Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy badania lekarskie wykonane za granicą, w kraju należącym do Unii Europejskiej nie są uznawane w Polsce?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 11.07.2014

Od ośmiu lat pracuję w międzynarodowej firmie. Przez ostatnie dwa lata byłam oddelegowana do pracy we Francji (w polskiej firmie byłam w tym czasie na urlopie). Od 1 lipca wracam do pracy w Polsce na podobne stanowisko (w marketingu). Pracodawca chce, abym poddała się wstępnym badaniom lekarskim i wymaga, abym zrobiła je przed rozpoczęciem pracy. Wydaje mi się jednak, że podlegam badaniom okresowym, które można wykonać w pierwszych dniach pracy (jak zaleca ustawodawca). Dodatkowo posiadam ważne pracownicze badanie lekarskie wykonane we Francji z zaleceniem (pisemnym) ponownego badania w lipcu 2014. Przyjazd do Polski na badania przed początkiem lipca jest dla mnie dużym kłopotem. Co mogę zrobić? Czy badania lekarskie wykonane za granicą, w kraju należącym do Unii Europejskiej nie są uznawane w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematykę tę reguluje Kodeks pracy (w skrócie: K.p.), a precyzyjniej – art. 229 K.p., który mówi, że wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 

  1. osoby przyjmowane do pracy;
  2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

 

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

§ 2 drugi przywołanego przepisu z kolei stanowi, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Dodatkowo jeszcze § 4 tego przepisu stanowi, iż pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

Wydaje się, że sedno problemu tkwi w tym, że – jak Pani napisała – wraca Pani do pracy na podobne stanowisko, a więc nie jest to dokładnie to samo stanowisko, lecz stanowisko podobne. Jak stanowi przepis, badaniom wstępnym podlegają pracownicy zatrudniani na innym stanowisku pracy u tego samego pracodawcy, ale na stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Nie wydaje mi się, aby praca w marketingu była pracą w warunkach uciążliwych.

 

Dlatego proszę zwrócić uwagę, że zasadą jest, iż badaniom wstępnym podlegają osoby dorosłe bądź nowo przyjmowane bądź przyjmowane u tego samego pracodawcy na to samo lub podobne stanowisko na podstawie kolejnej umowy o pracę.

 

Podkreśla się zresztą w literaturze przedmiotu – w stosunku do osób innych niż nowo zatrudnione – że badaniom wstępnym muszą być poddawani już zatrudnieni pracownicy dorośli, jeżeli są przenoszeni w trakcie trwania zatrudnienia na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe (tzn. inne od dotychczasowych) oraz już zatrudnieni pracownicy młodociani w razie przenoszenia ich na każde inne od dotychczasowego stanowisko pracy, choćby nie wiązało się z czynnikami szkodliwymi lub warunkami uciążliwymi (tak np.: Teresa Wyka, Komentarz do Kodeksu pracy).

 

Tym samym badaniom wstępnym nie podlega się przy przeniesieniu na każde nowe stanowisko pracy, a jedynie na stanowisko bardziej uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Nie wiem, na jakim stanowisku pracowała Pani poprzednio, ale trzeba po prostu porównać warunki pracy – jeżeli teraz nie są bardziej szkodliwe czy uciążliwe, to nie podlega Pani badaniom i ma Pani rację w swojej ocenie, jeżeli zaś te warunki są gorsze w porównaniu z poprzednim stanowiskiem pracy – niestety musi Pani poddać się badaniom. Badania wstępne nie dotyczą bowiem osoby pracodawcy (w sensie, że tylko raz nim podlegamy), lecz konkretnego stanowiska. Proszę spróbować zatem, powołując się na brak trudniejszych warunków, przekonać pracodawcę.

 

Proszę jednak nie ryzykować sporu, ponieważ zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r. (sygn. akt I PKN 642/99), niewykonanie przez pracownika zgodnego z prawem polecenia poddania się badaniom lekarskim jako naruszające obowiązek wykonania polecenia dotyczącego pracy (art. 100 K.p.) i poddawania się kontrolnym badaniom lekarskim (art. 211 pkt 5 K.p.) może stanowić podstawę niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 K.p.

 

Może jest możliwe, aby poddała się Pani tym badaniom na dzień przed rozpoczęciem pracy, tak aby nie musiała Pani przyjeżdżać specjalnie np. tydzień wcześniej.

 

Natomiast w zakresie uznania badań – niestety nie wydaje mi się, aby to było możliwe, tak jak to jest np. w przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych, ponieważ warunki pracy na pewno różnią się od siebie.

 

W rozdziale IIa K.p. (dotyczącego warunków zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej) tylko na pracodawców polskich delegujących pracowników do pracy w Unii został nałożony obowiązek zapewnienia takich samych albo korzystniejszych warunków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Oznacza to ogólnie rzecz biorąc, że pracodawca delegujący swych pracowników do Polski zobowiązany jest zadbać o zapewnienie wszelkich wymogów wynikających w szczególności z przepisów działu X K.p. (art. 207-23715 K.p.) oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń. W kontekście przedmiotu niniejszego opracowania chodzi tutaj głównie o przepisy dotyczące badań profilaktycznych oraz szkoleń BHP. Regulacja ta nakłada zatem obowiązek w zasadzie przestrzegania polskich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy, więc raczej negatywnie odniosłabym się do możliwości uznania francuskich badań przez polskiego pracodawcę, zresztą jeśli podlegałaby Pani badaniom wstępnym z uwagi na gorsze warunki pracy, w ogóle nie byłoby tu czego uznawać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 7 =

»Podobne materiały

Badania okresowe – czy pracownik może wykonać badania okresowe w dowolnej poradni medycyny pracy?

Czy pracodawca może nie przyjąć od pracownika zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy wydanego przez inną przychodnię niż narzucona przez pracodawcę? Takie zaświadczenie po wykonaniu badań okresowych, na ustawowym druku wydał mi lekarz medycyny pracy z poradni medycyny pracy uprawniony przez

 

Czy przysługuje dzień wolny na badania lekarskie pracownika (okresowe)?

Czy przysługuje dzień wolny na badania lekarskie pracownika (okresowe)? Pracuję na zmianie od 14 do 22 – czy jak mam badania, powiedzmy od 10 do 16, to muszę przyjść jeszcze do pracy? Czy nadgodziny w dniu wolnym od pracy, tj. w soboty lub święto, po 8h są obowiązkowe, jeśli dostaje się polece

 

Badanie krwi na obecność alkoholu uczestnika wypadku przy pracy

Mój mąż uczestniczył w wypadku przy pracy, nieprzytomny został zabrany do szpitala. Tam zbadano mu krew, wynik wskazał 2,6‰ alkoholu we krwi. Kolejne badanie (kryminalistyczne) wskazuje jednak już o 1,40‰ promila mniej. Okoliczności zdarzenia są niejasne, protokoły nieczytelne. Jak obe

 

Studia doktoranckie a wysługa lat pracownika instytucji kultury

Czy okres studiów doktoranckich zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze w jednostce podległej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego? A jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Chodzi o dodatek za wysługę lat.

 

Odrębne liczniki i rozliczanie piętra domu

Mamy nieruchomość – piętrowy domem. Współwłaścicielami w częściach równych jestem ja i córka oraz moja szwagierka ze swoją córką. Mieszkamy na oddzielnych piętrach. Chcemy dokonać podziału domu na 2 lokale (piętra), założyć odrębne liczniki i prowadzić oddzielne rozliczanie. Domek jednak jest

 

Nieuczciwy kierownik budowy i roszczenia wobec wykonawcy

Prowadzę działalność gospodarczą – usługi budowlane, a ściślej mówiąc, buduję domy. Mam problem z inwestorów, który nie chce zapłaci za wykonanie stropu, bo nie ma pewności co do wytrzymałości tego elementu. Po ośmiu dniach zabiegania o spotkanie z kierownikiem budowy w końcu pojawił się na bu

 

Towar kontrahenta zalega w moim magazynie

Prowadzę działalność gospodarczą. Przez jakiś czas współpracowałem z pewną firmą, której pozwalałem przechowywać w moim magazynie towar. W międzyczasie firma ta przekształciła się w dwie różne firmy X i Y. Tak więc w pewnym momencie okazało się, że mam na magazynie towar firmy Y, która postawiona zo

 

Wniesienie odpowiedzi na apelację

Sąd pierwszej instancji wydał korzystny dla mnie wyrok, przyznając mi rentę. ZUS złożył apelację. Czy mam wnieść odpowiedź na apelację? Czy lepiej czekać na rozwój wydarzeń?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »