.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie obowiązku zapłaty kosztów sądowych

Autor: Marek Gola

Dostałem wyrok w zawieszeniu i karę finansową (7 tys. zł), którą mam wpłacić na konto pewnej fundacji, oraz zasądzono koszty sądowe. Po jakim czasie dojdzie do przedawnienia tych kosztów? Na razie nie mam jak zapłacić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie prawa do ściągnięcia zasądzonych kosztów postępowania

Przepis art. 641 Kodeksu postępowania karnego normuje instytucję przedawnienia ściągnięcia kosztów procesu i określa termin przedawnienia prawa do ściągnięcia zasądzonych kosztów postępowania. Zgodnie z treścią powyższego przepisu „prawo do ściągnięcia zasądzonych kosztów procesu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, kiedy należało je uiścić”. Bieg terminu rozpoczyna się od uprawomocnienia się orzeczenia o zasądzeniu kosztów.

 

W sytuacji gdy nie nastąpi ściągnięcie kosztów procesu karnego w ciągu 3 lat od dnia, w którym należało je uiścić, postępowanie wykonawcze w tym zakresie należy umorzyć na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego wobec stwierdzenia przyczyny wyłączającej to postępowanie. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 09.06.2006 r., sygn. akt I KZP 12/2006 wskazał:

 

„Kodeks postępowania karnego odwołuje się do »prawa do ściągania« należności, a więc zamyka definitywnie jakąkolwiek możliwość dochodzenia zapłaty kosztów, nawet opartą na dobrowolnym uiszczeniu ich przez zobowiązanego. W tym kontekście, dostrzec należy treść art. 206§1 k.k.w. (jedynego przepisu regulującego zagadnienia wykonawcze w zakresie należności sądowych), który określa, że sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu należności te ściąga się w drodze egzekucji. Przepis ten nie zawiera dla sądu jakichkolwiek wskazań co do dalszego postępowania po nieskutecznym zakończeniu egzekucji. W szczególności, nie zobowiązuje po upływie 3 letniego terminu z art. 641 k.p.k., do dokonywania kolejnych wezwań czy zapytań, które pozwoliłyby ustalić wolę dłużnika w zakresie wywiązania się z zapłaty należności”.

 

Celem uzupełnienia powyższego wywodu wskazać należy, że przewidziany w tym przepisie termin przedawnienia prawa do dochodzenia zasądzonych kosztów procesu odnosi się zarówno do możliwości egzekwowania ich przez Skarb Państwa, jak i strony, na rzecz których je zasądzono (por. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20.11.1975 r., sygn. akt VI KZP 30/75)

 

Konstatując wszystko powyższe, wskazać należy, że prawo do ściągnięcia zasądzonych od Pana kosztów sądowych przedawnia się z upływem 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o zasądzeniu kosztów (co do zasady winien być to wyrok skazujący).

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl