Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z Egipcjaninem

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.01.2019

Jak najszybciej przeprowadzić rozwód z Egipcjaninem? Ślub cywilny był zawarty w Kairze cywilny, niezarejestrowany w Polsce. Małżonek zniknął 2 lata temu i prawdopodobnie mieszka w Egipcie. Zabrał ze sobą dokumenty – akt ślubu. Nie mamy dzieci. Czy zarejestrować ślub w Polsce, a potem rozwieść się? Co z orzekaniem winy i nieobecnością męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z Egipcjaninem

Fot. Fotolia

Jeśli chce wziąć Pani rozwód w Polsce, to ślub trzeba będzie zarejestrować w Polsce. Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) akty stanu cywilnego są dowodem, na podstawie którego stwierdza się stan cywilny osoby, a co więcej stanowią one wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych (art. 4).

 

Sąd Najwyższy w swych orzeczeniach podkreślał konieczność dokonania transkrypcji aktów zagranicznych (zob. wyroki SN z dnia 12.10.1972 r., sygn. akt II CR 386/72, OSPiKA 1973, oraz z dnia 13.06.2000 r., sygn. akt III CKN 260/2000). Sądy mogą różnie podchodzić do mocy zagranicznych aktów małżeństwa. Nie jest wykluczone, że będzie Pani zmuszona najpierw dokonać transkrypcji aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego. 

 

Problemem jest fakt, czy w ogóle sąd w Polsce będzie właściwym do orzekania rozwodu.

 

Zgodnie z treścią art. 54 Prawa międzynarodowego prywatnego w razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków (czyli dotyczy to małżeństw międzynarodowych), właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili tego żądania wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu. W razie gdy brakuje wskazanych wyżej okoliczności stosuje się prawo polskie.

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli strony mają dzieci), dowód uiszczenia opłaty, tj. zgodnie z art. 26 pkt 1 ppkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wynosi ona 600 zł.

 

Jeśli nie zna Pani adresu męża, może Pani wnosić o ustanowienie dla niego kuratora. Sąd ustanowi kuratora, jeżeli uprawdopodobni Pani, że miejsce pobytu męża nie jest znane, poda dowody stwierdzające, że poszukiwała Pani męża, np. przez konsulat.

 

Jeśli wnosi Pani o ustanowienie kuratora, zobowiązana będzie Pani pokryć koszty związane z jego udziałem. Oczywiście winę męża trudno będzie udowodnić, a skoro Pani na tym nie zależy, to raczej bym to pominęła. I szybciej uzyskała rozwód.

 

Jest Pani mężatką według polskiego prawa, więc ponowne małżeństwo będzie wykluczone. Proszę więc zacząć od zgromadzenia dokumentów. A potem można sporządzić pozew.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki