Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie świadka i odmowa odpowiedzi na niektóre pytania

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 18.08.2011

Otrzymałem wezwanie jako świadek w sprawie o posiadanie narkotyków. Nie wiem, o kogo chodzi, ale domyślam się, że zatrzymano człowieka, u którego kiedyś kupiłem trochę narkotyków (nie było żadnego postępowania dotyczącego mojej osoby, nikt mnie nie złapał). Być może diler zeznał, że mnie zna, albo policja posiada biling rozmów z jego telefonu. Czy aby nie narazić się na wciągnięcie w sprawę, dobrym posunięciem będzie nieprzyznawanie się przeze mnie do kontaktów z tą osobą? Czy nie zostanę posądzony o składanie fałszywych zeznań? Jak powinienem się zachować?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kodeks postępowania cywilnego wśród środków dowodowych wymienia m.in. zeznania świadków. Dowód z zeznań świadków ma w postępowaniu karnym istotne znaczenie i jest jednym z najczęściej stosowanych dowodów.

 

Świadkiem w znaczeniu procesowym jest osoba fizyczna wezwana przez sąd czy organ ścigania do złożenia zeznań dotyczących posiadanych wiadomości. Świadkowie powinni składać zeznania jedynie co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Wskazanie świadków powinno być takie, by „wezwanie ich do sądu było możliwe”. W zasadzie więc strona powinna podać imię, nazwisko i adres, pod którym świadek zamieszkuje. Sąd może wezwać do uzupełnienia lub sprecyzowania wniosku o dopuszczenie dowodu ze świadków, który nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 258. Zgodnie z treścią przepisu zawartego w art. 258 Kodeksu postępowania cywilnego „strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe”.

 

Od czasu wezwania osoby w charakterze świadka ciążą na niej określone obowiązki. Do obowiązków tych należą:

 

  • obowiązek stawiennictwa na wezwanie organu ścigania;
  • obowiązek pozostawania do dyspozycji organu ścigania;
  • obowiązek zeznawania;
  • obowiązek złożenia przyrzeczenia;
  • obowiązek zeznania prawdy.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Istotna z punktu widzenia Pańskich interesu jest kwestia obowiązku mówienia prawdy. Obowiązek złożenia prawdziwych zeznań wynika przede wszystkim wprost z prawa materialnego, a mianowicie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Odpowiedzialność karna z tego przepisu zachodzi wówczas, gdy świadek zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja. Warunkiem odpowiedzialności z tego przepisu jest, aby przyjmujący zeznania uprzedził zeznającego o odpowiedzialności za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. W postępowaniu przygotowawczym świadek podpisuje oświadczenie, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

 

Jeżeli z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż grozić miałaby Panu odpowiedzialność karna za posiadanie środków odurzających, może Pan skorzystać z prawa wyartykułowanego w art. 183 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z jego treścią „świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe”. Nie należy świadka stawiać w położeniu przymusowym, w którym byłby zmuszony kłamać lub mówić prawdę, narażając siebie lub osobę najbliższą na odpowiedzialność karną. Trafnie przyjmuje się, że świadek ma prawo nie tylko do uchylania się od odpowiedzi na pytanie w zakresie, o jakim mowa w art. 183 § 1, lecz także do przemilczenia związanych z tym okoliczności w fazie zeznań spontanicznych (zob. R.A. Stefański, w: J. Bratoszewski i inni, Komentarz, t. I, s. 498-499). Organ procesowy nie jest uprawniony do kontroli występowania przesłanek, na które powołuje się świadek, gdyż decyzja o uchyleniu się od odpowiedzi na pytanie należy tylko do świadka (zob. P. Hofmański i inni, Kodeks, t. I, s. 694). Co istotne, jednoczesne oświadczenie o uchyleniu się od odpowiedzi na pytanie na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie może być podstawą do postawienia Panu zarzutu z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

Ustawodawca nie określił, w jakiej formie winno być złożone oświadczenie o uchyleniu się od odpowiedzi na pytanie na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego. W momencie kiedy uzna Pan, że możliwe jest pociągnięcie Pana do odpowiedzialności karnej, może Pan skorzystać z powyższego prawa, oświadczając, iż „na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego uchylam się od odpowiedzi na zadane pytanie”. Osoba przesłuchująca nie ma jednocześnie prawa zadawać pytań, które zmierzałyby do uzyskania informacji, dlaczego uchyla się Pan od odpowiedzi na pytanie. Innymi słowy nie trzeba tego uzasadniać.

 

Dodam jeszcze, że posiadanie wbrew przepisom ustawy środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega zaś karze pozbawienia wolności.

 

Odnosząc się natomiast do możliwości przedstawienia Panu zarzutu, kwestia nie jest jednoznaczna. Dotychczasowa praktyka pokazywała, że takim osobom nie można postawić zarzutu z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawa przybrała inny wymiar w związku z wydaniem na początku bieżącego roku, tj. 27 stycznia 2011 r., przez Sąd Najwyższy uchwały, w której stwierdził on, że „posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia”. Z uwagi na krótki termin od momentu podjęcia niniejszej uchwały trudno przewidzieć, jak organy ścigania będą korzystały z powyższego „prawa”, które zostało im dane w tej uchwale.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 1 =

18.11.2013

Chciałem tylko pozdrowic i podziękować za wystarczające wyjaśnienie art 183 do 233. A co sie zapytaja na posterunku to sie okaże pewno za każdym razem co innego. Reasumujac = chcą sie ciebie czepic albo w cos cie wrobic 183 co jest zgodne z 233 przynajmniej tak mi sie wydaje po w/w artykule. Mam takie wezwanie, idę za trzy dni. Nie wiem o co chodzi bo z osobami które mogły posiadać mam wspólnego tyle co nic.
Wezwanie mocno mnie zdziwiło ... Aż jestem ciekaw skąd moje nazwisko sie pojawiło "do wezwania".
Myśle ze napisze jak było na komisariacie i co pytali ... Bez szczegółów oczywiście :)

Wezwany niepotrzebnie

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Skazanie świadka na grzywnę

W postępowaniu cywilnym z mojego powództwa strona pozwana wniosła o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka. Mimo skutecznego wezwania sądu świadek nie stawia się na kolejne (dokładnie dwie) rozprawy. Świadek nie miał żadnego usprawiedliwienia – sąd skazał go na dwie grzywny. Czy mogę wnieść o przymusowe doprowadzenie świadka?

 

Odmowa zeznań przez świadka

Jakiś czas temu w moim domu doszło do szarpaniny. Mój brat pod wpływem alkoholu napadł na ojca; jego obrażenia są dość poważne, spędził nawet noc w szpitalu. Jedynym świadkiem tego zdarzenia byłam ja. Ojciec złożył na Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (art. 157 § 1 Kodeksu karnego); w tej chwili dochodzenie jest już zakończone i brat ma otrzymać zarzuty. Kiedy jednak emocje opadły, ojciec porozumiał się z bratem i chce wycofać oskarżenie. Policjant zaproponował, żebym ja jako świadek odmówiła zeznań, a wtedy sprawa zostanie umorzona. Czy niesie to za sobą jakieś konsekwencje? Czy wycofane zeznania mogą być później wykorzystane w innej sprawie (jeśli np. brat, który także wyszedł z awantury z licznymi obrażeniami, zechce wytoczyć ojcu sprawę cywilną o odszkodowanie)?

 

Czy mogę być oskarżony o oszustwo?

Dostałem wezwanie z policji w charakterze świadka w sprawie z art. 286 K.k. Jestem przedstawicielem handlowym i sprzedaję wyroby rehabilitacyjne. Myślę, że któryś z moich klientów złożył zawiadomienie na policję, ale nie wiem dlaczego. Zawsze spisuję umowę – klient ma możliwość się z nią zapoznać, dostarczam towar zgodny z umową, wszystkie podpisy klienci składają czytelnie i osobiście. Czy mogę być oskarżony o oszustwo? Firmę prowadzę od kilku lat i nigdy mi się coś podobnego nie zdarzyło.

Świadek w sprawie karnej – obowiązek stawiennictwa

Od 6 lat przebywam na stałe za granicą. Wcześniej pracowałam w klubie jako barmanka i miało wtedy miejsce pewne zdarzenie: druga barmanka oznajmiła, że została zgwałcona przez klienta. Sprawa została zgłoszona na policję, ja też składałam zeznania. Niedługo później opuściłam kraj. Po jakimś czasie przyszło wezwanie do sądu, ale wtedy nie byłam w stanie przyjechać do Polski. Z czasem, gdy wszystko się poukładało, niejednokrotnie odwiedzałam kraj, ale o tej sprawie zapomniałam, innych wezwań nie było. Z przyczyn osobistych przez ostatnie 2 lata nie kontaktowałam się z rodziną. Ostatnio zadzwoniłam do ojca i dowiedziałam się, że sąd go wzywa poraz drugi w celu podania mojego adresu. Sędzia ponoć oznajmił, że jestem kluczowym świadkiem i muszę być przesłuchana. Od razu podałam tacie swój adres dla sądu. Problem jednak polega na tym, że jestem samotną matką i nie mam z kim zostawić kilkuletniego dziecka, a poza tym koszta związane z podróżą są bardzo wysokie. Nie mam już urlopu, bo korzystam z niego, gdy dziecko ma wolne w przedszkolu. Natrafiłam na informację w Internecie, że mogłabym zostać przesłuchana przez konsulat (to najlepsza opcja dla mnie) albo przez tutejszy sąd. Co powinnam napisać do sądu, aby wyjaśnić, że nie mogę się stawić i aby sąd dał mi możliwość złożenia zeznań tu, za granicą?

Świadek w sprawie o podrobienie podpisów

Jestem bankowcem, zostałam wezwana na policję na przesłuchanie w charakterze świadka. Okazało się, że sprawa dotyczy podpisów na kartach wzorów do rachunków bankowych, które po miesiącu istnienia zostały zamknięte, miało to miejsce przed ok. 6 laty. Pamiętam, że wtedy zostałam wezwana do złożenia próbek podpisów na policji, potem cisza, nic się w tej sprawie nie działo, a dziś dostałam wezwanie. Pracowałam w tym banku krótko, był tam okropny mobbing, przełożona bezwzględnie naciskała na plany sprzedażowe i to z tego powodu wynikały różne zachowania – byliśmy zmuszani do różnych metod pozyskiwania klientów. Nie wiem, co miałabym mówić po tylu latach, niewiele już pamiętam z tego okresu. Jak się mam zachować, czy coś mi grozi?

Czego może dotyczyć sprawa, na którą dostałem wezwanie?

Dostałem wezwanie jako świadek na policję z art. 190a § 2 K.k. Czego może dotyczyć sprawa?

Kolejne przesłuchanie świadka w sprawie karnej

Składałam zeznania przed sądem jako świadek w sprawie karnej. Po roku przyszło kolejne wezwanie z innego sądu. Mieszkam za granicą, ale nadal mam meldunek w Polsce. Mama może potwierdzić listonoszowi, że nie mieszkam z nią. Moja adwokat twierdzi, że mogę zeznawać w miejscu zamieszkania. Ja jednak chyba w ogóle wolałabym tego uniknąć (jestem w trakcie leczenia poważnej choroby). Co robić?

Zeznania w sądzie za granicą

Jakiś czas temu mieszkałam w Anglii, wynajmując dom z innymi osobami. Okazało się, że ktoś bez mojej wiedzy korzystał z mojego konta bankowego, posługując się moją kartą bankomatową. Złożyłam w Anglii zeznania na Policji. Teraz otrzymałam wiadomość, że będę potrzebna w sądzie, gdy sprawa będzie na wokandzie. Boję się i nie chcę tam jechać. Nigdy nie byłam w sądzie, nawet w Polsce, a co dopiero za granicą! Co mogę zrobić? Co na to prawo?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »