.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie odpowiedzi na apelację

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.02.2014

Sąd pierwszej instancji wydał korzystny dla mnie wyrok, przyznając mi rentę. ZUS złożył apelację. Czy mam wnieść odpowiedź na apelację? Czy lepiej czekać na rozwój wydarzeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie odpowiedzi na apelację

Czy należy wnieść odpowiedź na apelację i jaki jest na to termin?

Wniesienie odpowiedzi na apelację jest fakultatywne – to znaczy, że może Pan złożyć odpowiedź, ale nie musi Pan tego robić. Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje termin dwutygodniowy do wniesienia odpowiedzi na apelację. Jest to termin ustawowy, nie podlega więc przedłużeniu przez sąd. Przywrócenie tego terminu nie jest możliwe, gdyż niewniesienie w tym terminie odpowiedzi na apelację nie pociąga za sobą ujemnych skutków procesowych (co jest jednym z warunków dopuszczalności przywrócenia uchybionego terminu procesowego w art. 168 § 2).

 

Strona przeciwna może podnieść wszystkie zarzuty, także te, które chciała wskazać w odpowiedzi na apelację, na rozprawie apelacyjnej. Rozpoznanie zaś apelacji przez sąd II instancji na posiedzeniu niejawnym nie może być niekorzystne dla strony przeciwnej (por. art. 374).

 

Odpowiedź na apelację jest pismem procesowym, powinna więc w zasadzie spełniać warunki takiego pisma (por. art. 126). Ponieważ jednak kodeks nie przewiduje odrzucenia odpowiedzi na apelację, nie ma podstaw do wzywania do uzupełnienia jej braków. Sąd, podobnie jak w razie wniesienia odpowiedzi na apelację po terminie, powinien odpowiedź dotkniętą brakiem formalnym dołączyć do akt sprawy i ewentualnie wykorzystać jej treść przy rozpoznaniu apelacji.

Co napisać w odpowiedzi na apelację?

Kodeks postępowania cywilnego nie określa treści odpowiedzi na apelację. W odpowiedzi strona może zgłosić wniosek o oddalenie lub o odrzucenie apelacji oraz o przyznanie jej kosztów postępowania apelacyjnego. Ponadto może, oczywiście, zwalczać zarzuty i argumenty podniesione przez skarżącego w apelacji, jak również m.in. zarzuty co do zakresu zaskarżenia czy dopuszczalności apelacji.

 

W odpowiedzi na apelację strona przeciwna może powołać nowe fakty i dowody, na które nie mogła się powołać w postępowaniu przed sądem I instancji (por. jednak art. 381), aby były one uwzględnione w postępowaniu apelacyjnym. Odmienny pogląd reprezentuje A. Góra-Błaszczykowska (Apelacja. Zażalenie, s. 47), która uważa, że odpowiedź na apelację nie może zmierzać do zmiany wyroku sądu I instancji i że w takim wypadku strona powinna wnieść własną apelację. Stanowisko to pomija jednak prawo strony nieskarżącej wyroku sądu I instancji do ustosunkowania się do nowych faktów i dowodów powołanych przez skarżącego w apelacji.

 

Proponuję jednak Panu wnieść odpowiedź na apelację.

Proszę podjąć dyskusję z każdym z argumentów podanych przez ZUS, wskazując na to, że sąd prawidłowo dokonał oceny dowodów, powołać się na opinie biegłych – bo sądzę, że były – wskazać, że jest Pan niezdolny do pracy i spełnia warunki do przyznania renty.

 

Jeśli ZUS wnioskował o nowe dowody – proszę powołać się na argument, że dopuszczanie nowych dowodów jest ograniczone w postępowaniu apelacyjnym, a ZUS mógł wszelkie dowody przeprowadzić na etapie postępowania w I instancji.

 

Proszę napisać: „wnoszę o oddalenie apelacji jako bezzasadnej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »