.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Świadczenie usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika

Czy wspólnik w spółce z o.o., która świadczy usługi tłumaczenia, może wykonywać tłumaczenia na rzecz spółki na podstawie umowy spółki, która go do tego zobowiąże? Czy też musi zostać zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Świadczenie usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że wspólnik nie musi zostać przez spółkę zatrudniony. Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość zobowiązania wspólnika do spełnienia określonych obowiązków wobec spółki czy też spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych poprzez właśnie odpowiednie zapisy w umowie spółki.

Usługi – nie są wkładem do spółki

Jedyny zakaz to taki, aby wkładu wspólnika nie stanowiły żadne usługi, zabrania tego bowiem wyraźnie art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Świadczenie pracy – usług dla spółki

Natomiast w innych przypadkach niż wniesienie wkładu absolutnie takiego zakazu nie ma, wręcz przeciwnie zacytowane poniżej przepisy z Kodeksu spółek handlowych potwierdzają, że jest jak najbardziej dopuszczalne świadczenie usług na rzecz spółki, której jest się wspólnikiem:

 

„Art. 159. [Szczególne korzyści lub obowiązki]

Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki, należy to pod rygorem bezskuteczności wobec spółki dokładnie określić w umowie spółki.

 

Art. 176. [Powtarzające się świadczenia]

§ 1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń”.

 

W doktrynie podnosi się, że do innych obowiązków majątkowych wspólnika możemy zaliczyć obowiązek wnoszenia dopłat, powtarzających się świadczeń niepieniężnych, dodatkowe jednorazowe świadczenia pieniężne lub jednorazowe niepieniężne, przejęcie długów spółki, wyłączną sprzedaż swych wyrobów spółce, obowiązek zbycia udziałów pod pewnymi warunkami, oddanie lokalu do mieszkania lub używania przez spółkę (tak J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z komentarzem i skorowidzem rzeczowym, Łódź 1994, s. 52 i n.), wykonywanie określonych prac, przekazywanie spółce przyszłych wynalazków (tak J. Tomkiewicz, J. Bloch, Spółka z o.o., s. 27), udzielanie pożyczek na określonych warunkach, zabezpieczenie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spółkę (I. Weiss [w:] Kodeks spółek handlowych, 1999, s. 229).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa spółki i świadczenie dla niej pracy

W innym komentarzu można przeczytać, że „umowa spółki może jednak wprowadzać także innego rodzaju obowiązki przypisane określonym wspólnikom, np. obowiązek pracy dla spółki w określonym charakterze, obowiązek zapewnienia spółce dostępu do określonych kanałów dystrybucji (w szczególności wtedy, gdy wspólnikiem spółki produkcyjnej jest sieciowe przedsiębiorstwo dystrybucyjne), obowiązek ustanowienia zabezpieczeń kredytów spółki na majątku osobistym wspólnika” (tak M. Rodzynkiewicz, Komentarz do kodeksu spółek handlowych).

 

W żaden sposób nie ogranicza się przy tym obowiązków powtarzających się świadczeń do np. innych usług niż na przykład te świadczone przez spółkę, nie ma zatem żadnych przeciwwskazań do tego, aby wspólnik świadczył na rzecz spółki te usługi, które dalej spółka sprzedaje swoim kontrahentom.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu