Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki odstąpienia od umowy kupna samochodu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 13.02.2017

Czy jeżeli zgodziłem się na to, żeby osoba, która kupiła ode mnie samochód, odstąpiła od umowy 2 miesiące po jej zawarciu, za obopólną zgodą, to należy odwrócić wszystkie skutki prawne oryginalnej umowy? Np. czy mogę żądać od ubezpieczalni kontynuacji poprzedniego ubezpieczenia OC (ono skończyło się dopiero dwa tygodnie temu)? Lub np. czy da się odwrócić wyrejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji? A może jest jakaś inna forma kompletnego odejścia od umowy, niezwana odstąpieniem, po której trzeba wszystkie skutki odwrócić? Np. jakieś anulowanie ze względu na wady prawne oryginalnej umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutki odstąpienia od umowy kupna samochodu

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu cywilnego można zastrzec w umowie, że jeden lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by strony porozumiały się, co do dowolnego terminu odstąpienia na skutek zgodnej woli. Skutki odstąpienia kodeks cywilny opisuje w następujący sposób: „w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.

 

Niestety powyższe nie może dotyczyć czynności administracyjnych ani umów pobocznych.

 

Ubezpieczenie w przypadku sprzedaży przechodzi na nabywcę. Mamy zasadę kontynuacji umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy wówczas nie miałoby wpływu na istnienie ciągu ubezpieczenia. Jednak nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym czasie po nabyciu pojazdu. Umowa taka rozwiązuje się w dniu złożenia wypowiedzenia a nowy właściciel powinien ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o zmianach w terminie 14 dni od zmian właścicielskich.

 

Jak wynika z powyższego, kwestie związane z umową ubezpieczenia są zależne od zmian właścicielskich. Skoro odstąpienie powoduje, że umowa uważana jest za niezawartą, w takim wypadku należy uznać, że nie było podstaw do wypowiedzenia ubezpieczenia. Niestety żaden z przepisów ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach w zakresie ubezpieczenia posiadaczy środków komunikacyjnych nie przewiduje sytuacji, by cofnąć oświadczenia w zakresie umowy ubezpieczenia w takiej sytuacji. Ubezpieczyciela nie obchodzi, że kupujący i sprzedający nie mogli dojść do porozumienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód nie został jeszcze zarejestrowany. Wówczas można odstąpić od umowy ubezpieczenia.

 

W mojej ocenie nie ma podstaw, by bez zawierania nowych umów, wypowiadania starych, powrócić do stanu sprzed sprzedaży.

 

Długo zastanawiałam się, co zrobić w przypadku rejestracji samochodu na nowego właściciela, a następnie odstąpienia od umowy. Nie ma prostego rozwiązania. W doktrynie proponuje się by złożyć wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wyrejestrowania w oparciu o art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego – w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję. Dotyczy to również wydania decyzji o rejestracji pojazdu na podstawie dokumentów niekwestionowanych w dacie wydania decyzji, gdy staną się takimi z powodu wyjścia na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nie znanych organowi, który wydał decyzję (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt II SA/Gd 2900/02). Odstąpienie od umowy na podstawie art. 560 kodeku cywilnego (odstąpienie z powołaniem się na wady fizyczne rzeczy) powoduje, że powstały na jej tle stosunek zobowiązaniowy wygasa z mocą wsteczną (wyrok Sądu Najwyższego – izba cywilna z dnia 27 marca 2003 r., sygn. akt V CKN 1874/00). Oznacza to, że z cywilistycznego punktu widzenia umowę traktuje się jakby nigdy nie była zawarta, co oznacza, że nabywca nigdy nie był właścicielem – również w dacie rejestracji pojazdu. Tymczasem zgodnie z art. 73 Prawa o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje się na wniosek właściciela.

 

Niestety nie ma opcji, która umożliwiłaby Państwu powrót do poprzedniego stanu rzeczy w sposób automatyczny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 8 =

»Podobne materiały

Darowizna od dłużnika

Wspólnie z bratem jesteśmy właścicielami nieruchomości, którą planujemy sprzedać. Brat ma liczne długi wobec różnych wierzycieli (także wobec mnie). Czy mogę przyjąć darowiznę jego części, nie narażając się na roszczenia osób, wobec których brat ma zobowiązania? Czy darowizna może zostać unieważnion

 

Niewykonanie projektu przez wykonawcę

We wrześniu 2008 r. zleciłam pewnej firmie wykonanie projektu. Według umowy projekt miał zostać ukończony 20.04.2009 r., a ja miałam wpłacić na początek 30% ceny. Firma prosiła jednak o wcześniejszą wpłatę całości kwoty, co stopniowo czyniłam (przelewy bankowe). Od początku jednak byłam zwodzona i&n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »