Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie się przed długami brata po jego śmierci

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 03.01.2019

Czy jest możliwość zabezpieczenia się przed przejęciem spadku z długami po moim bracie? Chodzi o wybiegnięcie w przyszłość, co będzie kiedyś po śmierci brata, który jest kawalerem, nie ma dzieci. Na dzień dzisiejszy posiadam wiedzę o jego zadłużeniu takim, że wartość spadku tego długu nie pokryje. Brat w latach 80. w całości przejął gospodarstwo rolne, ale niestety się rozpił. Mam dwójkę rodzeństwa oprócz tego brata, na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zrzec się spadku. Czy jest możliwość zabezpieczenia się u notariusza już teraz, tak aby moje dziecko bądź dzieci mojego rodzeństwa nie musiały borykać się z tym problemem? Czy taki dług przechodzi wtedy na dalszą rodzinę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie się przed długami brata po jego śmierci

Fot. Fotolia

Dopóki Pani brat żyje, może Pani zrzec się dziedziczenia po nim. Zgodnie z art. 1048 Kodeksu cywilnego (K.c.): „spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

 

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia to umowa, na mocy której spadkobierca zrzeka się dziedziczenia ustawowego po swym spadkodawcy. Umowę tę zawierają z jednej strony spadkobierca ustawowy, z drugiej zaś – jego przyszły spadkodawca. Jak zatem Pani widzi, żeby zrzec się dziedziczenia po bracie, musi zostać pomiędzy Panią a bratem spisana umowa notarialna o zrzeczenie się dziedziczenia. Wówczas nie będziecie Pani po śmierci brata niczego dziedziczyć: ani aktywów, ani pasywów, czyli długów.

 

Zgodnie z art. 1049 K.c.:

 

„§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

 

Zrzeczenie się dziedziczenia rozciąga się również na Pani dzieci. Czyli one też po Pani bracie nie będą nic dziedziczyły.

 

Zrzeczenie się dziedziczenia jest najskuteczniejszym sposobem, aby nie dziedziczyć długów po śmierci spadkodawcy. Zrzeczenie następuje w drodze umowy, stąd też do jej zawarcia niezbędna jest wola Pani brata.

 

Jeżeli nie uda się Pani zrzec się dziedziczenia za życia brata (bo np. brat nie będzie chciał zawrzeć z Panią takiej umowy), to po jego śmierci może Pani spadek po bracie odrzucić. Kwestię odrzucenia spadku reguluje art. 1012 K.c.: „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”. Z kolei zgodnie z treścią art. 1015 K.c.:

 

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

 

Spadek odrzucony przez Panią przechodzi na dalszych zstępnych, a więc na Pani dzieci. W celu uniknięcia takich konsekwencji Pani dorosłe dzieci muszą również spadek odrzucić, natomiast w imieniu dzieci małoletnich może Pani jako ich przedstawiciel ustawowy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w ich imieniu po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego.

 

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że ma Pani dwie możliwości, aby nie dziedziczyć po bracie: zrzeczenie się dziedziczenia (forma umowy notarialnej, która może być zawarta w każdej chwili za życia brata) lub odrzucenie spadku w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci brata.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki