.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Instalacja pompy i fotowoltaiki jako cel mieszkaniowy

Czy wykonanie instalacji pompy ciepła wraz z fotowoltaiką można traktować jako cel mieszkaniowy w przypadku otrzymania darowizny? Zgłosiłam darowiznę, ale po terminie. Szukam sposobu na uniknięcie podatku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instalacja pompy i fotowoltaiki jako cel mieszkaniowy

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Orzecznictwo, które Pani podesłała, dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Tu zgodzę się, że fotowoltaika, pompa ciepła to własny cel mieszkaniowy.

 

W przypadku jednak darowizny i podatku od spadków i darowizn sytuacja wygląda nieco inaczej, chociaż po części informacja, którą Pani uzyskała, jest prawdziwa. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9637 zł) – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa wyżej, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej”.

 

Rozumiem, że właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w Pani przypadku. W tej sytuacji ustawa stanowi w art. 4 ust. 1, że „zwalnia się od podatku m.in: nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami”.

Darowizna pieniężna

Zatem z tej kwoty, która Pani otrzymała, może Pani nie opodatkować kwoty 9637 zł, o ile uznamy, że ta kwota została przeznaczona na budowę domu jednorodzinnego lub spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego. Pozostała kwota darowizny, nawet jeśli została na taki sam cel wydatkowana, będzie podlegała opodatkowaniu.

Cele mieszkaniowe

Jak Pani może zauważyć, przepis wprost wskazuje, że chodzi tu o budowę lub nabycie lokalu mieszkalnego, co nie jest równoznaczne z remontem czy modernizacją. Zatem to, czy zakup pompy i fotowoltaiki mieści się w tej uldze, zależeć będzie, czy właśnie buduje Pani dom, którego projekt zakłada właśnie taki rodzaj ogrzewania. W mojej ocenie zakup pomp i fotowoltaiki w takiej sytuacji jest etapem budowy domu jednorodzinnego i wskazana kwota może korzystać ze zwolnienia. Natomiast jeśli ma Pani już wybudowany dom oddany do użytkowania, a teraz zmienia Pani sposób ogrzewania, to takich działań nie można zaliczyć do „budowy domu jednorodzinnego”.

 

Jeśli zaś chodzi o spłatę kredytu, to w grę wchodzi jedynie kredyt zabezpieczony hipoteką oczywiście. Spłata musi zostać dokonana w ciągu 12 miesięcy od dokonania darowizny. Oczywiście warto wykazać ciąg przelewów. Spłata dotyczy środków przekazanych darowizna. Nie zawsze jest możliwość wyodrębnienia, jaka część spłaty jest z środków pochodzących z jednego źródła, a jaka z innego. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić sytuację, kiedy spłaca Pani kredyt z zupełnie innych środków i fiskus byłby w stanie uznać, że to są nie te środki, które pochodzą z darowizny. Chyba że spłata nastąpiłaby z innego konta niż to, na które wpłynęła darowizna, lub gdyby spłata została dokonana z tego samego konta ale w sytuacji, gdy już kwota darowizny z niego została wcześniej w całości przelana, a na konto dopiero później wpłynęłyby nowe środki. Wówczas z całą pewnością nie można powiedzieć, że spłata kredytu nastąpiła ze środków pochodzących z darowizny.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl