Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pokrycie kosztów napraw z kaucji w wynajmowanym mieszkaniu

Autor: Katarzyna Bereda • Zaktualizowane: 03.01.2021

Z końcem sierpnia zdałem mieszkanie właścicielowi. Stwierdziliśmy wspólnie kilka szkód i zgodziłem się słownie na potrącenie z kaucji. Właściciel zobowiązał się dokonać napraw i przedstawić mi za nie rachunki. Z początkiem listopada wciąż brak kontaktu ze strony właściciela. Czy tak jak w przypadku zwrotu całości kaucji obowiązuje go termin jednego miesiąca na usunięcie szkód, przedstawienie mi rachunków za naprawy do potrącenia i zwrot reszty kaucji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pokrycie kosztów napraw z kaucji w wynajmowanym mieszkaniu

Najem i wpłacenie kaucji

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów:

 

„1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub najmu socjalnego lokalu;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji”.

 

Zgodnie natomiast z ust. 4 powyższej regulacji „kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.

Zwrot kaucji a naprawienie szkód w mieszkaniu

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż wpłacona kaucja ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć brak uiszczania czynszu przez najemcę. Jednak jak widać, ustawodawca posłużył się dość szerokim uregulowaniem takiej kwestii, iż dotyczy ona wszelkie należności z tytułu najmu lokalu. Możemy więc tu mówić o np. zużyciu energii lub innych mediów, a także szkód spowodowanych przez najemcę. Jeżeli natomiast nie uregulowali Państwo innego terminu w umowie do zwrotu kaucji, należy posłużyć się regulacją ustawową, a więc wynajmujący powinien zwrócić Panu kaucję – lub jej część stosownie do porozumienia – w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

 

Roszczenie o zwrot kaucji staje się wymagalne z upływem 30 dni od opróżnienia lokalu przez najemcę lub nabycia przez niego prawa własności lokalu (art. 6 ust. 4 ustawy). O opróżnieniu lokalu można mówić dopiero, gdy lokal opuści zarówno najemca, jak i wszystkie osoby posiadające pochodny wobec niego tytuł prawny do zajmowania lokalu (członkowie rodziny, osoby, wobec których najemca jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, podnajemcy, osoby, z którymi najemca zawarł umowę użyczenia, oraz wszystkie inne osoby, które w lokalu przebywają za zgodą najemcy), lokal zostanie opróżniony z rzeczy wszystkich tych osób, a najemca wyda wynajmującemu klucze lub inne przedmioty niezbędne do korzystania z lokalu (Zoll, Olczyk, Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, s. 100).

Przedstawienie rachunków za naprawienie szkód i zwrot kaucji

Z uwagi na powyższe, jeżeli minął niniejszy termin, Pana roszczenie jest już wymagalne i może Pan go dochodzić na drodze sądowej. Proszę więc wysłać do wynajmującego ostateczne wezwanie do zwrotu płatności.

 

Jeżeli nie ustaliliście Państwo kwoty potrącenia, a jedynie okoliczność, iż właściciel naprawi szkody, a następnie się z Panem rozliczy, jak najbardziej jest zobowiązany do przedstawienia rachunków i wykazania kwoty potrącenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki