Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ponosi odpowiedzialność sprzed zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.01.2018

Problem dotyczy zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną oraz związanych z tą zmianą następstw. Kto odpowiada za okres przed zmianą, czy obecny organ prowadzący, czy ten, który dokonał zmiany we wpisie do ewidencji? Czy jeśli będzie jakakolwiek kontrola wsteczna, np. prawidłowość wykorzystania dotacji, to kto będzie kontrolowany i odpowiedzialny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) przedszkola niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i osoby fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

 

Ustawa nie przewiduje zakazu zmiany w zakresie osoby prowadzącej szkołę, dlatego też należy przyjąć, że zmiana taka jest możliwa. Przepisy nie regulują w sposób szczególny takiej zmiany. Należy zatem kierować się komentowanym przepisem i w konsekwencji przyjąć, że osoba, która prowadzi szkołę, powinna zgłosić organowi ewidencyjnemu zmianę w zakresie organu prowadzącego. 

 

Niezbędne jest przy tym wykazanie woli obu stron w zakresie przyjęcia prowadzenia szkoły przez inną osobę. Wola ta może być wyrażona w drodze umowy, w której strony złożą stosowne oświadczenia woli.

 

Organ prowadzący ewidencję dokona stosownych zmian po złożeniu przez osobę prowadzącą szkołę dokumentów potwierdzających zgodne ustalenia stron w zakresie przejęcia prowadzenia szkoły niepublicznej. Zgodnie z art. 10 ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Należy przy tym zauważyć, że pojęcie odpowiedzialności za działalność szkoły lub placówki jest sformułowane szeroko i nie sprowadza się wyłącznie do punktów wymienionych w przepisie. Odpowiedzialność organu prowadzącego jest jednak różna w poszczególnych obszarach działalności. Organ prowadzący powinien wykazać się dbałością o zapewnienie warunków materialno-organizacyjnych; stosownie do tego przysługują mu odpowiednie uprawnienia nadzorcze. Natomiast organ prowadzący w mniejszym stopniu jest obarczony obowiązkami w sferze bezpośredniej realizacji zadań statutowych, choć nie oznacza to, że w ogóle nie ma na nie wpływu. Jest on zapewniony w szczególności poprzez powierzanie stanowiska i odwoływanie ze stanowiska dyrektora szkoły. Organ prowadzący może również i powinien współdziałać z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

W mojej opinii w przypadku zmiany organu prowadzącego jego odpowiedzialność nie rozpoczyna się w chwili przejęcia placówki – jednak za działania przed przejęciem odpowiada on solidarnie z organem dotychczas prowadzącym szkołę.

 

Takie rozwiązanie przyjęto także w prawie pracy – w odniesieniu do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, gdzie za poprzednie zobowiązania oba organy odpowiadają solidarnie. Oczywiście nowy organ prowadzący ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że nie miał wpływu na powstanie nieprawidłowości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus IV =

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »