Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na zmianę z koleżanką i zastępowanie się podczas urlopów

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 14.02.2017

Pracuję w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę. Pracuję na przemian z koleżanką: 12 godz. ja, 12 godz. ona. W lipcu i sierpniu byłam na urlopie wypoczynkowym po 36 godz. w każdym miesiącu. Analogicznie koleżanka. Kiedy koleżanka była na urlopie, ja za nią pracowałam codziennie. Miałam wówczas przepracowanych 164 godz. plus 36 godz. urlopu, co łącznie daje 200 godz. Norma godzinowa to 184 godz. Czy 16 godz. ponad normę to moje godziny nadliczbowe? Szefostwo nie chce mi za nie zapłacić, twierdząc że tak jest wszędzie, że jedna osoba idzie na urlop, a druga ją zastępuje. Chciałabym się dowiedzieć również ,czy mam obowiązek w takim wypadku zastąpić koleżankę? Nadmieniam, że u niej jest analogiczny problem. Gdy są to godz. nadliczbowe, to jaką wówczas powinnam mieć stawkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 151 ustawy Kodeks pracy „praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych”.

 

Zgodnie z przepisami „praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy”.

 

Komentowany przepis definiuje pracę w godzinach nadliczbowych jako pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikającą z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych wydłuża czas pracy ponad określone normy czasu pracy, które między innymi powinny chronić prawo pracownika do wypoczynku i określają maksymalny czas pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy.

 

Z przepisów prawa pracy nie wynika bezpośrednio obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, jednakże, zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę.

 

Oznacza to, iż pracownik nie tylko w określonym czasie i miejscu pozostaje do dyspozycji pracodawcy i musi świadczyć pracę określoną w umowie o pracę, ale również, że pracodawca może polecić mu pewne obowiązki wykraczające poza rozkładowy czas pracy, na przykład właśnie pracę w godzinach nadliczbowych. Należy więc przyjąć, że wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika.

 

W Pani przypadku nie może być mowy o nieodpłatnym zastępstwie koleżanki. Wypracowuje Pani w każdym takim przypadku nadgodziny. Nie może Pani co prawda odmówić zastępstwa, ale nie znaczy to, że powinna Pani pracować w tych godzinach bez wynagrodzenia.

 

„Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 

1) 100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

 

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

 

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus trzy =

»Podobne materiały

Praca w sobotę – czy należy się za nią dzień wolny?

Przedmiotem mojego pytania jest praca w sobotę. Pracujemy bowiem w firmie po 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz w 2 soboty w miesiącu, również po 7 godzin. Nie mamy wolnego za te soboty, bo jak pracodawca mówi: „oddaje nam te zaległe godziny w tygodniu i dlatego pracujemy ni

 

Dyżur medyczny – jak liczyć wynagrodzenie?

Jaka jest płaca za dyżur medyczny, zgodnie z Kodeksem pracy – 100% czy 50%? Co jest podstawą naliczania tej płacy – faktyczne wynagrodzenie (pensja plus stałe dodatki, np. premia, wysługa lat itp.) czy pensja podstawowa? Do jakiego dnia, według zasad ogólnych, musi być wypłacana pensja z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »