.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Powrót wicedyrektora na stanowisko nauczyciela a brakujące godziny

• Opublikowano: 24-10-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem wicedyrektorem, chcę zrezygnować z pełnionej funkcji z początkiem nowego roku szkolnego i wrócić na etat nauczyciela. Mam 59 lat, kolejny rok szkolny będzie ostatnim rokiem mojej pracy, planuję przejście na emeryturę. W arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny jest zaplanowanych dla mnie 11 godzin dydaktycznych. Czy dyrektor zobowiązany jest zapewnić mi etat, uzupełniając go np. godzinami w bibliotece? Nadmieniam, że takie godziny są zaplanowane na wakacie. Czy w takiej sytuacji muszę mieć uprawnienia do uzupełnienia etatu w bibliotece? Do kiedy w związku z powyższym powinnam wykorzystać urlop wypoczynkowy, który mi przysługuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Powrót wicedyrektora na stanowisko nauczyciela a brakujące godziny

Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela mianowanego

Opisane przez Panią kwestie regulowane są przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (KN). Co do zasady, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 KN. Domyślam się, że jest Pani nauczycielem mianowanym, dlatego też porada odwołuje się w szczególności do sytuacji nauczyciela mianowanego.

 

Natomiast art. 22 ust. 2 KN stanowi, iż zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być – za zgodą nauczyciela – stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przydzielenie nauczycielowi innych zajęć w celu uzupełnienia etatu

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 1 KN organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

 

Zgodnie z powyższym stwierdzić należy, że dyrektor nie ma obowiązku zapewnienia uzupełnienia etatu. Niemniej jednak może zastosować taką formę zapewnienia nauczycielowi pracy w pełnym wymiarze. W związku z tym przydzielenie nauczycielowi innego rodzaju zajęć stanowi właśnie taką alternatywę celem zapewnienia zatrudnienia nauczycielowi w pełnym wymiarze i w niektórych sytuacjach wręcz możliwość jego dalszego zatrudnienia. Nadto wskazać należy, że w przypadku, gdy dyrektor nie ma możliwości zapewnienia pełnego wymiaru zatrudnienia, organ może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu w innej szkole.

 

Jak już wspomniałam, alternatywą dla rozwiązania stosunku pracy jest przydzielenie nauczycielowi innego rodzaju zajęć, aby zapewnić mu zatrudnienie w pełnym wymiarze. Ważne jest jednak, aby nauczyciel posiadał kwalifikacje do pracy na danym stanowisku (art. 10 ust. 5 pkt 5 KN).

 

Dodatkowa umowa z nauczycielek, który nie posiada kwalifikacji do prowadzenia innych zajęć

Jeżeli zaś nauczyciel nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć, w ramach których mógłby uzupełnić pensum, dyrektor może takie zajęcia przydzielić wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę na czas określony, zawieranej za zgodą kuratora oświaty (art. 10 ust. 9 KN). Dodatkowa umowa jest zawierana na czas określony, a nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie liczone ze stawki nauczyciela stażysty, bez względu na to, jaki posiada stopień awansu zawodowego.

 

Z uwagi na fakt, że inny jest wymiar pracy na stanowisku nauczyciela a inny na stanowisku nauczyciela – bibliotekarza, nawet jeśli posiada Pani odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy w bibliotece, przydzielenie dodatkowych godzin musiałoby nastąpić albo w drodze porozumienia pracodawcy z pracownikiem, albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ zmieniają się warunki pracy z uwagi na różne wymiary etatów na poszczególnych stanowiskach.

 

Należy mieć również na względzie, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II PK 3/12): „Art. 39 K.p. nie ma zakresu wykraczającego poza umowę o pracę”. „Ponadto przepis art. 39 K.p. nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli mianowanych, w tym w szczególności do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a tej ustawy.”. Zatem mimo że znajduje się Pani w wieku przedemerytalnym, to zgodnie z przepisami, jeżeli nie jest Pani zatrudniona na umowę o pracę, nie podlega Pani ochronie przedemerytalnej przed zwolnieniem.

 

Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela

Jeżeli zaś chodzi o urlop wypoczynkowy, to kwestia ewentualnej wypłaty ekwiwalentu zależy od momentu odejścia z pracy. Jeżeli odejdzie Pani np. na emeryturę wraz z zakończeniem roku szkolnego, wówczas, jeżeli z jakiś powodów nie nastąpi niewykorzystanie urlopu w ferie i wakacje (powodem niewykorzystania urlopu może być np. przebywanie w okresie ferii lub wakacji na zwolnieniu lekarskim), nie będzie zaległego urlopu, gdyż wykorzysta go Pani w czasie ferii oraz wakacji. Zatem urlop wykorzystywany zgodnie z rozkładem roku szkolnego nie spowoduje, że pojawi się urlop zaległy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - jeden =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu