.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do opróżnienia przedmiotu najmu w określonym terminie

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 15.03.2011 • Zaktualizowane: 22.10.2021

Po wypowiedzeniu umowy najmu lokalu na działalność gospodarczą najemca zaprzestał tam prowadzenia działalności, ale nadal nie opróżnił lokalu. Znalazł się nowy najemca i musimy pilnie mieć ten lokal pusty. Czy możemy sami go opróżnić? Jeśli tak, to jak to „technicznie” wykonać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do opróżnienia przedmiotu najmu w określonym terminie

Pozostawienie rzeczy przez byłego najemcę

Jednym z obowiązków najemcy jest zwrot rzeczy najętej. Obowiązek ten wynika wprost z treści
art. 675 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 63 z późn. zm., dalej zwanej: K.c.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

§ 2. Jeżeli najemca oddał innej osobie rzecz do bezpłatnego używania lub w podnajem, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

 

§ 3. Domniemywa się, że rzecz była wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku”.

 

Jeżeli zatem w analizowanej sytuacji stosunek najmu ustał z upływem okresu wypowiedzenia, to – na zasadzie art. 675 K.c. – najemca był zobowiązany do zwrotu rzeczy (przedmiotu najmu) wynajmującemu. Tą rzeczą był lokal użytkowy, a zatem jego zwrot powinien być analizowany przez pryzmat cech charakteryzujących tę rzecz (lokal użytkowy). Innymi słowy, aby najemca wydał wynajmującemu lokal w stanie niepogorszonym, musi zwrócić go tej osobie bez rzeczy, które zostały tam – w trakcie trwania stosunku najmu – wniesione. Trudno bowiem skutecznie dowodzić, że nie pogorszyliśmy stanu lokalu użytkowego poprzez fakt pozostawienia tam swoich rzeczy. Tych rzeczy nie było przed dniem zawarcia umowy najmu, a zatem z chwilą jej rozwiązania tych rzeczy także tam nie powinno być.

Wezwanie najemcy do opróżnienia przedmiotu najmu

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia, sugeruję sporządzenie wezwania do najemcy do opróżnienia przedmiotu najmu w określonym terminie pod rygorem:

  1. wystąpienia z roszczeniem za bezumowne korzystanie z rzeczy, a de facto z roszczeniem z tytułu umowy przechowania (Pan jako wynajmujący nie jest bowiem dłużej zobowiązany do przechowywania rzeczy należących do najemcy w ramach umowy najmu),
  2. wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym do najemcy z tego powodu, że rzecz (lokal) nie nadaje się aktualnie (z uwagi na to, że znajdują się tam rzeczy najemcy) do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (najem) – za czas faktycznego „przestoju”; ewentualną szkodę trzeba tu uprawdopodobnić, a więc napisać, że „w kolejce” czeka następny najemca,
  3. przeniesienia rzeczy najemcy w inne miejsce na niebezpieczeństwo i koszt (w tym związany z wynagrodzeniem z tytułu przechowania) najemcy.

 

Po bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w wezwaniu należy zastosować zawarte tam groźby. Nie radzę realizować ww. gróźb bez uprzedniego wezwania najemcy. Najemca nie opróżnił lokalu mieszkalnego. Należy go zatem wezwać do opróżnienia lokalu pod rygorem podjęcia określonych działań.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »