Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie swojego konta

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.04.2016

Wyraziłam zgodę i udostępniłam numer konta bankowego mojemu pacjentowi, który jest osoba leżącą, w celu przelania środków z tytułu odszkodowania w kwocie 100 000 zł. Pieniądze po trzech dniach przekazałam Panu za pokwitowaniem w obecności świadka. Nie miałam wiedzy, czy mogę takie rzeczy robić. Teraz boję się, czy urząd skarbowy nie zaliczy mi tego w dochód. Czy muszę odprowadzić jakiś podatek, aby mieć spokój?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z prawnego punktu widzenia mamy tu do czynienia z dość ciekawą i niejednoznaczną sytuacją, której konsekwencje mogą być różnorakie. Nie ma wątpliwości, że legalnie może Pani taką „przysługę” wykonać. Zdaniem organów podatkowych ma to jednak podatkowe konsekwencje. Na ogół wpływ, bez tytułu prawnego, środków pieniężnych na rachunek bankowy organy podatkowe klasyfikują jako tzw. depozyt nieprawidłowy – nie istnieje coś takiego jak użyczenie rachunku bankowego czy grzecznościowy przekaz pieniężny itp. Zgodnie z art. 845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia w sytuacji gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku (bez znaczenia, czy to czyni, fakt, że środki znajdują się przez pewien czas na rachunku bankowym to umożliwia – wynika to z Prawa bankowego). Depozyt nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt II FSK 1567/06).

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1722/10) rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Po 108/10), w skardze tej skonstatował sąd, iż przechowywanie cudzych środków pieniężnych na rachunku bankowym powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego. Przyjmując taką wykładnię pamiętać trzeba o jej konsekwencjach tj. fakcie, że umowa depozytu nieprawidłowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% liczonych od wartości tego depozytu, podatnikiem jest właściciel rachunku bankowego (należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i złożyć deklarację PCC). Podatek może wzrosnąć do 20% jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego powoła się Pani na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tych czynności nie zostanie do tej pory zapłacony. Odrębną sankcją jest tu ew. grzywna za wykroczenie skarbowe na mocy kodeksu karnego skarbowego. By konsekwencji karnoskarbowych niezapłacenia i nierozliczenia podatku w terminie nie ponosić, należy złożyć, jednocześnie z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych tzw. czynny żal i zapłacić 2% podatku. O czynnym żalu więcej dowie się Pani tu:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html

 

Czy można uniknąć konieczności płacenia 2% podatku? Teoretycznie można, aczkolwiek różnie patrzą na to organy podatkowe. W opisanej sytuacji należałoby wykazać, iż nie miała Pani swobody dysponowania kwotą wpłaconą (co będzie trudne bowiem gdy środki znalazły się na Pani rachunku mogła Pani w rzeczywistości nimi operować gdyż to rachunek prowadzony dla Pani). Jak określa wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2003 r. (s sygn. akt I CK 329/02), wspomniany przepis o depozycie „(…) wskazuje na realny charakter umowy depozytu nieprawidłowego i zakłada – gdy chodzi o pieniądze – przeniesienie z chwilą zawarcia tej umowy własności znaków pieniężnych ze składającego na depozytariusza. Wpłata, której dotyczy spór, nie nastąpiła gotówką. Artykuł 845 k.c. nie mógłby jednak mieć zastosowania w sprawie nawet wtedy, gdyby opowiedzieć się za jego stosowaniem w drodze wykładni rozszerzającej lub przez analogię również w wypadkach przekazania pieniędzy w formie bezgotówkowej, zakładaną bowiem przez ten przepis funkcją depozytu nieprawidłowego jest zaspokojenie interesu obu stron, zarówno składającego (uwalnia się od starań o zachowanie wartości przez przedmiot depozytu), jak i depozytariusza (uzyskuje możliwość rozporządzania przedmiotem depozytu we własnym interesie). Tymczasem z ustaleń Sądu Apelacyjnego wynika, że pozwani nie mieli wobec spółek luksemburskich swobody dysponowania kwotą wpłaconą przez spółki. (…) wpłata przez spółki luksemburskie na rachunek pozwanych wiązała się z zawarciem przez nie z pozwanymi umowy, na podstawie której byli oni zobowiązani wobec spółek do świadczenia usług łączących się z wydatkowaniem wpłaconej kwoty w sposób wynikający z ugody i z umów sprzedaży udziałów pomiędzy powodem a spółkami, celu zaś zawarcia tej umowy należy się dopatrywać przede wszystkim w zabezpieczeniu interesów powoda”. W tym świetle mogłoby „uratować Panią od podatku” np. zawarcie z pacjentem umowy na przekazanie mu 100 000 zł z tytułu odszkodowania za wynagrodzeniem np. 10 zł, w której ustalono by, że nie ma Pani prawa rozporządzać przyjętymi od wypłacającego środkami; wynagrodzenie to byłoby Pani przychodem podlegającym opodatkowaniu wraz z innymi dochodami. Nie ma jednak gwarancji, że taka konstrukcja zostanie uznana przez organy podatkowe, gdyż przeciw niej przemawia w pewnym sensie Prawo bankowe i zasada, iż środkami na Pani rachunku rozporządza Pani w zasadzie bez ograniczeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »