.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Arkadiusz Dudkiewicz


 

Arkadiusz Dudkiewicz – doradca podatkowy, agent celny, prawnik. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wykładowca i prawnik, od 2000 r. agent celny, a od października 2007 r. wykwalifikowany doradca podatkowy (nr 10791). Specjalista w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa celnego. Wieloletni współpracownik firm doradztwa podatkowego – posiada stałych klientów, którzy powierzyli mu obsługę podatkową oraz reprezentację w sprawach podatkowych. Uznany wykładowca problematyki celnej i podatkowej (VAT i akcyza), autor licznych publikacji. Biegły sądowy z zakresu podatków. Od maja 2014 roku także rzeczoznawca majątkowy.

 

Arkadiusz Dudkiewicz jest także autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, wśród których wymienić należy:

  1. Inwigilacja w prawie podatkowym. Zakres i definicja pojęcia, [w:] P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński, Inwigilacja w państwie prawa, Toruń 2003.
  2. Nowelizacja k.r.o. i k.p.c. a instytucja odpowiedzialności małżonka dłużnika podatkowego za zobowiązania współmałżonka, Forum Doradców Podatkowych nr 03/2005.
  3. Przejęcie długu publicznoprawnego, Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2005.
  4. Instytucja sprzeciwu małżonka, Forum Doradców Podatkowych, cz. 1 – 10/2005 oraz cz. 2 – 11/2005.
  5. Spółka partnerska w organizacji. Aspekt podatkowy, cz. 1, Forum Doradców Podatkowych nr 12/2005 (współautorstwo z Panem Piotrem Piątakiem), cz. 2 (Forum Doradców Podatkowych nr 01/2006), cz. 3 (Forum Doradców Podatkowych nr 02/2006).
  6. Zakaz reklamy w zawodach zaufania publicznego (Monitor Prawniczy nr 04/2006), A. Dudkiewicz, P. Piątak.
  7. Podstawy prawne wniosku o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku akcyzowego (Forum Doradców Podatkowych nr 03/2006 – cz. 1 i nr 04/2006 – cz. 2).
  8. Ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 05/2006).
  9. Skarga na bezczynność organu podatkowego (Forum Doradców Podatkowych nr 06/2006).
  10. Tryby odwoławcze od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (cz. 1 – Forum Doradców Podatkowych nr 07-08/2006, cz. 2 – nr 09/2006, cz. 3 – nr 10/2006 oraz cz. 4 – nr 11/2006).

 

 

« Powrót

»Artykuły

Ilość: 10

Aktualizacja: 29.08.2011
Tryb rektyfikacji decyzji podatkowej
Aktualizacja: 11.01.2011
Wymiana zepsutej części zamiennej

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 177

Opublikowane: 15.11.2014
Odbiór korespondencji
Opublikowane: 11.11.2014
Rozliczenie z ZUS-em
Opublikowane: 08.11.2014
Odzyskanie weksli
Opublikowane: 17.06.2014
Cło od usług marketingowych
Opublikowane: 19.11.2013
Brak zgłoszenia identyfikacyjnego
Opublikowane: 05.07.2013
Handel dopalaczami
Opublikowane: 07.06.2013
Ochrona znaku towarowego
Opublikowane: 25.04.2013
Reklamacja kurtki
Opublikowane: 05.04.2013
Wstrzymanie wykonania kary
Opublikowane: 27.03.2013
Odszkodowanie po kolizji
Opublikowane: 12.03.2013
Wyrejestrowanie z urzędu pracy
Opublikowane: 18.02.2013
Rejestr zastawów
Opublikowane: 15.02.2013
Spłacanie kredytu
Opublikowane: 12.02.2013
Wykaz majątku
Opublikowane: 08.01.2013
Uprawnienia agenta celnego
Opublikowane: 19.12.2012
Reprezentacja spółki jawnej
Opublikowane: 21.11.2012
Ogrzewanie mieszkania komunalnego
Opublikowane: 08.11.2012
Droga wewnętrzna
Opublikowane: 30.10.2012
Kontrola ZUS
Opublikowane: 16.10.2012
Prawo ochronne na znak towarowy
Opublikowane: 02.10.2012
Zasada swobody umów
Opublikowane: 19.09.2012
Wydanie karty pojazdu
Opublikowane: 30.08.2012
Ewidencja czasu pracy
Opublikowane: 31.07.2012
Wydanie pozwolenia na użytkowanie
Opublikowane: 26.07.2012
Biuro informacji gospodarczej
Opublikowane: 25.07.2012
Zarząd nieruchomością wspólną
Opublikowane: 04.07.2012
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Opublikowane: 03.07.2012
Ustanowienie służebności gruntowej
Opublikowane: 18.05.2012
Wyznaczenie biegłego rewidenta
Opublikowane: 17.05.2012
Rezygnacja z prokury
Opublikowane: 15.05.2012
Czy mogę dochodzić kary umownej?
Opublikowane: 15.05.2012
Zameldowanie obcej osoby
Opublikowane: 05.04.2012
Zapis testamentu
Opublikowane: 22.02.2012
Obraza w miejscu publicznym
Opublikowane: 17.02.2012
Import tytoniu do Polski z Mołdawii
Opublikowane: 07.02.2012
Naliczanie cła z datą wsteczną
Opublikowane: 02.12.2011
Monitoring pojazdów służbowych
Opublikowane: 10.11.2011
Zakup akcji a obowiązki podatkowe
Opublikowane: 31.08.2011
Najem garażu a śmierć najemcy
Opublikowane: 30.08.2011
Samochody typu pick-up a akcyza
Opublikowane: 16.06.2011
Dwie firmy pod jednym adresem
Opublikowane: 20.05.2011
Powoływanie świadków na rozprawie
Opublikowane: 05.04.2011
Przekazywanie kwot na raty kredytu
Opublikowane: 11.03.2011
Rozliczenie za usługi doradcze
Opublikowane: 01.02.2011
Ważność rozwodu orzeczonego w USA
Opublikowane: 31.01.2011
Odsetki od hipoteki
Opublikowane: 13.01.2011
Pochodzenie dziecka
Opublikowane: 12.01.2011
Zmiana nazwiska z powodów osobistych
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl