.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż gospodarstwa rolnego otrzymanego w spadku a podatek

• Opublikowano: 23-03-2022 • Autor: Michał Berliński

W czerwcu ubiegłego roku na mocy zarejestrowanego aktu dziedziczenia otrzymałem w spadku po mamie gospodarstwo rolne o pow. 2 ha wraz z zabudowaniami. Mama była jego właścicielką od 1992 r. Jeszcze tego samego roku w grudniu, po uzyskaniu zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sprzedałem to gospodarstwo. Czy w mojej sytuacji ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1. pkt 28)? Czy powołując się na ten przepis nie będę musiał płacić podatku od sprzedaży nieruchomości? Czy do końca kwietnia mam obowiązek zgłosić tę sprzedaż do urzędu skarbowego, jeśli tak, to na jakim formularzu? Czy chodzi o PIT-39?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż gospodarstwa rolnego otrzymanego w spadku a podatek

Zwolnienie z podatku w pierwszej grupie podatkowej

Otrzymał Pan spadek od matki, a zatem chodzi tu opodatkowanie w najbliższej rodzinie, czyli w I grupie podatkowej, a w zasadzie grupie 0, gdzie nie mamy podatku do zapłaty. Po przekroczeniu jednak limitu 9637 zł w ciągu ostatnich 5 lat musimy taką sytuację zgłosić do urzędu skarbowego. Wobec tego czynność ta powinna być zgłoszona na formularzu SD-Z2. Na to zgłoszenie miał Pan 6 miesięcy od daty zarejestrowania aktu, jak rozumiem, zostało to przez Pana zrobione w terminie.

 

Następnie nieruchomość Pan sprzedał i wobec tego interesuje Pana kwestia ewentualnego podatku od sprzedaży.

 

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat – zwolnienie podatkowe

Całkowicie zwolniona od podatku jest sprzedaż nieruchomości nabytej uprzednio, jeśli sprzedaż nastąpi po upływie pełnych 5 lat kalendarzowych. Jeśli zaś sprzedaż nastąpiła wcześniej, należy zapłacić podatek od dochodu. W przypadku nabycia w spadku nie mamy kosztów uzyskania przychodu, zatem całość przychodu jest uznawana za dochód i podlega opodatkowaniu.

 

Na szczęście nastąpiła zmiana przepisów, wymuszona przez orzecznictwo sądów. Zgodnie z uchwałą NSA z 15 maja 2017 r., sygn. II FPS 2/17, uznano, że „decydujące znaczenie na gruncie ustawy o PIT ma moment nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie moment dziedziczenia jej części po zmarłym małżonku, który stanowiłby de facto powtórne nabycie określonej nieruchomości: Pojęcie „nabycie”, użyte w powołanym przepisie, nie zostało zdefiniowane w ustawie podatkowej. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uznanie, że przez to pojęcie użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. należy rozumieć ponowne nabycie udziału w nieruchomości w drodze spadku po zmarłym, narusza standardy w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego.” To stanowisko wpłynęło na zmianę przepisów w tym zakresie. Ustawodawca doprecyzował trzy zasadnicze przypadki zbycia odziedziczonych nieruchomości. W świetle art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT odpłatne zbycie nieruchomości nie wystąpi, jeżeli:

 

  • od końca roku, w którym spadkodawca wybudował lub nabył nieruchomość albo prawo majątkowe, upłynęło 5 lat;
  • po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej zbycie prawa majątkowego lub nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej wybudowanie lub nabycie do majątku wspólnego w czasie trwania wspólności majątkowej;
  • w drodze działu spadku nastąpi nabycie lub zbycie nieruchomości albo prawa majątkowego do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

5 lat od chwili, kiedy spadkodawca stał się właścicielem nieruchomości

W tej sytuacji należy liczyć czas, od kiedy to spadkodawca był właścicielem nieruchomości. Wskazał Pan, że był rok 1992, gdy Pańska mama nabyła nieruchomość, a więc 5 lat dawno minęło. Zatem mógł Pan sprzedać tę nieruchomość i nie zapłacić podatku od tej sprzedaży.

 

Gdyby założyć inny scenariusz: czyli że sprzedałby Pan nieruchomość, którą Pańska mama posiadała krócej niż 5 lat, to jako podatnik (osoba fizyczna) byłby Pan zobowiązany rozliczyć się z fiskusem, składając do właściwego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT-39 w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym miało miejsce odpłatne zbycie. Również w PIT-39 można by wskazać, iż zamierza Pan skorzystać ze zwolnienia podatkowego oraz nabyć inną nieruchomość na własne cele mieszkaniowe.

 

Wracając jednak do faktycznej sytuacji, możemy podsumować, że jest Pan zwolniony z obowiązku podatkowego z uwagi na treść art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT. Nie nastąpiło u Pana odpłatne zbycie nieruchomości, zatem nie powstał przychód, a co za tym idzie – brak obowiązku złożenia deklaracji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu