.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem z zarejestrowaniem samochodu

Mam problem z zarejestrowaniem samochodu. Jakiś czas temu kupiłam samochód, był to pierwszy zakup samochodu w moim życiu. Niestety na pierwszym zakupie się wyłożyłam. Nie mając świadomości przepisów, myślałam, że wystarczy tylko umowa kupna–sprzedaży między mną a sprzedającym. Niestety na dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu widnieją dane właściciela, który ten pojazd komuś zbył, następnie ta osoba, nie dokonując rejestracji pojazdu, zbyła go kolejnej osobie, która pojazdu też nie przerejestrowała. Ja od tej ostatniej osoby pojazd zakupiłam. Nie mogę dokonać przerejestrowania pojazdu, ponieważ mam tylko umowę swoją oraz umowę, która osoby sprzedające mi pojazd zawarły, kupując go. Brakuje umowy kupna–sprzedaży, którą osoba wpisana w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu zawarła, sprzedając pojazd. Urząd komunikacji odmawia przerejestrowania pojazdu, choć w systemie nie ma informacji o jego kradzieży bądź wyrejestrowaniu. Zewsząd natrafiam na ścianę biurokracji. Bardzo proszę o pomoc. Nic nie mogę w tej chwili z tym pojazdem zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z zarejestrowaniem samochodu

Fot. Fotolia

Dokumenty potrzebne przy rejestracji pojazdu

Rejestracja pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym nastąpić może jedynie na podstawie:

 

  1. dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, przez osobę lub podmiot zagraniczny;
  2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;
  3. świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
  4. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
  5. dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
  6. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
  7. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju samochodowy inny, podrodzaj czterokołowiec (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj czterokołowiec lekki (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy (art. 72 ust.1 ustawy).

Zmiany po stronie właścicieli auta i problemy z zarejestrowaniem samochodu

Oznacza to, iż rejestracja pojazdu następuje na podstawie umowy sprzedaży, aby jedna można było wpisać własność pojazdu na rzeczy nowego właściciela konieczne, jest wykazanie łańcuszka poprzednich właścicieli. Im więcej zmian po stronie właścicieli auta, tym większa szansa na błąd. Organ zanim dokonana wpisu o zmianie własności zawsze sprawdza czy osoba, która dokonała sprzedaży pojazdu jest faktycznie poprzednim właścicielem ujawnionym w dowodzie rejestracyjnym lub też posiada upoważnienia właściciela do zbycia auta w jego imieniu.

 

Z tego, co Pani pisze, niestety nie jest Pani w stanie wykazać tzw. ciągłości po stronie byłych właścicieli i w związku z tym organ nie ma wybory i musi odmówić Pani dokonania wpisu. Niestety nie ma dużego pola manewru w tej sytuacji.

Po pierwsze musi się Pani zwrócić do poprzedniego właściciela pojazdu, by dostarczył Pani dokumenty potwierdzające historie pojazdu, czyli wcześniejszą umowę sprzedaży w oparciu, o którą sam dokonał nabycia pojazdu. Gdy otrzyma Pani oryginał takiej umowy i będzie to faktycznie ostatni znany organowi właściciel pojazdu, to już bez dalszych problemów przerejestruje Pani auto.

 

Po drugie, a by takiego właściciela zachęcić do współpracy powinna Pani zgłosić się do Rzecznika Konsumentów z prośba o interwencję. Często oficjalne pismo i pieczątka urzędu pomaga i dokumenty się odnajdują.

 

Po trzecie również chcąc zmobilizować sprzedawcę może go Pani poinformować, iż jeżeli nie dostarczy Pani wymaganych dokumentów, zgłosi Pani na policji fakt popełnienia przez niego przestępstwa oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego – „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”).

Odstąpienie od zawartej umowy kupna auta ze względu na wadę prawną 

Jeżeli mimo tych działań sprzedawca nie zareaguje na Pani prośbę, to może Pani jeszcze odstąpić od zawartej umowy, powołując się na wadę prawną. Zgodnie z art. 5563 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna). Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady (art. 560). W takiej sytuacji straci Pani samochód, ale odzyska pieniądze i będzie mogła nabyć nowe auto.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - III =

12.12.2019

Witam,
Mam nieco inny problem z rejestracją pojazdu. Ciągłość umów w oryginale jest, ale na jednej z umów (mojej zakupowej) jest pieczątka firmowa żony oraz wpisany jestem ja - umowa ma oba oryginalne podpisy. Natomiast na fakturze (mojej sprzedażowej) jest pieczątka firmowa żony oraz również ja z oryginalnymi podpisami. Urząd twierdzi, że to jest nieprawidłowo lecz zapytany o podstawę prawną nie podaje konkretów. Pan który kupił ode mnie auto przez to nie może go zarejestrować. Ja nie mam możliwości skontaktowania się z Panem od którego kupiłem auto celem przepisania umowy na nowo, nie wiem też czy zgłosił sprzedaż do urzędu. Proszę o pomoc bo to jakaś dziwna sytuacja... dodam, że sprzedałem kilka aut z takimi danymi na umowach i nigdy nie było takiego problemu - chyba, że nikt nie próbował rejestrować do tej pory żadnego z tych aut ale to wątpliwe. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

amatoraut

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl