.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie najmu z powodu agresywnego sąsiada

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.09.2021 • Zaktualizowane: 12.09.2021

Czy można rozwiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego, która zawarta jest na czas określony bez podania możliwości rozwiązania umowy przez najemcę, ale jest w niej zapis, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego? Przyczyną wypowiedzenia jest niewłaściwe, wręcz niedopuszczalne, agresywne zachowanie sąsiada, lokatora z sąsiadującej kawalerki. Córka wynajęła kawalerkę, która ma wspólny korytarz dla 3 kawalerek. Jedna jest pusta, w drugiej sąsiadującej przez ścianę mieszka mężczyzna, który w przeciągu miesiąca urządził kilka głośnych, zakrapianych imprez, walił pięścią w ścianę, dobijał się do drzwi córki, w sposób brutalny kopał w drzwi, szarpał klamkę, nie był sam tylko – byli też jego koledzy. Lokator ten nie jest Polakiem. Córka bardzo się przestraszyła, prosiła, żeby przestali kopać, ale bezskutecznie, dopiero, kiedy krzyknęła, że dzwoni po policję (czego teraz żałuje, że nie zrobiła) – odeszli. Córka poinformowała telefonicznie właścicielkę mieszkania o zaistniałych sytuacjach, ale ona powiedziała, że powie temu panu, żeby córkę przeprosił. Minął tydzień, córka nie może spokojnie mieszkać, bo się boi, że znowu taka sytuacja się powtórzy, nie może spokojnie spać. Nie chce żadnych przeprosin, tylko chce po prostu zrezygnować z tego mieszkania z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Zadzwoniła dzisiaj do właścicielki, że chce rozwiązać umowę, ale ona powiedziała, że jest to niemożliwe. Proszę o poradę, co zrobić w tej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie najmu z powodu agresywnego sąsiada

Wady najętego lokalu

W mojej ocenie w niniejszej sprawie zastosowanie nie znajdzie przepis art. 682 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Prawo do rozwiązania najmu

Niemniej uważam, że można byłoby próbować rozwiązać umowę na innych zasadach. Możliwe byłoby bowiem podjęcie próby, na mocy art. art. 84 i 86 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) w zw. z art. 88 § 1, uchylenia się od oświadczenia woli w postaci „podpisania” umowy najmu lokalu mieszkalnego. Umowa została zawarta na czas oznaczony. Zgodnie z wolą stron umowy w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie K.c. W tej sytuacji mogła Pani przypuszczać, że przysługiwało Pani prawo do wypowiedzenia umowy najmu zgodnie z zapisami 673 § 1 K.c.

 

Tylko z ww. powodów umowa została przez Panią zaakceptowana. Powyższe wskazuję, iż doszło do naruszenia normy art. 58 § 3 K.c., w zakresie: „jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana”.

 

Z przedstawionych informacji wynika, iż mogła Pani córka działać pod wpływem błędu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli następuje przez zawiadomienie na piśmie (art. 88 § 1 K.c.). Zgodnie z treścią art. 86 K.c. „jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej”.

Wprowadzenie w błąd w kwestii innego lokatora

Poprzez nieuczciwe postępowanie Pani córka została wprowadzana w błąd, przez co ograniczeniu uległa jego zdolność racjonalnego i opartego na rzetelnych przesłankach postrzegania znaczenia i treści akceptowanego dokumentu. Działanie podstępne jest zawsze naganne z punktu widzenia ocen etycznych, bez względu na pobudki i skutki działania sprawcy. Powodem tego jest wdarcie się w sferę osobowości (zakłócenie procesu myślowego) innej osoby i doprowadzenie jej na podstawie zasugerowanych jej fałszywych przesłanek rozumowania do dokonania określonej czynności prawnej. Podstęp zakłada zawsze umyślne działanie sprawcy w postaci dolus directus, a przynajmniej dolus eventualis. Cel i efekt podstępnego działania oraz rodzaj użytych środków, jak również gradacja winy czy złej woli sprawcy, nie mają tu żadnego prawnego znaczenia. Liczy się tylko samo podstępne wprowadzenie w błąd, będące zawsze bezprawiem cywilnym. Podstępu nie ekskulpuje lekkomyślność i łatwowierność ofiary.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wywołanego podstępnie wystarczy, aby błąd dotyczył sfery motywacyjnej stanowiącego przyczynę złożenia oświadczenia woli (tak SN w wyroku z 10 września 1997 r., sygn. akt I PKN 251/97).

 

Intencją strony wynajmującej było ustalenie stosunku najmu z okresem określonym, natomiast celem najemcy było wynajęcie nieruchomości na czas określony z możliwością wcześniejszego zakończenia stosunku najmu.

 

Powyższe wskazuje, iż cel i intencje stron stosunku najmu były odmienne – co wskazuje, iż gdyby najemca miał wiedzę o braku możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, to by nie zawarł umowy najmu na takich warunkach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl