenie adresata;
 • brak zaznaczenia formy doręczenia.
 • w postępowaniu sądowo-administracyjnym – pozostawianie awiza na drzwiach mieszkania, w sytuacji gdy możliwe jest umieszczenie go w skrzynce pocztowej;
 • nieumieszczenie na kopercie ani na zwrotnym potwierdzeniu odbioru adnotacji o miejscu zwrotu korespondencji (postanowienie NSA z 25.06.2008 r., sygn. akt II FSK 623/07);
 • brak podpisu na zawiadomieniu o powtórnej awizacji.

Mandat karny za niestawienie się na wezwanie policji

Jeśli nie stawi się Pan na wezwanie, to zgodnie z art. 97 §1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia można w takiej sytuacji nałożyć mandat karny. „W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego, może ją nałożyć jedynie, gdy:

 

 1. schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia;
 2. stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu”.

 

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić w przypadku fotoradarów w terminie 30 dni od ujawnienia czynu (czyli w zasadzie 30 dni od momentu gdy policja otrzymała zdjęcia i stwierdziła przekroczenie prędkości). Oczywiście, jak w każdym wypadku, może Pan odmówić przyjęcia mandatu karnego. Jeśli Pan odmówi, to funkcjonariusz występuje z wnioskiem o ukaranie do sądu (art. 99). Jeśli policja nie wymierzy mandatu w terminie 30 dni, to też musi skierować sprawę do sądu (bo minął jej już termin na wymierzenie mandatu).

Termin przedawnienia wykroczenia

Trzeba pamiętać o stosunkowo krótkim terminie przedawnienia wykroczenia (art. 45 Kodeksu wykroczeń):

 

 1. Jeśli w ogóle nie wszczęto postępowania – 1 rok od popełnienia czynu (trudno powiedzieć, czy możemy w ogóle mówić o wszczęciu postępowaniu, jeśli nie było nawet prawidłowego doręczenia. Natomiast jeśli skierowano sprawę do sądu grodzkiego, to jest to już wszczęcie postępowania).
 2. Jeśli wszczęto postępowanie – 2 lata od popełnienia czynu.
 3. Jeśli orzeczono karę (mandatem) 3 lata od uprawomocnienia się mandatu.

 

Policja może jednak od razu skierować sprawę do sądu grodzkiego. Wbrew powszechnemu mniemaniu policjant nie musi proponować mandatu, postępowanie mandatowe nie jest obowiązkowe.

Nieprawidłowe doręczenie wezwania a konsekwencje niestawienia się na wezwanie

Trudno powiedzieć, jak postąpi policja – pewne jest na razie to, że pismo z policji nie wywołało żadnych skutków prawnych, bo nie było prawidłowego doręczenia – nie ponosi Pan więc żadnych szczególnych konsekwencji, nie stawiając się na wezwanie. Natomiast w żaden sposób nie uchybia to prawu (i obowiązkowi) policji do skierowania sprawy do sądu grodzkiego (czego policjanci nie lubią, bo mają od razu dużo roboty – trzeba pisać wniosek o ukaranie itd., gorsze statystyki). Policja w ogóle nie musi bowiem wzywać sprawcy w przypadku wykroczeń ujawnionych fotoradarem – jeśli nie wystawia mandatu, to może skierować sprawę do sądu grodzkiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden minus 6 =

»Podobne materiały

Zadaniowy czas pracy przedstawiciela handlowego

Jak powinien wyglądać przykładowy zakres zadań przedstawiciela handlowego w zadaniowym czasie pracy? Czy można ustalić go bezterminowo oraz jak i gdzie to zapisać? Czy przedstawiciel powinien mieć prowizję jako jeden ze składników wynagrodzenia, czy może to być premia?

 

Obowiązek płacenia alimentów na dzieci a zdrada i ciąża żony

Czy to prawda, że nie muszę płacić alimentów na moje dzieci, skoro żona mnie zdradziła i zaszła w kolejną ciążę z kimś innym?

 

Czy bank może naliczać odsetki od kredytu po śmierci kredytobiorcy?

Odziedziczyłem w spadku po ojcu kredyt. Czy bank ma prawo po śmierci ojca naliczać odsetki, czy nie wystarczy splata zobowiązań do śmierci ojca?

 

Różnica między testamentem a darowizną

Starsza kobieta – wdowa (jest po udarze) nie jest w stanie napisać testamentu czy darowizny. Do dziedziczenia jest dwóch synów, oni maja po troje dzieci. Wdowa ma dom, który chce przekazać jednemu z synów. Czy drugiemu przysługuje zachowek? Czy wydziedziczenie musi być ujęte w testam

 

Długi po zmarłym wujku i odrzucenie spadku

W kwietniu tego roku zmarł brat mojej mamy - wujek, który zostawił długi. Nie miał on małżonki ani dzieci, a jego rodzice już nie żyją. Spadek ten przeszedł na jego 3 siostry i 2 braci. 2 z sióstr zrzekły się już tego spadku. Jedna z tych sióstr była dla mnie od 5. roku życia rodziną zastępczą. Moja

 

Niestawienie się na odbycie kary w zakładzie karnym z przyczyn zdrowotnych

Mój syn ze względu na stan zdrowia nie zgłosił się w odpowiednim terminie do zakładu karnego na odbycie wyroku. Czy ma szansę uniknąć więzienia i odbyć jakąś zamienną karę na wolności?

 

Zarzut naruszenia porządku pod wpływem alkoholu a linia obrony

Tydzień temu przesadziłem z alkoholem (ponad 3 promile we krwi) w lokalu i doszło do bójki, którą sprowokowałem (tak mówią moi koledzy). Zostałem przewieziony do szpitala, gdzie zachowywałem się agresywnie – przeklinałem, groziłem personelowi. Wychodząc z izby wytrzeźwień, otrzymałem wezwanie

 

Rezygnacja ze studiów doktoranckich a zwrot stypendiów

W roku 2016 zostałam przyjęta na studia doktoranckie. Zostało mi przyznane stypendium doktoranckie. Po planowym ukończeniu pierwszego roku złożyłam wniosek o stypendium doktoranckie oraz o stypendium z dotacji projakościowej. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przyznano mi oba stypendia. Teraz z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »