Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka cywilna – odejście jednego wspólnika i wstąpienie nowego

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 03.04.2012

Czy jest możliwe, aby najpierw jeden wspólnik wystąpił ze spółki cywilnej (dwuosobowej), a następnie wstąpił do niej nowy wspólnik? Jak wyglądałaby sprawa rozliczenia z urzędem skarbowym, jeśli odchodzący wspólnik odbiera jedynie wartość wniesionego wkładu pieniężnego (50%)? Czy należy robić spis z natury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma możliwości, aby najpierw z dwuosobowej spółki cywilnej wystąpił jeden ze wspólników, a dopiero potem wstąpił w jego miejsce następny wspólnik. Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.):

 

„Art. 860. § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów”.

 

Z przepisu tego wynika, że spółka cywilna to twór, który obejmuje więcej niż jedną osobę. Jeżeli zostanie w spółce (nawet na chwilę) jedna osoba – spółka ulega likwidacji z mocy prawa.

 

Dlatego też sugeruję, aby najpierw trzeci wspólnik przystąpił do spółki, a dopiero później wystąpił z niej dotychczasowy wspólnik. Wtedy Państwo unikną takiej konstrukcji, która spowoduje, że przez jakiś czas (nawet przez jeden dzień) spółka nie będzie istniała.

 

W zaproponowanej przeze mnie konstrukcji (najpierw przystępuje nowy wspólnik, a później występuje wspólnik dotychczasowy) znaczenie – dla podatku dochodowego od osób fizycznych – będzie miał wyłącznie etap drugi (wystąpienie wspólnika).

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.):

 

„Art. 24. (…)

3a. W razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji”.

 

Na datę wystąpienia wspólnika należy zatem tylko sporządzić wyżej przytoczony wykaz (dla potrzeb PIT).

 

W przypadku gdy najpierw wystąpi ze spółki dotychczasowy wspólnik, a później wstąpi do niej nowy powstaje pewne niebezpieczeństwo także na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie bowiem z treścią art. 14 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy:

 

„Art. 14. 1. Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej”.

 

Przepis ten ustanawia konieczność opodatkowywania tzw. spisu z natury. Obowiązek jego sporządzenia i opodatkowania powstaje wtedy, gdy spółka ulegnie likwidacji. Zatem mamy kolejny argument przeciwko uprzedniemu występowaniu ze spółki wspólnika, a następnie przystępowaniu nowego.

 

W przypadku uprzedniego przystąpienia nowego wspólnika obowiązek sporządzenia i opodatkowania spisu z natury nie powstanie.

 

Odchodzącego wspólnika należy rozliczyć zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podaje art. 14 ust. 2 pkt 16 tejże ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

 

Jednak na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 11 omawianej ustawy:

 

„Art. 14. (…)

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się:

 11) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce”.

 

Zestawienie cytowanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu PIT podlegają tylko te środki pieniężne, które przekraczają (wartościowo) cały dochód osiągnięty w trakcie trwania spółki pomniejszony o wypłaty dokonane z tytułu udziału danego wspólnika w tejże spółce.

 

Rozliczenie odchodzącego wspólnika – bez likwidacji spółki – jest neutralne z punktu widzenia VAT.

 

Konkluzje

 

  • Nie ma możliwości, aby najpierw z dwuosobowej spółki cywilnej wystąpił jeden ze wspólników, a dopiero potem wstąpił w jego miejsce następny wspólnik.
  • Sugeruję, aby najpierw trzeci wspólnik przystąpił do spółki, a dopiero później wystąpił z niej dotychczasowy wspólnik.
  • W zaproponowanej przeze mnie konstrukcji na datę wystąpienia wspólnika należy sporządzić tylko wcześniej przytoczony wykaz (dla potrzeb PIT).
  • Obowiązek sporządzenia i opodatkowania spisu z natury powstaje wtedy, gdy spółka ulegnie likwidacji.
  • W przypadku uprzedniego przystąpienia nowego wspólnika obowiązek sporządzenia i opodatkowania spisu z natury nie powstanie.
  • Odchodzącego wspólnika należy rozliczyć zgodnie z treścią ustawy o PIT.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 22.08.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - trzy =

»Podobne materiały

Czy można wypowiedzieć pracę po kilku dniach?

Parę dni temu podpisałam umowę na czas nieokreślony. Jest to praca, w której wynagrodzenie jest prowizyjne i teraz widzę, iż nie starczy mi na utrzymanie i opłacenie studiów. Czy zatem mogę skorzystać z zawartego w umowie 7-dniowego wypowiedzenia, czy jestem zobowiązana przepracować jednak jakiś min

 

Alimenty – była żona nie chce znieść komornika

Mam syna z pierwszego małżeństwa, regularnie płacę alimenty. Moja była żona ponad rok temu złożyła wniosek do sądu o ich podwyższenie – nie zawiadomiła mnie, że chce ich podniesienia. Sprawa się odbyła, zasądzono mi 300 zł, które zacząłem płacić od miesiąca, w którym zapadło postanowienie. Pół

 

Najem garażu a śmierć najemcy

Mój mąż wynajmował garaż od MPGM na podstawie umowy najmu. Niedawno zmarł. KZGM wzywa mnie o dostarczenie poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu. Nie mam jednak żadnych zaświadczeń o budowie czy wykupie garażu. Oczywiście płacę czynsz, podatek i dbam o garaż. Co powinnam zrobić?

 

Wezwanie ze stawiennictwem obowiązkowym w charakterze świadka na rozprawę

Sprawa jest związana z uczestnictwem w rozprawie w sądzie okręgowym właściciela biura, po złożonym odwołaniu, które jest związane z ustaleniem okresów podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i przywróceniem terminu płatności składek do ZUS-u klientki biura. Właściciel biura otrzymał wezwan

 

Gdzie zaskarżyć bezprawne zajęcie konta przez urząd skarbowy?

Chciałabym zapytać gdzie zaskarżyć bezprawne zajęcie konta przez urząd skarbowy? Cztery lata temu sprzedałam mieszkanie otrzymane od matki w formie darowizny. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży niestety wydatkowałam niezgodnie z przepisami podatkowymi. Urząd skarbowy naliczył mi podatek, który w części zap

 

Darowizna sprzed lat, długi, roszczenie o zachowek

Mama 11 lat temu podarowała mieszkanie bratu (jedyną rzecz jaką miała), wówczas razem tam mieszkali. Niedługo potem brat wyjechał za granicę i tam się osiedlił. Mama zmarła przed rokiem, była po udarze i to ja na co dzień się nią zajmowałam aż do śmierci, brat się nawet na pogrzebie nie pojawił. Obe

 

Samochód zarejestrowany na zmarłego małżonka

Moja żona zmarła przed 2 tygodniami. Użytkowała nasz wspólny samochód i był on zarejestrowany tylko na nią, chociaż został nabyty w trakcie trwania naszego małżeństwa. Polisa ubezpieczeniowa jest wystawiona na mnie i na żonę. Spadkobiercami żony, oprócz mnie, jest dwóch naszych dorosłych synów. Nie

 

Przyznanie emerytury, zawieszenie i dalsza praca a ponowne przeliczenie emerytury

Mam zawieszoną emeryturę. Pracuję dalej i chciałam się dowiedzieć, jak będzie obliczana moja emerytura w momencie przejścia na nią. Czy wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne + zdrowotna będą wchodzić w już naliczoną podstawę emerytury i czy będzie waloryzowana? Czy na nowo będzie waloryzowany

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »