.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ponoszenie opłat za pobyt byłej żony w DPS-ie

• Opublikowano: 17-09-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Od 17 lat nie jestem z żoną. Teraz trafiła do domu opieki. Ośrodek pomocy społecznej w trakcie mojego rozwodu wydał decyzję o płaceniu za jej pobyt w DPS-ie. Sprawa rozpoczęła się w 2 lata temu. Odwołałem się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Rok temu SKO nakazało przeprowadzić postępowanie ponownie, bo jest dużo nieścisłości. Jestem osobą niepełnosprawną, rozwód uzyskałem w listopadzie niecały rok temu. Teraz panie z opieki społecznej mówią, że muszę pokryć zadłużenie, które powstało od od umieszczenia byłej żony w DPS do momentu uzyskania rozwodu, bo do tego czasu byłem mężem. Czy muszę się na to zgodzić? Dodam, że panie z opieki powiedziały, że jak się odwołam, to sprawa się będzie dalej ciągnąć i dług się zwiększy. Co zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ponoszenie opłat za pobyt byłej żony w DPS-ie

Odwołanie od decyzji w sprawie opłat za pobyt DPS-ie

W kontekście Pana zapytania istotne jest to, jaka aktualnie decyzja została wydana. Jeżeli decyzja obejmuje okres dłuższy niż okres, w którym pozostawał Pan w związku małżeńskim, to zasadne jest skierowanie odwołania od decyzji. Wobec powyższego, jeżeli uzasadnienie decyzji jest prawidłowe, tj. prawidłowe są ustalenia faktyczne, a sama sentencja decyzji obejmuje okres od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r., to taka decyzja co do zasady jest prawidłowa. Natomiast decyzja co do rekomendacji ewentualnego odwołania się zależy od treści całej decyzji. Warto wnieść odwołanie, chociażby po to, aby należne świadczenie zostało rozłożone na raty. Zazwyczaj są to dość spore sumy. Dług co do zasady nie powinien się zwiększyć, jeżeli skieruje Pan odwołanie, gdyż należne świadczenie powinno obejmować okres stały, tj. od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r., natomiast odsetki powinny być płacone dopiero wówczas, gdy po wydaniu decyzji nie uiści Pan żądanej kwoty.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 

Podstawę prawną uiszczenia tej opłaty stanowi art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zwanej dalej K.r.io. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359). Zgodnie z tym przepisem małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy zarówno sfery duchowej, jak i materialnej. W drugim przypadku jest sprecyzowany przez przepisy szczególne, a zwłaszcza art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z przepisem art. 27 zd. 1 K.r.io. „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli” (por. orzeczenie SN z 24.04.1951 r., sygn. akt C 735/50).

 

Natomiast, tak jak wskazałam wyżej, warto przeanalizować treść całej decyzji, a także przyjrzeć się jej również, biorąc pod uwagę brak wspólnego pożycia z żoną przez 17 lat (przyczyny takiego stanu rzeczy). Zasadne jest również oparcie się na własnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i finansowej oraz żądanie zmniejszenia kwoty, którą ma Pan obowiązek zapłacić.

 

Przeczytaj też: Obowiązek opieki nad rodzicami

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu