Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie środków ze sprzedaży mieszkań na własne cele mieszkaniowe,

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.04.2010

Zamierzamy niebawem sprzedać nasze 2 mieszkania, żeby jednak nie płacić 19% podatku, chcemy środki ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, a konkretnie na spłatę kredytu za mieszkanie, które obecnie wynajmujemy. Na sprzedaży tych 2 mieszkań zamierzamy osiągnąć spory dochód. Jest jeszcze czwarte mieszkanie, które też chcemy sprzedać – czy dochód ze sprzedaży możemy ponownie przeznaczyć na zakup kolejnego mieszkania? Czy to też będą własne cele mieszkaniowe? Czy powinniśmy jednak rozważyć założenie działalności?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W Państwa przypadku w ogóle należy rozważyć, czy istnieje możliwość korzystania z ulgi tzw. mieszkaniowej. Co do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 roku, zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret siedemnaste ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Moim zdaniem sposób rozdysponowania pieniędzmi nie jest zgodny ze zwolnieniem, które ustawodawca umieścił w ustawie. Przytoczony powyżej przepis przewiduje zwolnienie ze względu na „własne cele mieszkaniowe” – jest to cel nadrzędny, przez pryzmat, którego należy interpretować ww. przepis. Zatem spłata kredytów zaciągniętych na dwa mieszkania, które od dłuższego czasu Pani przeznacza pod wynajem, nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Jednakże takiej interpretacji nie stosują wszystkie organy. Niektóre biorą pod uwagę jedynie literalne brzmienie ust. 25 ww. artykułu, który wskazuje, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30,

 1. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

 

Zatem w świetle powyższego spłata kredytów zaciągniętych na dwa mieszkania, które od dłuższego czasu Pani przeznacza pod wynajem, jest możliwa w ramach zwolnienia, zakładając, że kredyty zostały zaciągnięte właśnie na omawiane własne cele mieszkaniowe.

 

Ustawa nie stanowi nigdzie, że ze zwolnienia można skorzystać tylko jeden raz; brak jest zatem ograniczenia.

 

Problem w Pani przypadku może pojawić się za 2 lata, gdyż obecnie, jako że zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, brak jest jeszcze sporów na jego gruncie z organami, również brak jest urzędowych interpretacji. Powód jest prosty: nikt jeszcze tego z US nie rozliczał. Trudno zatem przewidzieć, jak liberalne będą organy w 2011 roku, jakie pojawią się orzeczenia czy interpretacje.

 

Moim zdaniem przepis jest na tyle nieprecyzyjny, że pozwala na opisany przez Panią proceder. Z punktu widzenia celu zwolnienia jest to jednak wypaczenie intencji ustawodawcy.

 

Reasumując, jeżeli istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia, dobrym wyjściem byłoby skierowanie wniosku o wydanie wiążącej interpretacji do Ministra Finansów na druku ORD-IN, gdyż jak wykazałem powyżej, obowiązujący przepis może być różnie interpretowany w Państwa sytuacji.

 

Na marginesie zaznaczę, że niedawno miałem do czynienia z przypadkiem rozliczania się ze zwolnienia na własne cele mieszkaniowe obowiązującego uprzednio – organy odmówiły podatnikowi po upływie 2 lat prawa do zwolnienia, gdyż nie mieszkał w mieszkaniu, które nabył w ramach zwolnienia. Organy powoływały się właśnie na „własne cele mieszkaniowe” jako na przesłankę nadrzędną, która nie została spełniona.

 

Kończąc, zaznaczę, że jeżeli w dalszym okresie planują Państwo sprzedaże, zakupy i wynajem mieszkań, to należy rozważyć założenie działalności gospodarczej, nie tyle nawet ze względu na aspekt, o którym Państwo piszą, lecz na definicję działalności gospodarczej zamieszczoną w ustawach podatkowych. Już w tym momencie na gruncie ustawy o VAT można rozważać, czy nie mamy do czynienia z działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawodawcą na gruncie VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W Państwa przypadku mamy zamiar częstotliwości i nawet więcej niż „jednorazowe okoliczności”. Jest to jednak szeroki, odrębny temat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 plus 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Deklaracja przeznaczenia środków na cele mieszkaniowe

Kilka miesięcy temu, po zakończeniu sprawy spadkowej, wraz z trzema siostrami sprzedaliśmy mieszkanie, które otrzymaliśmy w spadku po tacie. Każde z nas otrzymało po 25% (40 000 zł). Słyszałem, że można zadeklarować przeznaczenie przychodu na cele mieszkaniowe – jak to wygląda w praktyce? Co się stanie, jeśli jednak nie wydam tych pieniędzy na cele mieszkaniowe? Czy aby skorzystać z ulgi podatkowej, muszę być właścicielem sprzedanego lokalu?

Przedawnienie oświadczenia o przeznaczeniu przychodu na cele mieszkaniowe

Siedem lat temu sprzedałam mieszkanie i złożyłam oświadczenie, że przychód przeznaczę na cele mieszkaniowe. Kilka miesięcy później wyjechałam jednak za granicę, gdzie przebywam do dziś. Czy zobowiązanie złożone w urzędzie skarbowym ulega przedawnieniu?

Przeznaczenie dochodu ze sprzedaży działki na cele mieszkaniowe po ślubie

W 2005 r., będąc panną, zakupiłam działkę. W roku 2009 (będąc już mężatką) sprzedałam tę działkę, a dochód ze sprzedaży przeznaczyłam na cele mieszkaniowe. W przeciągu 14 dni od sprzedaży działki złożyłam do urzędu skarbowego oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży działki na cele mieszkaniowe oraz odpowiedni formularz PIT-23. Czy w przypadku zakupu mieszkania przez oboje małżonków (na czym mi zależy) cała kwota ze sprzedaży działki (czy tylko jej połowa?) może być uznana za rozliczoną? Zaznaczam, że z mężem nie mamy rozdzielności majątkowej.

Wycena rzeczoznawcy

Nabyłem nieruchomość w styczniu 2005 r., natomiast zbyłem ją w styczniu 2010 r. Złożyłem PIT-23 – zadeklarowałem, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczę na budowę domu. Teraz otrzymałem pismo z US. Proszą o przedłożenie faktur imiennych dokumentujących poniesione przeze mnie wydatki na budowę domu. Niestety nie posiadam tych dokumentów. Czy zamiast tego mógłbym przedstawić im wycenę rzeczoznawcy? Czy US uzna taką wycenę?

Własne cele mieszkaniowe a przekazanie nieruchomości dziecku

Dwa lata temu w drodze dożywocia zostałam właścicielką lokalu mieszkalnego. Po śmierci darczyńcy sprzedałam nieruchomość. Oświadczyłam, że uzyskane środki przeznaczę na własne cele mieszkaniowe. Za część z nich kupiłam mieszkanie, które przekazałam córce darowizną. Czy kwota za ten lokal będzie zaliczona na „własne cele mieszkaniowe”?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »