Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrobienie nowego paszportu w konsulacie a europejski nakaz aresztowania

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 16.07.2014

Mieszkam w UE, wyjechałem z Polski kilka lat temu. Niestety wydano za mną europejski nakaz aresztowania i teraz obawiam się wyrabiania nowego dokumentu paszportowego w konsulacie. Boję się, że zostanę aresztowany. Czy mógłbym wyrobić nowy dowód osobisty, ponieważ aktualny traci ważność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okoliczność, iż wydany został za Panem europejski nakaz aresztowania, nie ma wpływu na Pańskie prawo ubiegania się o wydanie nowego dowodu tożsamości, w tym paszportu. Prawo to gwarantuje Panu ustawa z dnia 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych w art. 3 stanowiącym, iż „każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie”.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy „dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty”. Zapis tego przepisu nie pozostawia organowi wydającemu paszport prawa do samodzielnej decyzji, czy wydać paszport obywatelowi, czy też odmówić.

 

Oczywiście istnieją sytuacje, w których organ ma obowiązek odmówienia wydania paszportu osobie się o niego ubiegającej.

 

Wydania dokumentu paszportowego odmawia się zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy na wniosek „sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowego, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne; organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego”.

 

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę jego wydania, konsul może wydać paszport tymczasowy. O wydaniu takiego paszportu konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.

 

Odmowa wydania paszportu może także nastąpić w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego. „W razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju, który może być połączony z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawnionego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu” (art. 277 § 1). Zakładam, iż skoro przebywa Pan za granicą, to takie postanowienie nie było wydane w Pańskiej sprawie. Istotne jest to, że żeby konsul mógł na tej podstawie odmówić wydania Panu paszportu, musi samodzielnie sprawdzić, czy nałożono na Pana taki zakaz. Wyjątkową rzadkością jest, by konsulaty dokonywały takich ustaleń.

 

Do dokonania odmowy wydania Panu paszportu nie jest wystarczające, że konsul poweźmie wiadomość o fakcie poszukiwania Pana listem gończym lub ENA, konieczne jest, by zgodnie z przepisami Kodeksu karnego (art. 277 § 1) oraz ustawy o dokumentach paszportowych (art. 17) złożony został wniosek o niewydawanie paszportu lub postanowienie organów ścigania o zakazie.

 

Istnieje możliwość, iż po wydaniu paszportu Pański dokument zostanie unieważniony. Stać się tak może jedynie w dwóch sytuacjach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy. Po pierwsze na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne. Druga sytuacja: na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego. Aby doszło do unieważnienia paszportu, organ ścigania musi powziąć wiadomość, iż wydano Panu nowy paszport i złożyć wniosek o jego unieważnienie. Sytuacje takie ze względu na nawał obowiązków organów ścigania zdarzają się wyjątkowo.

 

Może więc Pan udać się do konsulatu lub właściwej ambasady celem złożenia wniosku o wydanie paszportu oraz następnie po jego odbiór. Służby dyplomatyczne nie mają prawa do zatrzymywania obywateli i dokonywania ich ekstradycji do kraju wydania ENA. Musi Pan jednak pamiętać, iż w sytuacji, gdy jest ENA, to w przypadku dokonywania kontroli przez organy ścigania lub służby celne na granicy, zostanie Pan natychmiast zatrzymany. Jeżeli więc chce Pan swobodnie poruszać się po świecie, proponuję, by skontaktował się Pan z właściwą prokuraturą prowadzącą Pańską sprawę i poinformował ich o chęci przyjazdu do kraju.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - IV =

»Podobne materiały

Zasądzą mi alimenty, mimo że łożę na dziecko?

Czy sąd zasądzi mi alimenty, mimo że łożę na dziecko i aktywnie je wychowuję? Dziecko mieszka z matką, ja opiekuję się nim od dnia narodzin w ciągu dnia, zaopatruję w niezbędne artykuły itp. Nie pozostaję w związku z matką dziecka (dziecko uznałem, nosi moje nazwisko), ale wypełniam swoje obowiązki

 

Unieważnienie paszportu

Od paru lat mieszkam za granicą. Będąc w Polsce, prowadziłem działalność gospodarczą. Firma została zamknięta, ale pozostały nieuregulowane zobowiązania. Były też sprawy sądowe związane z działalnością – dostałem wyrok w zawieszeniu. Od pewnego czasu do mojego taty przyjeżdża policja. Wypytują

 

Zatrzymanie na 48 godzin

Mój kuzyn został dziś zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego. Nie mogę otrzymać informacji, o co dokładnie chodzi, dowiedziałem się jednak, że przyznał się do winy i okazał skruchę. Co mogę zrobić, aby kuzyn jak najszybciej opuśc

 

Nowy paszport dla osoby przebywającej za granicą, poszukiwanej listem gończym w Polsce

Mieszkam za granicą, a w Polsce jestem poszukiwany listem gończym. Niedługo mija data ważności mojego paszportu. Czy po złożeniu wniosku o wydanie nowego dokumentu zostanie mi on wydany bez problemu?

 

Praca z uczniami niepełnosprawnymi

Jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Pracuję z uczniami niepełnosprawnymi (nauczanie indywidualne i rewalidacyjne) w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Godziny te ujęte są w pensum. Zdarza się, że dzieci bywają nieobecne w szkole. W takiej sytuacji dyrektor zmusza mnie do odpracowania każdej nieobe

 

Umowa pożyczki między wspólnikiem a spółką z o.o.

Czy w świetle obowiązującego prawa jedyny wspólnik, a jednocześnie jedyny członek zarządu spółki z o.o., chcąc zaciągnąć pożyczkę gotówkową od tejże spółki, może z nią zawrzeć „zwykłą” umowę pożyczki? A może umowa musi być poświadczona przez notariusza? W spółce jest powołana rada nadzor

 

Firma zarejestrowana w UK jako self-employed

Firma zarejestrowana w UK jako self-employed. Kupuję towar w Chinach z wysyłką do Polski. Wystawiam go na Allegro. Wysyłką towarów do klientów zajmuje się mój brat. Pieniądze wpływają na polskie konto. Tax odprowadzam w UK. Czy taki model działalności jest legalny?

 

Zakres obowiązków technika farmacji

Jestem technikiem farmacji. Pracuję w aptece od wielu lat. Nigdy nie podpisywałem zakresu obowiązków technika farmacji. Na obecną chwilę z naszego personelu zwolniono wszystkie panie sprzątające, a nam przedstawiono nowy zakres obowiązków, obejmujący m.in. rozpakowywanie towaru, wizyty w pralni itp.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »