.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Studia doktoranckie a wysługa lat pracownika instytucji kultury

Czy okres studiów doktoranckich zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze w jednostce podległej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego? A jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Chodzi o dodatek za wysługę lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Studia doktoranckie a wysługa lat pracownika instytucji kultury

Czy studia doktoranckie będą wliczane do stażu pracy?

Przepisy prawa pracy wyróżniają dwa rodzaje stażu pracy:

 

„a) ogólny, a więc obejmujący wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jakie posiada pracownik. Do ogólnego stażu pracy wlicza się także inne okresy, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tutaj najczęściej wymieniane są:

  • okres, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę,
  • okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy pracownicy w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • okresy czynnej i zawodowej służby wojskowej,
  • okresy służby w Policji, UOP, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie i na zasadach przewidzianych przepisami ustaw dotyczących ww. służb,
  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i okresy pobierania stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, stypendium otrzymywanego w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, stypendium otrzymywanego przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
  • udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • niektóre okresy pracy na roli,
  • okresy odbywania studiów doktoranckich – nie więcej jednak niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora,
  • okres pobierania stypendiów sportowych.

b) zakładowy, czyli obejmujący wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy wlicza się pracownikowi do zakładowego stażu pracy tylko wówczas, gdy doszło do przejęcie zakładu pracy na podstawie art. 23(1) K.p.”

 

Ogólny staż pracy bierze się pod uwagę głównie przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. W niektórych przypadkach ogólny staż pracy brany jest także pod uwagę przy obliczaniu stażu do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego – jednak w tym przypadku należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy.

 

Przepisy dotyczące wynagradzania pracowników instytucji kultury stanowią jedynie, że do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Oznacza to, że studia doktoranckie będą wliczane do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy, o ile podlega Pan pod przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. (Dz. U. poz. 1798).

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 198 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu