.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozłożenie na raty zaległych alimentów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.06.2013 • Zaktualizowane: 21.10.2021

Płaciłem alimenty na córkę do rąk matki. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się i przestałem płacić. Była żona skierowała sprawę do komornika. Wiem, że była żona otrzymywała pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Teraz moja sytuacja finansowa trochę się poprawiła i chciałbym przekazywać alimenty bezpośrednio matce dziecka, a nie komornikowi. Jak uniknąć płacenia alimentów za pośrednictwem komornika? Czy można rozłożyć na raty zaległe alimenty?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozłożenie na raty zaległych alimentów

Jak uniknąć płacenia alimentów za pośrednictwem komornika?

Są dwa sposoby, aby uniknąć płacenia alimentów za pośrednictwem komornika.

 

Pierwszy z nich to ugoda zawarta z matką dziecka w zakresie wycofania egzekucji od komornika. Jak stanowi art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

 

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

 

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności;

 

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

 

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

 

5) jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny”.

Kiedy komornik może wstrzymać się egzekucję alimentów?

Natomiast art. 822 K.p.c. podaje:

 

„Art. 822. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu”.

Rozłożenie zaległych alimentów na raty

Jak widać, może Pan spłacić w całości zadłużenie (wówczas komornik odstąpi od dalszej egzekucji) albo rozłożyć zaległe alimenty na raty – tu wymagana jest oczywiście ugoda z wierzycielem.

 

Tylko w taki sposób może Pan uniknąć komornika. Do tego czasu musi Pan realizować zobowiązanie poprzez komornika.

 

Jeśli chodzi o zobowiązanie wobec organu, który wypłacał matce dziecka alimenty z uwagi na bezskuteczność egzekucji – także można rozłożyć należność na raty.

 

Jeśli poda Pan bliższe informacje, pokieruję Pana w dalszym toku postępowania z urzędem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 0 =

25.10.2016

Dłużnik alimentacyjny nie musi spłacać zadłużenia względem organu uprawnionego (fundusz alimentacyjny MOPR) przez komornika. Może dokonywać wpłat bezpośrednio na rachunek organu z pominięciem komornika. Ulega wówczas istotnemu zmniejszeniu opłata stosunkowa, którą komornik naliczy od wpłaconych kwot.

ganz egal

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl