.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot weksla – jak go można odzyskać?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.08.2011

Trzy miesiące temu pracodawca rozwiązał ze mną umowę z natychmiastowym skutkiem. Wyjaśniliśmy wszelkie niejasności. W jaki sposób mogę odzyskać swój weksel in blanco z klauzulą „bez protestu”?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy przyjąć, że obowiązek zwrotu weksla po wygaśnięciu (np. wskutek zapłaty, zwolnienia z długu itp.) zabezpieczonego nim zobowiązania istnieje zawsze, jeśli strony w porozumieniu nie wyraziły woli przeciwnej.

 

Proszę zażądać pisemnie zwrotu weksla w terminie 7 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową, podając niżej wskazane argumenty.

 

W prawie wekslowym brak jest wyraźnej podstawy prawnej dla żądania wydania dokumentu weksla in blanco. Niemniej jednak nie oznacza to, że brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Zgodnie z art. 222 ust. 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz (weksel) została mu wydana.

 

Przedmiotem roszczenia windykacyjnego jest rzecz w rozumieniu art. 45 K.c. Chodzi tu o konkretny przedmiot w całości lub w części, mający materialną wartość.

 

Właściciel rzeczy może żądać na podstawie art. 222 § 1 K.c. wydania rzeczy od każdego, kto faktycznie nią włada, nie będąc do tego uprawniony, zarówno od tego, kto włada rzeczą we własnym imieniu, jak i od tego, kto włada faktycznie rzeczą za kogo innego lub prawo swoje wywodzi od innej osoby.

 

Może Pan także złożyć zawiadomienie do prokuratury, powołując się na art. 276 Kodeksu karnego.

 

Przedmiotem czynu jest dokument, którym sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać. Brak prawa do wyłącznego rozporządzania dokumentem ma miejsce wówczas gdy:

 

  1. Jest to dokument cudzy.
  2. Dokument stwierdza istnienie jakichkolwiek praw lub obowiązków nie tylko sprawcy, lecz także innej osoby (innych osób), jeżeli jest to jedyny egzemplarz dokumentu. W wypadku, gdy każdy z uprawnionych posiada swój egzemplarz dokumentu, zachowanie określone w przepisie nie stanowi przestępstwa.
  3. Dokument został komuś powierzony na przechowanie, wyłączając prawo tej osoby do wyłącznego rozporządzania nim.
  4. Dokument został złożony organowi władzy publicznej.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09.08.2000 r. (sygn. akt V KKN 208/2000, OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 84) stwierdził, że „zaprzeczenie posiadaniu dokumentu i przetrzymywanie oraz niewydanie go, mimo żądania osobie uprawnionej, może stanowić ukrywanie dokumentu w rozumieniu art. 276 k.k.” Natomiast w wyroku z dnia 22.05.2002 r. (sygn. akt V KKN 404/99, OSNKW 2002, nr 9-10, poz. 72) Sąd Najwyższy podkreślił, że ukrycie dokumentu polega na umieszczeniu go w takim miejscu, o którym osoba uprawniona do dysponowania nim nie wie albo do którego nie ma dostępu bądź też ma dostęp utrudniony.

 

Proszę wezwać pracodawcę do wydania weksla. Jeśli to nie pomoże – proszę zawiadomić organy ścigania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton