Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozłożenie na raty zaległych alimentów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.06.2013

Płaciłem alimenty na córkę do rąk matki. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się i przestałem płacić. Była żona skierowała sprawę do komornika. Wiem, że była żona otrzymywała pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Teraz moja sytuacja finansowa trochę się poprawiła i chciałbym przekazywać alimenty bezpośrednio matce dziecka, a nie komornikowi. Jak uniknąć płacenia alimentów za pośrednictwem komornika? Czy można rozłożyć na raty zaległe alimenty?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Są dwa sposoby, aby uniknąć płacenia alimentów za pośrednictwem komornika.

 

Pierwszy z nich to ugoda zawarta z matką dziecka w zakresie wycofania egzekucji od komornika. Jak stanowi art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

 

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

 

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;

 

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

 

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

 

5) jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny”.

 

Natomiast art. 822 K.p.c. podaje:

 

„Art. 822. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu”.

 

Jak widać, może Pan spłacić w całości zadłużenie (wówczas komornik odstąpi od dalszej egzekucji) albo rozłożyć zaległe alimenty na raty – tu wymagana jest oczywiście ugoda z wierzycielem.

 

Tylko w taki sposób może Pan uniknąć komornika. Do tego czasu musi Pan realizować zobowiązanie poprzez komornika.

 

Jeśli chodzi o zobowiązanie wobec organu, który wypłacał matce dziecka alimenty z uwagi na bezskuteczność egzekucji – także można rozłożyć należność na raty.

 

Jeśli poda Pan bliższe informacje, pokieruję Pana w dalszym toku postępowania z urzędem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 10 =

25.10.2016

Dłużnik alimentacyjny nie musi spłacać zadłużenia względem organu uprawnionego (fundusz alimentacyjny MOPR) przez komornika. Może dokonywać wpłat bezpośrednio na rachunek organu z pominięciem komornika. Ulega wówczas istotnemu zmniejszeniu opłata stosunkowa, którą komornik naliczy od wpłaconych kwot.

ganz egal

»Podobne materiały

Wniosek o umorzenie zaległych alimentów oraz o obniżenie zaległych alimentów

Mój narzeczony otrzymał rozwód z byłą żoną, a sąd przyznał alimenty w wysokości 500 zł na ich 2-letniego syna. Mój mąż od tamtej pory jest bezrobotny. Mimo to płacił alimenty, ale niepełne. Nie zawsze też brał pokwitowania. Teraz jego była żona chce wyegzekwować zaległe alimenty, ale żądała najpierw

 

Zaległe alimenty a fundusz alimentacyjny

Jestem po rozwodzie z żoną. Alimenty zasądzone na rzecz mojego syna to 300 zł miesięcznie. Od stycznia do lipca 2008 r. nie płaciłem alimentów ze względu na trudną sytuację finansową i żona zaczęła pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W międzyczasie jednak chciałem uregulować w

 

Zaległe alimenty i sprawa karna

Od kilku lat zalegam z płaceniem alimentów w Polsce. Dowiedziałem się, że będę miał sprawę karną. Czy jeśli teraz zacznę wpłacać jakieś kwoty komornikowi, to będzie to miało wpływ na wyrok? Mieszkam w Hiszpanii, nie mam więc kontaktu z komornikiem i nie mogę stawić się w sądzie. Mogę okazać dok

 

Kontrola wydawania alimentów

Jestem po rozwodzie, moje dziecko mieszka ze swoją matką. Ja płacę regularnie zasądzone alimenty, oprócz tego opłacam synowi zajęcia sportowe, kurs językowy, książki do szkoły i zabawki. Niestety była żona źle dysponuje tymi pieniędzmi (widzę np., że dziecko nie ma rzeczy, które miało dostać), podej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »