.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podrobione świadectwo

Przerwałem naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego. Kilka lat później posłużyłem się podrobionym świadectwem, aby dostać się na studia. Uzyskałem tytuł magistra w 2000 r. W 2006 r. mój przełożony otrzymał anonimową wiadomość, że nie mam matury. Dostałem karę grzywny za posłużenie się podrobionym dokumentem. Czy istnieje możliwość, że stracę tytuł magistra?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podrobione świadectwo

Odbywanie studiów przez osobę posługującą się fałszywym świadectwem dojrzałości

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. Nr 572 z późn. zm.) „do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma:

 

1) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na podstawie ust. 2 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia”.

 

Art. 207 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że „organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu jest rektor uczelni”.

Przyjęcie studenta na podstawie podrobionego świadectwa maturalnego

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał sprawę dotyczącą studenta przyjętego na studia na podstawie podrobionego świadectwa maturalnego (I OSK 596/10). „Skarżący nie neguje faktu, iż w czasie przyjęcia na studia nie posiadał legalnie wydanego świadectwa dojrzałości, jednakże fakt ten nie może stanowić przesłanki wzruszenia ostatecznych decyzji o nadaniu tytułu zawodowego inżyniera. Wada w postaci braku świadectwa maturalnego wystąpiła na etapie decyzji o przyjęciu na studia, nie miała więc związku z postępowaniem o nadanie tytułu zawodowego.

(…)

Rozpoznając zarzut naruszenia przepisu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 165, poz. 385 ze zm.) oraz art. 167 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Naczelny Sąd Administracyjny odmówił mu trafności. Zasadnie organ administracji przyjął, iż w warunkach upływu terminu przedawnienia z art. 146 § 1 K.p.a. i niemożności uchylenia decyzji z dnia (…) września 1997 r. o przyjęciu skarżącego na studia nie można uznać, iż przyjęcie na studia, ich przebieg i ukończenie miało charakter legalny. Potwierdza to decyzja Rektora Politechniki z dnia (…) stycznia 2009 r., stwierdzająca wydanie decyzji o przyjęciu na studia (…) września 1997 r. z naruszeniem prawa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odebranie tytułu magistra uzyskanego po ukończeniu studiów na podstawie podrobionego dokumentu maturalnego

Jeśli więc skarżący uzyskał wstęp na studia na podstawie podrobionego dokumentu, decyzja o przyjęciu na studia dotknięta była naruszeniem prawa, to nie można było przyjąć, jak żąda tego skarżący – iż spełniał on przesłanki do otrzymania dyplomu ukończenia studiów wyższych, zarówno w świetle poprzednio obowiązującej ustawy z 1965 r., jak i obecnej z 2005 r. Dokonana wykładnia przepisów obu ustaw przez organ nie ma charakteru rozszerzającej, bowiem odnosi się ona nie tylko do prawidłowości decyzji komisji rekrutacyjnej (która była wydana z naruszeniem prawa), lecz do warunków materialnych, których skarżący, nie posiadając legalnego świadectwa dojrzałości, nie spełnił. Wymogi obu ustaw, a w tym przypadku miał zastosowanie przepis art. 140 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, były jednoznaczne. Do studiowania, a zatem i do ukończenia studiów, mogła być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości”.

 

Wobec powyższego może się zdarzyć (ale nie musi), że uczelnia, na której Pan uzyskał tytuł magistra, rozpocznie postępowanie przeciwko Panu, mające na celu odebranie Panu tytułu magistra. Jeśli tak się stanie – niestety prawo stoi po stronie uczelni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu