.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Testament w związku partnerskim - przekazanie majątku na wyłączność

• Opublikowano: 20-01-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Sprawa dotyczy testamentu w związku partnerskim. Od wielu lat jestem związany z partnerką życiową. Zamierzam z różnych powodów podjąć działania dotyczące niektórych moich i wspólnych z partnerką składników majątkowych. Jestem kawalerem, a moja żyjąca rodzina to rodzona siostra, syn siostry rodzonej oraz bezdzietna siostra przyrodnia. Oczywiście jest też dalsza rodzina, ale pokrewieństwo jest odległe. Chcę przekazać mojej partnerce, w formie testamentowej, moje mieszkanie, którego jestem właścicielem. Czy taka forma gwarantuje, iż mieszkanie po mojej śmierci będzie wyłącznie jej własnością? Jeśli testament nie gwarantuje mojej partnerce prawa do wyłączności, to czy istnieje inna forma zapewniająca tę gwarancję? Razem z partnerką mamy wspólne oszczędnościowe konto bankowe (PKOBP), na które oboje regularnie dokonujemy wpłat. Czy jeśli jedno z nas przeleje pieniądze z konta wspólnego na własne indywidualne, to musi płacić jakiś podatek? Chciałbym, aby w przypadku mojej śmierci partnerka przejęła całą zgromadzoną sumę. Bank zapewnia, że partnerka będzie dysponowała całą sumą. Czy moja rodzina może mieć jakieś roszczenia spadkowe? Czy moja partnerka będzie musiała płacić jakiś podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Testament w związku partnerskim - przekazanie majątku na wyłączność

Nabycie spadku w testamencie

Testament jest dobrym pomysłem. O ile partnerka dokona formalności spadkowych. Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku wszczyna się na wniosek każdej osoby mającej interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 ust. 1 Kodeksu cywilnego). Wniosek należy złożyć we właściwym sądzie spadku, którym zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wpłacenie środków na wspólne konto

Wpłacenie pieniędzy na wspólne konto nie oznacza – w braku innych okoliczności – że doszło do przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej osoby. Nie rodzi to zatem obowiązku podatkowego związanego z podatkiem od spadków i darowizn. Przelanie na indywidualne konto – już owszem, rodzi obowiązek podatkowy.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Proszę dokonać dyspozycji na wypadek śmierci, a jeśli kwota na rachunku przekracza pewną sumę, proszę powołać do całości spadku partnerkę – wówczas będzie miała prawo do sumy ze spadku. „Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku”.

Grupa podatkowa

O ile dyspozycja na wypadek śmierci nie wchodzi w skład masy spadkowej, o tyle spadek już rodzi obowiązek zapłaty podatku od spadku.

 

Art. 14 cyt. ustawy reguluje podstawowe kryterium związane z ustaleniem wysokości zobowiązania podatkowego, polegające na zaliczeniu nabywcy do odpowiedniej grupy podatkowej. Zaliczenie do grupy podatkowej wymaga uwzględnienia osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. W ust. 3 ww. przepisu ustawodawca wskazał osoby należące do poszczególnych grup podatkowych:

 

„1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców”.

 

W dwóch pierwszych grupach podatkowych wyczerpująco wymieniono osoby do nich zaliczone, natomiast konstruując trzecią grupę podatkową zrezygnowano z wyliczenia osób do niej przynależnych. Do grupy tej należą „inni nabywcy”, tzn. wszyscy pozostali, którzy nie zostali zaliczeni przez ustawodawcę do I lub II grupy. Są wśród nich dalsi krewni i osoby niespokrewnione ze sobą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu