Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem ciężarówki wraz z kierowcą a licencja

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 09.01.2019

Czy wynajmując samochód ciężarowy (tir) wraz z kierowcą do innej firmy, która ma licencje na przewóz towarów, muszę ja też mieć licencję? Moja firma zajmuje się najmem nieruchomości, ale posiadam ciężarówki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najem ciężarówki wraz z kierowcą a licencja

Fot. Fotolia

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zarabia na przewozie rzeczy lub osób, musi legitymować się licencją. Z Pani informacji wynika, że osią Pani działalności jest wynajem nieruchomości, ale na pewno nie są to usługi związane z transportem drogowym. Niemniej posiada Pani ciężarówkę , którą chce wynająć wraz z kierowcą. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym transportem drogowym, który zaliczany jest do przewozu drogowego, jest nie tylko podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy, na warunkach określonych w art. 4 pkt 1 i pkt 2 ww., ale w myśl art. 4 pkt 3 lit. a ustawy transportem drogowym jest także każdy faktyczny przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, która to nie polega na wykonywaniu transportu drogowego, jeśli nie stanowi on przewozu na potrzeby własne. Przewóz na potrzeby własne to rodzaj przewozu drogowego korzystający z przywileju braku obowiązku posiadania licencji, a zatem warunki jego wykonywania muszą być ściśle interpretowane zarówno przez podmioty go wykonujące, jak i organy administracyjne.

 

Do zakwalifikowania bowiem określonego przejazdu do przewozu drogowego na potrzeby własne muszą być spełnione łącznie warunki określone w  art.4 ust.4 podpunktach od a) do d). Jednym z tych warunków określonych w art. 4 pkt 4 ppkt a) ustawy jest to, aby pojazd samochodowy używany do przewozu był prowadzony przez przedsiębiorcę lub jego pracownika.

 

Niedopełnienie warunku prowadzenia pojazdu samochodowego używanego do przewozu przez przedsiębiorcę lub pracownika sprawia, że dany przejazd nie może być traktowany jako przewóz na potrzeby własne. Oznacza to, że zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy jest transportem drogowym, do którego wykonywania konieczna jest licencja transportowa. W sytuacji zatem, kiedy kierowca wykonywał swoje zadanie prowadzenia samochodu spółki w oparciu o umowę cywilnoprawną (o świadczenie usług) warunek prowadzenia samochodu przez pracownika przedsiębiorcy nie był spełniony. Taki przewóz musi zostać uznany w myśl art. 4 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym za transport drogowy.

 

Jednakże w przypadku wynajmu samochodu z kierowcą wykonuje Pani przewóz na cudzą rzecz. Trzeba zauważyć, że brak jest ustawowej definicji przewozu na cudzą rzecz. Skoro tak, to wydaje się uzasadniona argumentacja, iż dopuszczalne jest zawieranie umów najmu samochodów pomiędzy przedsiębiorcami, których celem będzie świadczenie usług w ramach transportu drogowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 2009 r. (sygn. akt II GSK 50/2009) orzekł, że „treść art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym nie stanowi podstawy do twierdzenia, że podmiot, który nie posiada licencji, nie może wykonywać transportu drogowego”. Sąd przykładowo uznał za „osobę niezatrudnioną przez przedsiębiorcę, lecz wykonującą osobiście przewozy na jego rzecz” kierowcę będącego samodzielnym przedsiębiorcą wykonującym przewóz na rzecz przedsiębiorcy, któremu przysługuje licencja. Tu taj przez analogię należałoby uznać, że w związku z tym i Pani nie musi legitymować się licencją przy wynajmie kierowcy z ciężarówką.

 

Z kolei jednak przedsiębiorca, któremu Pani wynajmie samochód z kierowcą, będzie musiał w ciągu 14 dni od podpisania umowy najmu zgłosić staroście informację, że przewozów będzie wykonywał także pojazdami będącymi przedmiotem najmu. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2008 r. (sygn. akt II GSK 156/2008), wykonywanie transportu drogowego przez przedsiębiorcę, który posiada licencję, jest dopuszczalne tylko przy użyciu pojazdów, które zostały zgłoszone organowi właściwemu do udzielania licencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - siedem =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »