Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność uciążliwa – czy jest nią tartak?

Autor: Zdzisław Paszyński • Opublikowane: 02.04.2012

W pobliżu mojego domu sąsiad chce wybudować tartak. Czy w pobliżu domów jednorodzinnych taka działalność jest możliwa? Czy jest to działalność uciążliwa? Dodam, że miejsce budowy tartaku nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem, który Pan porusza, uregulowany jest w przepisach ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (j.t. Dz. U. z 2006r . Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.).

 

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane:

 

1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

 

  1. bezpieczeństwa konstrukcji,
  2. bezpieczeństwa pożarowego,
  3. bezpieczeństwa użytkowania,
  4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
  5. ochrony przed hałasem i drganiami,
  6. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

 

  1. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
  2. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

 

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

 

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7”.

 

Zgodnie z § 3 ust. 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tartaku może być wymagany raport.

 

Należy więc złożyć w miejscowym urzędzie gminy wniosek o kartę informacyjną opisującą technologię i stan prawny i zapytać, czy jest wymagany raport.

 

Sporządzenie raportu nie jest sprawą prostą ani tanią. Rozpatrzone zostaną różne warianty zamierzenia wraz z ich oddziaływaniem na środowisko (w tym zdrowie człowieka), m.in. zasięg rozprzestrzeniania hałasu, pyłu i substancji w powietrzu itp.

 

Raport musi być udostępniony do opinii publicznej, bo taki jest wymóg tzw. ustawy środowiskowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Jeśli będzie potrzeba, urząd gminy odeśle sprawę do Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, a nawet może wezwać strony protestujące na rozprawę administracyjną, celem – nazwijmy to – „pogodzenia stron” (oczywiście jeżeli według raportu nie będą przekraczane dopuszczalne wartości wskaźników w miejscach chronionych prawem).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + siedem =

»Podobne materiały

Wniosek Zarządu Dróg w sprawie warunków zabudowy i złożenie od niego odwołania

Złożyliśmy w gminie wniosek o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki, na której chcemy wybudować dom. Działka przylega do drogi głównej i gruntowej. Otrzymaliśmy projekt, który nas satysfakcjonuje. Wszystkie organy go zaakceptowały, ale Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił uwagę, by zmienić wjazd na

 

Zgoda na budowę na sąsiedniej działce

W sąsiedztwie mojej działki planowana jest budowa prywatnego przedszkola. Czy muszę akceptować taką budowę? Mieszkam na wsi, mam pasiekę od 20 lat i obawiam się, że nowe sąsiedztwo może nie być przychylnie nastawione do mojej działalności. Czy inwestor musi mieć zgodę sąsiadów? Czy konieczne jest za

 

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »