Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak w kasie a odpowiedzialność kasjerki

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 05.11.2010

Jestem kasjerką na poczcie. Na moim stanowisku pod koniec ostatniego miesiąca stwierdzono brak w kasie w wysokości 995 zł. Wielokrotnie liczyłam pieniądze i analizowałam operacje rejestrowane w dniu, w którym powstała strata, i nie wykryłam błędu. Czy muszę pokryć tę stratę, mimo że nie da się jej wyjaśnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotne jest, czy w Pani umowie o pracę pracodawca rozwiązuje kwestię Pani odpowiedzialności jako kasjerki za powierzone mienie. Ważne jest również, czy w związku z wykonywaną pracą podpisała Pani tzw. umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

 

Zakładam jednak, ponieważ nie wspomniała Pani o tym, aby wskazana kwestia była rozwiązana formalnie z pracodawcą, że należy powołać się w niniejszej sprawie na ogólne rozwiązania zawarte w Kodeksie pracy i Kodeksie cywilnym.

 

W pierwszej kolejności przedstawię Pani, jak wygląda możliwość dochodzenia przez pracodawcę od Pani spornej kwoty. Po wtóre, spróbuję wskazać, jak ewentualnie na zasadzie porozumienia rozwiązać powstały problem.

 

Art. 114 Kodeksu pracy stanowi, że „pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną”.

 

Odpowiedzialność obejmuje rzeczywistą stratę poniesioną przez pracodawcę i tylko normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda. Przy czym pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

 

Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

 

W związku z powstałym niedoborem pracodawca może zatem żądać od pracownika odszkodowania – ale pracownik jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli pracodawca lub inna osoba przyczynili się do powstania szkody.

 

Dlatego też istotne jest wykazanie przez Panią, iż powstały niedobór nie powstał z Pani winy, może np. jak robiła Pani obliczenia – byli obecni jacyś świadkowie albo ma Pani notatki – prywatne, na komputerze, dotyczące rozliczeń.

 

Proponuję rozwiązać sprawę jak najbardziej polubownie, przedstawić pracodawcy swoje stanowisko, poprosić, aby wszczął postępowanie wyjaśniające w pracy odnośnie powstałego niedoboru. Może ma Pani jakieś podejrzenia odnośnie zdarzenia, które można by skonfrontować z innymi pracownikami.

 

Jeżeli jednak pracodawca zażąda od Pani zapłaty powstałej kwoty, może Pani sprzeciwić się (wtedy należ poszukać twardych dowodów, iż nie jest Pani winna powstałego niedoboru, ewentualnie poszukać świadków, którzy potwierdzą Pani wersję zdarzeń).

 

Jeżeli jednak postanowi Pani spłacić powstałą kwotę – najlepiej ustalić polubownie z pracodawcą możliwość spłaty niedoboru w ratach. Warto powołać się na swoją nienaganna pracę, staż pracy, okoliczności przemawiające za tym, iż rzekoma pomyłka miała charakter jednorazowy.

 

Ponadto, zgodnie a art. 124 § 3 Kodeksu pracy może się Pani uwolnić od odpowiedzialności materialnej jeżeli wykaże Pani, iż szkoda powstała z przyczyn od Pani niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

 

Zwracam uwagę na jeszcze jedną okoliczność – jeżeli na poczcie, w której Pani pracuje, jest monitoring, proszę zwrócić się do pracodawcy o przeanalizowanie zdarzeń z kamery z tego dnia, aby ewentualnie ustalić, kto mógł przyczynić się do powstania niedoboru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus II =

»Podobne materiały

Konsekwencje kilkudniowej przerwy w zatrudnieniu

W związku ze zmianą przeze mnie pracy z dniem 31 grudnia, nowy pracodawca chce podpisać ze mną umowę dopiero od dnia 7 stycznia. Jakie konsekwencje prawne, skarbowe i związane z wypłatą przyszłej emerytury może mieć dla mnie brak ciągłości zatrudnienia?

 

Klauzula wykonalności dla wyroku rozwodowego

Czy do wyroku rozwodowego muszę wnosić oddzielnie o klauzulę wykonalności w części dotyczącej rozwiązania samego małżeństwa? Jeśli tak, co muszę zrobić i czy wiąże się to z opłatą?

 

Czy komornik może żądać podania adresu?

Zajmuję się w firmie naliczaniem wynagrodzeń, w tym obsługą zajęć komorniczych. Do niedawna potrącałem pracownikom mającym wynagrodzenie w wysokości 1600 zł niewielkie kwoty z tytułu zajęć komorniczych. Teraz jednak nie mogę im potrącać nic, ponieważ pensja jest równa wynagrodzeniu minimalnemu. Poin

 

Testament znaleziony po kilku latach!

Po śmierci mojej teściowej przeprowadzono w 2005 r. postępowanie spadkowe. Jej dwaj synowie w równych częściach uzyskali prawo do mieszkania, które następnie sprzedali. Teraz niespodziewanie znalazłam testament teściowej. Został on sporządzony przez notariusza przed 10 laty. Spadkobiercą jest moja c

 

Samowola budowlana sąsiada na wspólnym podwórku

Jestem współwłaścicielem domu i ogrodu, całość podzielna jest na 2 nieruchomości z osobnymi KW. Na wspólnym podwórzu stoi budynek gospodarczy (który prawie się już wali, jest ruiną) i garaż wybudowany bez zgłoszenia. Czy w chwili zgłoszenia tej sytuacji nadzorowi budowlanego grożą mi jakieś konsekwe

 

Odrzucenie wniosku PIT-16 w sprawie karty podatkowej

Działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych rozpoczęłam 1 lipca. Wniosek o zastosowanie karty podatkowej PIT-16 oraz wnioskiem CEIDG-1 złożyłam tego samego dnia – 3 lipca. Z urzędu skarbowego otrzymałam decyzję odmowną odnośnie karty podatkowej na rok 2019.

 

Organizacja turniejów sportowych - wpisowe, darowizny, nagrody, rozliczenie z urzędem skarbowym

Grupa przyjaciół (osoby fizyczne) organizuje turnieje sportowe dla znajomych. Mamy swój fanpage na Facebooku, na który wrzucamy informacje o turnieju itp. Uczestnicy wpłacają wpisowe, które nie przekracza 130 zł. Całkowita kwota przeznaczana jest na pokrycie kosztów organizacji (napoje, jedzenie, op

 

Orzeczenie niezdolności do pracy z powodu zaburzeń psychicznych

Ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zaprzestałam jednak brania leków na swoje zaburzenia psychiczne. Miałam już pierwszą komisję w sprawie orzeczenia o niezdolności do pracy z konsultantem ZUS i nie przyznałam mu się do tego. Źle się czułam po tych lekach, zmieniłam więc lekarza i te

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »