.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Grzywna za przemyt papierosów w kraju UE

• Autor: Marcin Sądej

Byłem pasażerem samochodu, w którym przemycano papierosy w jednym z krajów UE. Początkowo byłem świadkiem, jednak teraz mam za to płacić grzywnę. Czy mogę uniknąć kary? W urzędzie usłyszałem, że grzywna zostanie umorzona ze względu na brak możliwości spłaty. Co z karą w kraju UE?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Grzywna za przemyt papierosów w kraju UE

Zatrzymanie za przemyt papierosów na terenie UE

W opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia z naruszeniem dwóch rodzajów przepisów. Pierwszy dotyczy niezapłacenia akcyzy od posiadanych wyrobów akcyzowych. Natomiast drugi obejmuje odpowiedzialność karną skarbową za paserstwo akcyzowe.

 

Wyroby tytoniowe objęte są opodatkowaniem podatkiem akcyzowym. Podatek ten dotyczy wielu różnych stanów faktycznych. W obszernym katalogu znajduje się również przypadek posiadania wyrobów akcyzowych jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tych wyrobów.

Postępowanie o zapłatę podatku akcyzowego

Jeśli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności lub stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie danej czynności lub istnienie danego stanu faktycznego. Można więc powiedzieć, że w takim przypadku dniem powstania obowiązku podatkowego jest chwila „wykrycia” przez organy przedmiotu opodatkowania. Zwykle dotyczyć to będzie przypadku, kiedy organy podatkowe (organy kontroli skarbowej) stwierdzają posiadanie (względnie użycie) wyrobu akcyzowego, od którego nie została zapłacona należna akcyza (czy to w ogóle, czy to nie dochowano warunków zwolnienia od akcyzy).

 

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że organ podatkowy wszczął w stosunku do Pana postępowanie o zapłatę podatku akcyzowego, a więc uznał, że był Pan posiadaczem tych wyrobów tytoniowych, co obliguje Pana do zapłaty podatku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kara grzywny za przemyt papierosów w kraju UE

Można jedynie przypuszczać, że organ podatkowy powyższe oparł na wnioskach wynikających z postępowania karnoskarbowego. Zgodnie bowiem z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „kto nabywa, przechowuje lub przewozi wyroby akcyzowe lub opakowania z tymi wyrobami stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–64, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, jeżeli rodzaj, ilość lub wartość wskazują na ich przeznaczenie do działalności gospodarczej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie”. Z treści przepisu wynika, że chodzi tu o taki wyroby akcyzowe, które wbrew przepisom ustawy zostały sprowadzone na terytorium kraju bez ich oznaczenie znakami akcyzy.

 

Jeżeli zatem nie był Pan świadomy, że w samochodzie znajdują się przemycane papierosy, nie powinien Pan ponosić odpowiedzialności ani z Kodeksu karnego skarbowego, ani z ustawy o podatku akcyzowym. Okoliczność tę należy udowodnić. Jeżeli natomiast pomagał Pan w ich ukryciu lub przemycie, niestety będzie Pan musiał ponieść konsekwencje podatkowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu