.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kto dysponuje rentą rodzinną na dziecko?

Jestem opiekunem prawnym pobierającym rentę rodzinną na dziecko (16-letnie) po jego babci. Kto decyduje o sposobie wydatkowania środków, czyje właściwie są to środki? Czy muszę je odkładać na konto do jego pełnoletności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto dysponuje rentą rodzinną na dziecko?

Zarząd nad majątkiem małoletniego

Jest Pan opiekunem prawnym małoletniego.  Uprawnionym do korzystania z majątku, w tym renty rodzinnej, jest dziecko, ale co do zasady nie może ono nim samodzielnie rozporządzać.

 

Zgodnie z art. 147 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli dobro pozostającego pod opieką tego wymaga, sąd opiekuńczy wydaje niezbędne zarządzenia dla ochrony jego osoby lub majątku aż do czasu objęcia opieki przez opiekuna; w szczególności sąd opiekuńczy może ustanowić w tym celu kuratora”. Tym samym skoro jest Pan opiekunem, to zarządza Pan majątkiem małoletniego.

 

Art. 154 Kodeksu rodzinnego stanowi, że opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Art. 155 precyzuje zaś, że opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego.

 

Opiekun niezwłocznie po objęciu opieki powinien sporządzić inwentarz majątku, jednak sąd może go z tego obowiązku zwolnić. Natomiast gotówkę małoletniego opiekun zobowiązany jest wpłacić do banku.

 

Do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej. Zgodnie zaś z art. 101 stosowanym odpowiednio rodzice (tutaj opiekun) obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka. Rodzice (tutaj opiekun) nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

 

Art. 103 wskazuje zaś, że czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

Odkładanie renty rodzinnej dziecka

Podsumowując, co do zasady gotówkę, czyli rentę, wpłaca Pan do banku, a w momencie zakończenia opieki wydaje dziecku lub osobie uprawnionej, zaś jeśli z tych środków konieczne są wydatki na zaspokojenie zwykłych codziennych potrzeb dziecka, to korzysta Pan z nich w ten sposób, ale wszystko ewidencjonuje, by wykazać przed sądem sprawozdanie z opieki. Wydatki na wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd muszą mieć zgodę sądu (nie ma definicji takich czynności, ale wszystko ponad żywność, podręczniki, odzież codzienną itp.). Na pewno nie można bez zgody sądu wydatkować tych środków takich jak renta rodzinna, wedle woli opiekuna czy dziecka, lecz należy je zbierać, ich przeznaczenie ma dotyczyć zwykłych codziennych potrzeb dziecka i należy do dokumentować.

 

Nadto, ich wydatkowanie na te codzienne potrzeby jest możliwe, gdy nie ma innych źródeł, np. alimentów, lub gdy te nie wystarczają. Ich właścicielem jest jednak tylko i wyłącznie małoletni, ale nie ma prawa swobodnego postępowania z nimi. Po ustaniu opieki winien Pan oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez Pana majątek dziecka. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki obowiązany jest Pan złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd opiekuńczy może jednak zwolnić opiekuna od obowiązku składania rachunku końcowego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl