.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zaległe świadczenia dla pracownika, który zmarł w czasie zasiłku rehabilitacyjnego

Pracownik z powodu choroby nowotworowej wykorzystał zasiłek chorobowy 182 dni, a następnie uzyskał zasiłek rehabilitacyjny. Z powodów humanitarnych stosunku pracy nie rozwiązano w czasie zasiłku rehabilitacyjnego, w którego trakcie pracownik zmarł. Czy za okres pobierania zasiłku rehabilitacyjnego należy naliczyć urlop wypoczynkowy i wypłacić żonie zmarłego ekwiwalent? Czy należna jest w takim przypadku odprawa pośmiertna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego

Zgodnie z art. 161 ustawy Kodeks pracy „pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo”.

 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 (a więc wymiaru obliczonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia).

 

W okresie wypowiedzenia pracownik może być zobowiązany do wykorzystania całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. „Urlopem przysługującym” jest urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia, oraz urlop zaległy.

 

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest wyjątkiem od prawa pracownika do wykorzystania urlopu w naturze. Zwolnienie się pracodawcy z obowiązku udzielenia urlopu w naturze przez zapłatę w to miejsce ekwiwalentu pieniężnego w innych sytuacjach niż przewidziane prawem jest niedopuszczalne.

 

Ekwiwalent za urlop przysługuje proporcjonalnie do czasu pozostawania pracownika w stosunku pracy. Świadczenie rehabilitacyjne pobierane przez pracownika nie oznacza, że nie jest on już w stosunku pracy, więc za ten okres także należy wypłacić mu ekwiwalent.

Odprawa pośmiertna

Zgodnie z art. 93 § 1 „w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

 

Odprawa przysługuje z tytułu śmierci pracownika pozostającego w stosunku pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania. Prawo do tego świadczenia nie jest zależne od wymiaru zatrudnienia. To, czy pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, czy w części i w jakiej, ma znaczenie jedynie dla wysokości odprawy. Jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców – odprawa przysługuje z tytułu każdego z tych stosunków pracy.

 

Wobec powyższego powinien Pan także wypłacić rodzinie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu