Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy przy niepełnym etacie i różne godziny pracy w tygodniu

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 11.05.2010

Pracownik pracuje na 3/4 etatu od poniedziałku do piątku w następującym rozkładzie: poniedziałki 8 godzin, wtorki 8 godzin, środy ma wolne, czwartki 8 godzin, piątki 6 godzin. W jaki sposób należy obliczyć jego czas pracy? Według informacji uzyskanych od PIP należy przeliczyć 0,75 x czas pracy dla pełnego etatu. I tutaj pojawia się problem, ponieważ np. w grudniu 0,75 x 168 godz. = 126 godzin. Jeśli jednak wpiszemy w grafiku godziny według podanego wyżej rozkładu wyjdzie razem 130 godzin. Czy w takim wypadku pracownik powinien pracować o 4 godziny krócej 31 grudnia, tj. 4 godziny zamiast 8 godzin?

Jednocześnie, czy należy zwrócić takiemu pracownikowi dzień wolny za święto, jeśli wypadałoby ono w środę, a pracownik ten nie pracuje w środy? Jeśli tak, to w jakim wymiarze godzinowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

 

Dla pracy w niepełnym wymiarze wymiar czasu pracy jest mnożony przez stosunek wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony (przykładowo ¾). Stosunek wymiaru czasu pracy jest ustalany dla okresu rozliczeniowego, a nie dla tygodnia pracy.

 

Tym samym w miesiącu grudniu, wymiarem czasu pracy dla Pana pracownika będzie 126 godzin pracy.

 

Przyjmując, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc, należy tak pracownikowi ułożyć pracę, aby w każdym miesiącu wypadała ona w wymiarze nie większym niż ¾ pełnego wymiaru czasu pracy obliczonego powyżej.

 

Co z tym związane, w ostatnim dniu miesiąca pracownik powinien pracować 4 godziny. Jeżeli pracodawca poleci mu wykonywanie pracy ponad wskazany wymiar, przekroczenie to należy uznać za przekroczenie dobowego wymiaru czasu pracy, a godziny przekraczające ogólny wymiar czasu pracy należy rozumieć jako godziny nadliczbowe.

 

W tym miejscu należy pamiętać, że nie za wszystkie godziny nadliczbowe przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie bądź godziny wolne.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 151 § 5 K.p. strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p.

 

Tym samym, jeżeli w umowie o pracę jest zastrzeżone, że pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie po przekroczeniu więcej niż 4 godzin pracy, to pomimo że w dniu, w którym powinien on pracować 4 godziny, będzie pracował 8 godzin, nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie z tego tytułu.

 

W razie braku stosownego zapisu w umowie o pracę (vide art. 151 § 5 K.p.), w godzinach przekraczających 126 godzin pracy (w grudniu 2009) pracownik powinien zostać zwolniony ze świadczenia pracy, bądź powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

 

Odnosząc się do Pani drugiego pytania, pragnę wskazać, że zgodnie z ogólnym wymiarem czasu pracy wskazanym w art. 130 K.p., pracownik zatrudniony na ¾ wymiaru czasu pracy powinien przepracować 120 godzin. Zgodnie z rozkładem czasu pracy wskazanym przez Panią pracownik przepracuje 128 godzin, tak więc pomimo że w tym dniu pracownik nie świadczył pracy, powinien on otrzymać dzień wolny.

 

Jak zostało wskazane powyżej, to na pracodawcy ciąży obowiązek i ryzyko takiej organizacji czasu pracy, aby pracownik wykorzystywał w pełni wymiar dla niego w umowie zapisany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki