.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podwyższenie czynszu w trakcie obowiązywania umowy najmu okazjonalnego

• Opublikowano: 29-09-2022 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Jestem właścicielem mieszkania które wynajmuje w formie umowy najmu okazjonalnego. Chciałbym podwyższyć czynsz za najem lokalu, ale niestety w umowie nic nie jest zawarte o możliwości podwyższenia czynszu w trakcie obowiązywania umowy najmu. Czy w takiej sytuacji mogę wprowadzić aneksem do umowy najmu okazjonalnego zapis o podwyższenia czynszu, a następnie kolejnym aneksem wprowadzić podwyższenie czynszu? Aneks zostanie podpisany i zaakceptowany przez obie strony. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podwyższenie czynszu w trakcie obowiązywania umowy najmu okazjonalnego

Aneks do umowy najmu okazjonalnego

Odpowiedź na przedstawione zagadnienie jest jak najbardziej twierdząca, zwłaszcza wobec pierwszego pytania. Skoro bowiem nie uregulował Pan w ogóle kwestii zmiany czynszu w umowie najmu okazjonalnego, to jej postanowienia, jako takie, obowiązują i mogą być zmienione tylko zgodną wolą stron. Formą tej zmiany jest właśnie aneks do umowy.

 

O powyższym stanowi art. 19c ust.2 ustawy z dn. 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 19c [Czynsz, opłaty]

1. Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie”.

 

Zaznaczyć jednak trzeba, iż aneksem wprowadza Pan, tak czy inaczej, możliwość podwyższenia czynszu i przedstawia mechanizm tego podwyższenia. Jeżeli ma być on oparty o kolejny aneks (za każdym razem), gdzie umówicie się Państwo, jak rozumiem, na konkretną wysokość, to także jest to możliwe. Ale można także, i to jest częstsze, wprowadzić pierwszym aneksem sposób zmiany czynszu przez jednostronne oświadczenie woli wynajmującego i później już to tylko stosować, bez konieczności podpisywania kolejnego aneksu.

 

Tyle, że mówimy tutaj zarówno o tym, iż może Pan to zrobić w proponowany przez siebie sposób, jako formę zmiany samej umowy, jak i również o samej kwestii podwyższenia czynszu. A to jest, niejako przy okazji, jeszcze inna sprawa.

Kwota podwyżki czynszu

Piśmiennictwo bowiem nie jest w tej kwestii zgodne co do całkowitego braku możliwości podwyższenia czynszu, gdy w umowie najmu okazjonalnego strony nie uregulowały tej kwestii.

 

Poniżej komentarz do ww. przepisu (red. Chaciński, 2019):

 

„Podwyższenie czynszu. Zgodnie z art. 19e OchrLokU w przypadku dokonania zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego nie mają do niej zastosowania art. 8a i 9 OchrLokU. Oznacza to, że ustalenie zasad podwyższania czynszu pozostawiono samym stronom umowy. W przypadku braku regulacji umownej zastosowanie znajdzie art. 6851 KC, zgodnie z którym wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Użycie w art. 19c ust. 2 OchrLokU zwrotu »wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie« nie należy rozumieć jako wyłączającego zastosowanie art. 6851 KC, ale jako potwierdzającego wyłączenie stosowania unormowań zawartych w art. 8 i 9a OchrLokU. Taka interpretacja wynika zarówno z wykładni systemowej, jak i funkcjonalnej. Wprowadzenie szczególnych unormowań dotyczących umowy najmu okazjonalnego miało na celu wyłączenie takich umów spod restrykcyjnych uregulowań OchrLokU, m.in. w zakresie podwyższania czynszu. W konsekwencji do umowy najmu okazjonalnego jako czynności cywilnoprawnej mają zastosowanie przepisy KC. Trudno byłoby przyjąć, aby w przypadku zawarcia wieloletniej umowy najmu – przy braku umownej regulacji dotyczącej podwyższenie czynszu – wynajmujący był pozbawiony uprawnienia do jego wypowiedzenia”.

 

Wydaje się, więc, iż zgodnie z art. 6851 Kodeksu cywilnego [Wypowiedzenie wysokości czynszu]: „wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego” – mógłby Pan i tak podwyższyć czynsz, bez zmiany umowy aneksem.

 

Wiedząc o przedstawionych przeze mnie rozwiązaniach, może Pan zadecydować, które z nich wybrać. Skoro jednak podaje Pan, że najemca podpisze aneks, to zawsze lepiej uzyskać porozumienie i wprowadzić aneks. Ale w tym miejscu dałbym sobie możliwość mechanizmu swojego oświadczenia woli, bez konieczności drugiego aneksu na samą podwyżkę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu